Koulutus on tarkoitettu nostotyöskentelyyn osallistuville henkilöille. 

Koulutuksessa käydään läpi nostoapuvälineiden oikea käyttö, nostoapuvälineiden tarkastaminen säädösten edellyttämällä tavalla, oikeiden nostoapuvälineiden valinta ja lainsäädännölliset vastuut tarkastustyössä sekä standardin mukaiset hylkäysperusteet.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Ramirentin kanssa.

Ramirent Logo Alternative Office 200x68

Tämä koulutus toteutuu, jos kurssille on ilmoittautunut riittävästi osallistujia, jotta harjoitukset voidaan toteuttaa ryhmässä.

Kurssi-info nostoapuvälinetarkastajan koulutukseen

Koulutusaika
8.00-12.00.

Kurssihinta
210 € + alv. Hintaan sisältyy aamupäiväkahvi. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta saa todistuksen.

TraFi-merkintä
Koulutuksesta ei ole mahdollista saada kuljettajan ammattipätevyysmerkintöjä.

Pätevyyden voimassaolo
Nostoapuvälinetarkastajan koulutusta ei tarvitse uusia.

Nostoapuvälinetarkastajan koulutukset tavoite

Nostotyöt ovat korkean riskin töitä. Liikuteltavat massat ovat yleensä suuria lisäten onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja. Koulutuksen tavoitteena on antaa opastusta ja ohjeita nostoissa työskenteleville, heille kuuluvista tehtävistä.

Koulutuksessa käydään läpi nostoapuvälineitä, tarkastuksia, työn suunnittelua ja vastuita. Nostotyössä tulee aina huomioida oikeat työtavat ja työvälineet.

Hyvään suunnitteluun kuuluu, että nostoapuvälineet tarkastetaan säännöllisesti.

Lainsäädäntö edellyttää, että apuvälineet tarkastetaan vuoden väliajoin. Jokaiseen apuvälineeseen on syytä tehdä tarkastusta osoittava merkintä.

Nostoapuvälinetarkastajan koulutuksen kohderyhmä

Nostotyöskentelyyn osallistuvat henkilöt ja nostotyön suunnittelijat.

Pyydä koulutustarjous