Ratatyöturvallisuuskoulutuksen (Turva) tavoitteena on antaa oppilaalle riittävät perustiedot rautatiejärjestelmästä ja siihen liittyvistä ohjeistuksista sekä turvallisesta liikkumisesta ja työskentelystä rautatiealueella.

Ratatyöturvallisuuspätevyyttä edellytetään kaikissa Väylän tilaamissa tai hyväksymissä ratatöissä, liikuttaessa työtehtävissä rautatiealueella tai tehtäessä rautatiejärjestelmän turvallisuuteen tai liikenteenohjaukseen liittyviin laitteisiin ja rakenteisiin kohdistuvia töitä. Koulutukseen osallistuvalta ei edellytetä pohjakoulutusta eikä aiempaa kokemusta ratatyöstä.

Tietoa ratatyöturvallisuuskoulutuksesta

 

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
249 € + alv 24%. Koulutuksen hinta sisältää koulutuksen, materiaalit ja todistuksen.
Ammattipätevyysmerkintä
Kaikista Turva -koulutuksista on mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintä. Ammattipätevyysmerkinnästä veloitamme viranomaiskulun 11 € (alv 0 %) sekä käsittelykulun 4 € (+ alv 24 %).
Pätevyyden voimassaolo
Ratatyöturvallisuuspätevyys on voimassa viisi (5) vuotta myöntämispäivästä.
Koulutus omalle ryhmälle
Koulutuksen hinta on 1 590 €/ryhmä + rekisteröinti- ja materilaalikulut 40 €/henkilö. Lue lisää ryhmäkoulutuksesta sivun alareunasta.

Ratatyöturvallisuuskoulutuksen sisältö

Ratatyöturvallisuuskoulutus sisältää perehdytyksen sähköratajärjestelmiin, jota edellytetään sähköradan alueella työskenteleviltä. Lisäksi koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät radan välittömässä läheisyydessä, jotta he tiedostaisivat turvallisen työskentelyalueen rajat.

Yhden päivän (8 oppituntia) mittainen ratatyöturvallisuuskoulutus sisältää seuraavat asiakokonaisuudet.

  • Rataverkon hallinta ja viranomaiset
  • Rautatiejärjestelmän erityispiirteet ja vaaratekijät
  • Rautatiejärjestelmän peruskäsitteet
  • Sijainnin määrittely
  • Rautatiealueella tehtävä työ
  • Laiturityö
  • Työkoneet rautatiealueella
  • Perehdytys sähkörataan
  • Toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa
  • Kirjallinen koe

Koulutukseen osallistuvalta ei edellytetä peruskoulutusta eikä kokemusta ratatyöstä. Ratatyöturvallisuuspätevyyden saamiseksi on henkilön suoritettava hyväksytysti koulutuslaitoksen järjestämä ratatyöturvallisuuskoulutus.

Ratatyöturvallisuuskoulutus on hyvä perustietopaketti rautatiejärjestelmän toiminnasta, joten se soveltuu peruskurssiksi kaikille rautatiealalle aikoville tai ratatyönsä juuri aloittaneille. Koulutuksessa kerrataan myös yleiset, kaikilla työmailla pätevät työturvallisuusperiaatteet.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva). Pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta myöntämispäivästä.

Lue myös: Väyläviraston radanpidon turvallisuuskoulutusohjeistukset päivittyivät – huomaa nämä 4 kohtaa

Ratatyöturvallisuuspätevyys voimassaolo

Vuoden 2022 alussa Väylävirasto teki muutoksen ratatyöturvallisuuspätevyyksien voimassaoloon. Muutoksen myötä kortin voimassaoloaikaa muutettiin siten, että kortti on voimassa viisi vuotta myöntämispäivästä. Samassa yhteydessä radanpidon koulutuksiin tuli muitakin muutoksia, tutustu niihin lukemalla uutinen.

Ennen muutosta (pätevyys suoritettu ennen vuotta 2022): pätevyys voimassa viidennen vuoden loppuun asti
Muutoksen jälkeen (pätevyys suoritettu vuoden 2022 aikana tai jälkeen): pätevyys voimassa viisi vuotta myöntämispäivästä

Ratatyöturvallisuuskoulutus ja kuljettajan ammattipätevyys

Kaikki ratatyöturvallisuuskoulutukset soveltuvat osaksi kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Huomaat kuljettajille soveltuvan koulutuksen koulutushaun merkinnästä Soveltuu myös kuljettajan ammattipätevyyskoulutukseksi.

Koulutuksesta saa yhden ammattipätevyysmerkinnän Traficomin rekisteriin. Ratatyöturvallisuuskoulutuksesta myönnettävä ammattipätevyysmerkintä on voimassa viisi (5) vuotta.

Alertum järjestää myös useita muita kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutukseen soveltuvia koulutuksia. Muihin kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksiin voit tutustua täällä.

Ratatyöturvallisuuskoulutus netissä tai lähiopetuksena omalle ryhmälle

Järjestämme ratatyöturvallisuuskoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutuksen hinta 1 590 €/ryhmä + rekisteröinti- ja materilaalikulut 40 €/henkilö.

Pyydä koulutustarjous