Nostotyöt ovat korkean riskin töitä. Liikuteltavat massat ovat yleensä suuria lisäten onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja. Koulutuksen tavoitteena on antaa opastusta ja ohjeita nostoissa työskenteleville heille kuuluvista tehtävistä.

Koulutus on tarkoitettu kaikille nostotyöskentelyyn osallistuville henkilöille, nostoapuvälineiden tarkastajille sekä nostotöiden valvojille. Jokaisen nostotyöhön osallistuvan tulee pystyä arvioimaan nostoapuväline ennen nostoon ryhtymistä, ja koulutus antaa hyvät valmiudet tähän.

Ramirent Logo Alternative Office 200x68

Tietoa nostoapuvälinetarkastajan koulutuksesta

Koulutuksen kesto
Viisi (5) tuntia
Toteutustapa
Lähikoulutus
Koulutuksen hinta
210 € + alv. Hintaan sisältyy aamupäiväkahvi.
Pätevyyden voimassaolo
Hyväksytystä suorituksesta myönnetään todistus. Nostoapuvälinetarkastajan pätevyys on toistaiseksi voimassa.
Koulutuksen toteutus
Koulutus järjestetään yhteistyössä Ramirentin kanssa.

Nostoapuvälinetarkastajan koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käydään läpi nostoapuvälineiden oikea käyttö, nostoapuvälineiden tarkastaminen säädösten edellyttämällä tavalla, oikeiden nostoapuvälineiden valinta ja lainsäädännölliset vastuut tarkastustyössä sekä standardin mukaiset hylkäysperusteet. Koulutus sisältää teorian lisäksi käytännön harjoittelun.

Nostoapuvälinetarkastajan koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että jokainen nostotyöhön osallistuva koulutuksen suorittanut pystyy arvioimaan nostoapuvälineen ennen nostoon ryhtymistä. Koulutukseen osallistunut tietää mahdolliset riskitekijät ja tunnistaa, milloin nostoapuväline tulee lähettää tarkempaan tarkastukseen tai huoltoon.

Hyvään suunnitteluun kuuluu, että nostoapuvälineet tarkastetaan säännöllisesti.
Säädösten mukaan työnantajan on jatkuvasti seurattava työvälineen toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla. Jokaiseen apuvälineeseen on syytä tehdä tarkastusta osoittava merkintä.

Nostoapuvälinetarkastajan koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme nostoapuvälinetarkastajan koulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala sekä työpaikan olosuhteet. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Ramirentin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Pyydä koulutustarjous