Nostotyöt ovat korkean riskin töitä. Liikuteltavat massat ovat yleensä suuria lisäten onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja. Koulutuksen tavoitteena on antaa opastusta ja ohjeita nostoissa työskenteleville heille kuuluvista tehtävistä. Koulutus on tarkoitettu nostotyöskentelyyn osallistuville henkilöille, nostoapuvälineiden tarkastajille sekä nostotöiden valvojille.

Koulutuksessa käydään läpi nostoapuvälineiden oikea käyttö, nostoapuvälineiden tarkastaminen säädösten edellyttämällä tavalla, oikeiden nostoapuvälineiden valinta ja lainsäädännölliset vastuut tarkastustyössä sekä standardin mukaiset hylkäysperusteet. Koulutus sisältää teorian lisäksi käytännön harjoittelun.

Ramirent Logo Alternative Office 200x68

Tietoa nostoapuvälinetarkastajan koulutuksesta

Koulutuksen kesto
Viisi (5) tuntia
Koulutuksen hinta
210 € + alv. Hintaan sisältyy aamupäiväkahvi
Pätevyyden voimassaolo
Hyväksytystä suorituksesta myönnetään todistus. Nostoapuvälinetarkastajan pätevyys on toistaiseksi voimassa.
Koulutuksen toteutus
Koulutus järjestetään yhteistyössä Ramirentin kanssa.

Nostoapuvälinetarkastajan koulutuksen tavoite

Nostotyöt ovat korkean riskin töitä. Liikuteltavat massat ovat yleensä suuria lisäten onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja. Koulutuksen tavoitteena on antaa opastusta ja ohjeita nostoissa työskenteleville, heille kuuluvista tehtävistä. Koulutuksessa käydään läpi nostoapuvälineitä, tarkastuksia, työn suunnittelua ja vastuita. Nostotyössä tulee aina huomioida oikeat työtavat ja työvälineet.
Hyvään suunnitteluun kuuluu, että nostoapuvälineet tarkastetaan säännöllisesti.
Säädösten mukaan työnantajan on jatkuvasti seurattava työvälineen toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla. Jokaiseen apuvälineeseen on syytä tehdä tarkastusta osoittava merkintä.

Nostoapuvälinetarkastajan koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme nostoapuvälinetarkastajan koulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala sekä työpaikan olosuhteet. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Ramirentin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Pyydä koulutustarjous