Työturvallisuuskortti ja työturvallisuuskorttikoulutus antavat perustiedot työntekijälle työympäristön vaaroista ja työsuojelusta. Koulutuksen tavoitteena on parantaa turvallisuutta yhteisillä työpaikoilla. Työturvallisuuskortin ovat kehittäneet suomalaiset teollisuusyritykset yhdessä työmarkkinajärjestöjen, vakuutusalan ja koulutusorganisaatioiden kanssa työturvallisuuden kehittämiseksi ja varmistamiseksi. Kortti osoittaa, että sen haltijalla on valmiudet toimia työympäristössä yleistä turvallisuutta noudattaen. Näin ollen koulutus edistää etenkin tilaaja- ja toimittajayritysten yhteistyötä, jotka usein vaativat työntekijöiltään tai alihankkijoiltaan Työturvallisuuskortin. Koulutus on valtakunnallinen ja noudattaa yhdenmukaisia standardeja, soveltuen kaikille alasta riippumatta.

Työturvallisuuskortin saanut henkilö on oppinut havainnoimaan vaaratilanteita ja riskejä sekä tiedostamaan työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa ennaltaehkäistä työtapaturmia ja tietää, miten toimia onnettomuustilanteissa. Kortti on osoitus ammattitaidosta ja sen haltija tuntee vastuunsa sekä työntekijöiden ja johtajien velvoitteet.
Työturvallisuuskortti® koulutukset järjestetään yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa.

Työturvakorttikoulutus kestää 7,5 tuntia. Työturvallisuuskortti tulee uusia viiden (5) vuoden välein. Uusiminen onnistuu 4,5 tunnin Työturvallisuuskortin kertauskoulutuksessa, mikäli pätevyys on vielä koulutuspäivänä voimassa. Jos suoritat korttia ensikertaa, pätevyytesi on vanhentunut tai tarvitset kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkinnän, osallistu koko päivän (7,5 t) toteutukseen.

Työturvallisuuskorttikoulutukseen kuuluu aina päivän päätteeksi suoritettava tentti. Kortti ja pätevyys myönnetään, kun olet ollut paikalla koko päivän ja suorittanut tentin hyväksytysti. Kortti toimitetaan postitse antamaasi osoitteeseen noin 4 viikon kuluttua koulutuspäivästä. Mobiilikortti on käytössäsi heti seuraavana päivänä koulutuksen jälkeen.

Järjestämme työturvallisuuskorttikoulutuksia sekä kaikille avoimina lähi- ja webinaarikoulutuksina että tilauskoulutuksena ryhmille. Räätälöimme tilauskoulutukset ryhmien tarpeiden mukaisiksi. Meillä on pitkä kokemus työturvallisuuskoulutuksista. Koulutuksista vastaavat kokeneet kouluttajamme, joilla on laaja-alaista osaamista ja asiantuntijuutta eri toimialoilta. Kun ilmoittaudut työturvallisuuskorttikoulutukseen, varmistat sen toteutumisen.

Tietoa työturvallisuuskorttikoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Seitsemän ja puoli (7,5) tuntia
Toteutustavat
Luokkahuone ja webinaari
Työturvallisuuskortin hinta
Alkaen 99 € + alv. Hinta sisältää materiaalit sekä hyväksytystä suorituksesta TTK:n Työturvallisuuskortti ® toimitettuna.
Ammattipätevyysmerkintä
Osasta koulutuksia on mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintä. Ammattipätevyysmerkinnästä veloitamme viranomaiskulun 11 € (alv 0 %) sekä käsittelykulun 4 € (+ alv 24 %).
Työturvallisuuskortin voimassaolo
Pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta.
Koulutus omalle ryhmälle
Työturvallisuuskorttikoulutuksen hinta omalle ryhmälle on alkaen 1050 € + alv / ryhmä. Lisäksi veloitamme kortti- ja materiaalikulua 20 € + alv / osallistuja. Lue lisää sivun alareunasta.

Työturvallisuuskortti netissä – Työturvallisuuskoulutus verkossa?

Työturvallisuuskortin suorittaminen onnistuu vuodesta 2020 eteenpäin Työturvallisuuskeskuksen (TTK) päätöksellä myös etäkoulutuksena, webinaarina. Webinaarit järjestetään verkon yli etäopetuksena virtuaaliluokassa. Osallistujat liittyvät netin välityksellä haluamallaan älylaitteella, valitsemastaan sijainnista sekä toteutusaikataulun mukaisena ajankohtana webinaarikoulutukseen. Osallistujilla ja kouluttajalla on koko koulutuksen ajan ääni- ja kuvayhteys toisiinsa. Näin osallistujat näkevät sekä kuulevat reaaliaikaisesti toisensa ja voivat kommunikoida sekä esittää kysymyksiä. Huomioithan, että TTK:n myöntämää työturvallisuuskorttia ei voi suorittaa itsenäisesti verkkokoulutuksena.

Työturvallisuuskortin voi suorittaa joko lähi- tai etäkoulutuksena

Työturvallisuuskeskuksen myöntämän Työturvallisuuskortin voi suorittaa joko lähi- tai etäkoulutuksena webinaarissa. Webinaari tarjoaa mahdollisuuden osallistua työturvakorttikoulutukseen helposti omalta kotisohvaltasi tai muusta rauhallisesta paikasta. Koulutus vastaa sisällöltään ja tavoitteiltaan täysin lähikoulutusta, mutta opetusmenetelmät on suunniteltu etäopetukseen sopiviksi.

Voit osallistua webinaariin sijainnista riippumatta. Tämä mahdollistaa myös ajan optimoimisen, sillä koulutukseen osallistuminen ei vaadi matkustamista koulutustilaisuuteen. Tarjoamme webinaaritoteutuksia lähes päivittäin ympäri vuoden. Työturvakorttikoulutus on saatavilla meiltä myös englanninkielisenä, löydät ne helpoiten koulutushausta.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen kesto on aina 7.5 tuntia sisältäen loppukokeen, huolimatta toteutustavasta (lähikoulutus, webinaari). Järjestämme lähikoulutuksia valtakunnallisesti läpi suomen.

Tutustu webinaarikoulutukseen >>

Tutustu lähikoulutukseen >>

Työturvallisuuskorttikoulutuksen sisältö ja oppimistavoitteet

Työturvallisuuskorttikoulutus on kehitetty työturvallisuuden varmistamiseksi yhteisillä työpaikoilla. Koulutussisältö on valtakunnallinen ja noudattaa yhdenmukaisia standardeja. Työturvallisuuskortti-koulutuksen tavoite on antaa perusvalmiudet työympäristön vaarojen tunnistamiseen sekä ammentaa tiedot työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta työpaikalla.

 • Vastuut yhteisellä työpaikalla, työsuojelu ja työterveyshuolto
 • Riskienhallinta, johon kuuluu esimerkiksi vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioiminen
 • Työpaikan kuormitustekijät
 • Perehdyttäminen työtehtäviin
 • Turvallisuuden huomioiminen työvälineissä ja erilaisissa töissä
 • Toiminta onnettomuustilanteissa
 • Työturvallisuuden itsearviointi
 • Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset

Koulutuksen tukena on kouluttajan jakama koulutusmateriaali, jossa on mukana havainnollistavia tehtäviä. Materiaali jaetaan webinaareissa PDF-muodossa. Työturvakorttipätevyyden saaminen edellyttää koulutuksen päätteeksi järjestetyn loppukokeen läpäisyä. Mietitkö vielä miksi työturvallisuus on tärkeää?

Työturvallisuuskortti on osoitus ammattitaidosta. Pätevyys tulee uusia viiden vuoden välein käymällä koulutus uudelleen. Koulutuksella on lukuisia työturvallisuutta tukevia oppimistavoitteita:

 • Yhteistoiminnan kehittäminen yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
 • Työnopastuksen tukeminen yhteisillä työpaikoilla
 • Koulutuksen käynyt hallitsee perustiedot työsuojelusta
 • Perusosaamisen yhdenmukaistaminen sekä eri tilaajien antaman päällekkäisen koulutuksen vähentäminen
 • Motivoiva henkilöstö turvallisuuden kehittämiseen ja käytäntöjen noudattamiseen
 • Herättää työpaikoilla kiinnostusta turvallisuusosaamiseen
 • Koulutuksella on merkittävä yhteys työtapaturmien, vaaratilanteiden ja haitallisten kuormitustekijöiden vähenemiseen.

Työturvallisuuden kehittäminen yhteisillä työpaikoilla – kuka tarvitsee Työturvallisuuskortin?

TTK:n hallinnoima Työturvallisuuskortti on valtakunnallisesti yhtenäinen tapa perehdyttää yhteisen työpaikan työturvallisuusasiat ja -osaaminen. Työturvallisuuskortti ei ole lakisääteinen ja sen käyttö on vapaaehtoista. Useat tilaajayritykset kuitenkin edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin työturvallisuuden perusosaamisen varmistamiseksi. Näin työpaikkakohtaisessa perehdytyksessä, voidaan keskittyä työmaa tai -paikka kohtaisiin käytäntöihin.

Työturvallisuuskortin tarvitsee kaikki, jonka asiakkaat tai toimeksiantajat vaativat sen työskentelyn ehdoksi. Työturvallisuuskortti -pätevyys on tyypillinen teollisuuden, rakennusalan, julkisen sektorin ja telakoiden yhteisillä työpaikoilla. Näin ollen koulutus soveltuu eritoten asentajille, hitsaajille, korjaus- ja työmaahenkilöstölle. Ammattikuljettaja saa 7,5 tunnin koulutuksesta yhden jatkokoulutuspäivä merkinnän Traficomin rekisteriin.

Työturvallisuuskortista käytetään montaa nimitystä, kuten työturvakortti, vihreäkortti, virallinen työturvallisuuskortti ja TTK kortti. Näillä kaikilla nimityksillä viitataan yleensä Työturvallisuuskeskuksen hallinnoimaan Työturvallisuuskorttiin, jonka saaminen vaatii standardinmukaisen koulutuksen sekä loppukokeen hyväksytyn suorittamisen.

Työturvallisuuskortti osana kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta

Työturvallisuuskorttikoulutus on mahdollista sisällyttää osaksi kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta, verkossa webinaarina tai luokkahuonetoteutuksena.  Koulutuksesta ansaitsee yhden ammattipätevyysmerkinnän. Tunnistat ammattikuljettajille soveltuvan koulutuksen koulutushaun tekstistä ”Soveltuu myös kuljettajan ammattipätevyyskoulutukseksi”.

Työturvallisuuskorttikoe ja sen hyväksytty suoritus

Työturvallisuuskortti -pätevyyden saaminen edellyttää työturvallisuuskorttikokeen läpäisemistä koulutuksen päätteeksi. Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % oikeita vastauksia. Tarvittaessa kokeen voi uusia (2) kahdesti. Mikäli osallistujalla on lukemiseen tai oppimiseen liittyviä vaikeuksia, tentin voi suorittaa suullisesti. Olethan ystävällisesti etukäteen yhteydessä asiakaspalveluumme, mikäli tarvitset suullisen tentin.

Työturvallisuuskortin koe sisältää oikeinväärin – väittämiä sekä sanallisia kysymyksiä. Etäkoulutuksissa loppukoe tehdään sähköisesti verkossa. Lähikoulutuksissa kokeen voi tehdä sähköisesti tai paperille. Loppukokeen ja uusintatentin kysymyspatteristot vaihtelevat, eivätkä ne ole identtiset keskenään. Koe tehdään koulutuspäivän päätteeksi kurssijohtajan valvovan silmän alla. Uusintatentti suoritetaan heti mahdollisuuksien mukaan tai 3 kk sisällä koulutuspäivästä.  Mikäli koe on uusittu jo kahdesti, tulee koulutus käydä uudelleen pätevyyden ja kortin saamiseksi.

Tenttiin on varattu aikaa puolituntia (0,5 tuntia). Kurssijohtaja tai virtuaalinen koe, antaa palautetta kokeesta, tentin päätteeksi. Virtuaalisesti saat välittömästi tiedon kokeen läpäisystä. Tentissä saa käyttää kouluttajan jakamaa materiaalia, muut apumateriaalit eivät ole sallittuja. Toinen henkilö ei saa avustaa suorituksessa, Työturvallisuuskortti -pätevyys on henkilökohtainen.

Työturvallisuuskoulutus valmistaa työturvallisuuskortin loppukokeeseen ja tätä kautta myös pätevyyden saamiseen. Tentin suorittamisen ei pitäisi tuottaa vaikeuksia henkilölle, joka on osallistunut koulutukseen aktiivisesti. Koe suoritetaan lähtökohtaisesti samalla kielellä, kuin koulutustilaisuus. Koe ja materiaali on saatavissa myös: suomen, englannin, ruotsin, viron ja venäjän kielellä. Jokaiseen tehtävään kannattaa vastata, sillä tyhjä vastaus luetaan automaattisesti vääräksi vastaukseksi.

Työturvallisuuskorttikoulutuksia useilla paikkakunnilla ympäri Suomen

Alertum järjestää Työturvallisuuskorttikoulutusta lähikoulutuksena läpi Suomen. Tarjoamme koulutusta yli 30 paikkakunnalla lähikoulutuksena – ryhmäkoulutus yrityksille on tilattavissa yrityksen toivomaan sijaintiin. Webinaariin on mahdollista osallistua sijainnista riippumatta.

Koulutuspaikkakuntiin lukeutuvat mm. Espoo, Helsinki, Vantaa, Porvoo, Tampere, Turku, Lahti, Järvenpää, Hyvinkää, Riihimäki, Hämeenlinna, Oulu, Raahe, Vaasa, Lappeenranta, Jyväskylä, Seinäjoki, Joensuu, Kuopio, Kotka, Kokkola ja Mikkeli. Pyrimme valitsemaan koulutuspaikat siten, että niissä on hyvät parkkitilat ja mahdollisuus lounastaa koulutuspaikan lähistöllä. Kaikki koulutuspaikkakunnat löydät täältä.

Työturvallisuuskortti Espoo
Työturvallisuuskortti Oulu

Työturvallisuuskorttikoulutus etänä – tekninen tuki aina saatavilla

Alertumin koulutuksissa on käytettävissä tekninen tuki koko koulutuspäivän ajan. Ennen koulutuksen alkua toimitamme osallistujille selkeät ohjeet teksti- ja videomuodossa. Voit siis helposti suorittaa Työturvallisuuskortin etänä, vaikka olisit epävarma tietoteknisistä taidoistasi. Jos osaat käyttää internetselainta ja lukea sähköpostia, pärjäät myös webinaarissa. Riittää, että sinulla on koulutukseen vaaditut välineet, luet ohjeet ja tulet ajoissa linjoille koulutuspäivänä. Me olemme täällä auttamassa sinua, jotta koulutuspäiväsi sujuu mahdollisimman hyvin.

Huomioithan webinaarikoulutuksessa seuraavat asiat, jotta koulutukseen osallistuminen onnistuu ongelmitta:

 • Osallistumista varten tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen
 • Varaa myös laturi ja kuulokkeet lähellesi. Varmista kuulokkeiden toimivuus (ääni- ja mikrofooni)
 • Älylaitteen kamera on oltava päällä koko koulutuksen ajan
 • Laadukas internetyhteys
 • Webinaarikoulutus toteutetaan käyttäen Teams-ohjelmistoa, joka on ladattavissa ilmaiseksi verkosta. Voit myös osallistua koulutukseen suoraan selaimen kautta.
 • Jokaisen tulee osallistua Työturvallisuuskoulutukseen omalla älylaitteella. Useammalla laitteella osallistuminen on myös mahdollista, voit pitää videokuvaa päällä puhelimesta ja seurata koulutusta esimerkiksi tietokoneelta tai isommalta näytöltä.
 • Loppukoe suoritetaan koulutuspäivän päätteeksi sähköisesti. Jokainen suorittaa tentin itsenäisesti, sillä pätevyys on henkilökohtainen.
 • Osallistujalla tulee olla riittävä kielitaito koulutuksen läpäisemiseksi. Tulkin käyttö ei ole sallittua webinaari tai lähikoulutuksessa. Valikoimastamme löydät Työturvallisuuskorttikoulutukset suomeksi ja englanniksi.

Lue lisää webinaarikoulutukseen osallistumisesta>>

Usein kysyttyä Työturvallisuuskortista

Voiko koulutuksen ostaa toiselle henkilölle?

Alertumin koulutushaun kautta voit ostaa koulutuksen joko itsellesi tai toiselle henkilölle. Verkkokauppamme on aina avoinna. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme osallistujien nimet, sähköpostin ja mahdollisen voimassa olevan työturvallisuuskortin numeron. Osallistujan sähköpostiin lähetämme ilmoittautumisvahvistuksen sekä kaikki ohjeet sekä tiedot työturvallisuuskortin lähi- tai webinaarikoulutukseen osallistumiseen. Yhteyshenkilö saa kootun tilausvahvistuksen tilauksesta.

Millä kielillä Työturvallisuuskorttikurssin voi suorittaa?

Valtaosa Alertumin työturvallisuuskorttikoulutuksista järjestetään suomeksi. Tarjoamme myös englanninkielisiä koulutuksia, joiden aikataulut löytyvät helposti koulutushaustamme.

Kaikissa työturvakoulutuksissa on mahdollista saada oppimateriaali ja tentti seuraavilla kielillä: suomi, englanti, ruotsi, viro, venäjä. Avointen koulutusten aikana tulkin käyttö ei ole mahdollista, joten osallistujan on oltava riittävän kielitaitoinen, sillä kielellä, jolla koulutus on ilmoitettu pidettäväksi.

Kuinka nopeasti työturvallisuuskortti tulee kurssin päätyttyä?

Työturvakortti® postitetaan noin 4 viikon kuluessa koulutuspäivästä. Jokainen työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittanut saa itselleen työturvakortin postitettuna tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen. Mobiilikortti on käytössäsi tyypillisesti heti koulutusta seuraavana päivänä.

Miten tapahtuu työturvallisuus-pätevyyden uusiminen?

Vanhentunut Työturvallisuuskortti® uusitaan käymällä viiden vuoden välein 7,5 tunnin työturvallisuuskorttikoulutus. Mikäli kortti on yhä koulutuspäivänä voimassa voit osallistua 4,5 tunnin kertauskoulutukseen.

Kadonnut työturvallisuuskortti — Mitä tehdä, jos kortti katoaa?

Jos Työturvallisuuskortti® on kadonnut, voit ottaa yhteyttä Työturvallisuuskeskukseen, josta voit tilata uuden maksullisen kortin. Uuden kortin voi tilata vain, jos kadonnut kortti on vielä voimassa.

Miten voin tarkistaa, onko työturvallisuuskortti voimassa? Jos et tiedä korttisi voimassaolosta, voit tarkistaa sen etukäteen Työturvallisuuskeskuksesta.

Työturvallisuuskortin voit helposti ottaa digitaalisesti käyttöön korttitieto.fi -palvelusta. Suoritettu pätevyys rekisteröidään palveluun, ja sinun tarvitsee vain kirjautua sisään saadaksesi käyttöösi mobiilikortin. Mikäli olet kirjautunut palveluun, näet kadonneen fyysisen kortin voimassaolon palvelusta.

Työturvallisuuskortti mobiilissa – sähköinen työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti on nykyisin myös saatavilla puhelimeen. Mobiilikortin tarjoaa Korttitieto-palvelu ja löydät sen osoitteesta korttitieto.fi. Työturvakortti mobiiliversiona on saatavissa heti koulutusta seuraavana päivänä.

Työturvallisuuskortti tilauskurssikoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme työturvallisuuskorttikoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Koulutus voidaan toteuttaa myös englanninkielisenä.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen hinta omalle ryhmälle on alkaen 1050 € + alv / ryhmä. Lisäksi veloitamme kortti- ja materiaalikulua 20 € + alv / osallistuja. Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Kuuntele videolta millainen Alertumin työturvallisuuskorttikoulutus oli Boltin rakennusapumies Alexin mielestä!

Pyydä koulutustarjous