Väyläviraston radanpidon turvallisuuskoulutusohjeistukset päivittyivät – huomaa nämä 4 kohtaa!

Suomen valtion rataverkosta vastaava Väylävirasto on tehnyt muutoksia rautatiealueella työskentelevien koulutusvaatimuksiin. Palveluntuottajien on otettava huomioon uudet vaatimukset jatkaakseen töitä rautatiealueella.

Väylävirasto on määritellyt kaikille valtion rataverkon rautatiealueella toimiville palveluntuottajille yhteiset vaatimukset, jotka heidän on täytettävä voidakseen toimia rautatieverkoston rakentamisen ja kunnossapidon tehtävissä. Näihin vaatimuksiin kuuluu olennaisena osana myös turvallisuuskoulutusten suorittaminen Väyläviraston asettamien ohjeiden mukaisesti. Uusi ohje tuli voimaan 1. tammikuuta 2022.

Mikäli yrityksesi työskentelee Valtion rataverkon rautatiealueilla tai tavoitteenasi on päästä Väyläviraston palveluntuottajaksi, lue alta tiivistys neljästä tärkeästä kohdasta radanpidon turvallisuuskoulutusten voimassaoloajoista ja muista muutoksista.

Mikäli yrityksesi henkilöstön tai oma pätevyytesi on vanhentumassa, varaa itsellesi koulutus sen päivittämiseksi. Alertumin ratakoulutusvalikoiman löydät täältä.

Väyläviraston tilaamia töitä suoritettaessa ja rautatiealueella liikuttaessa pätevyyskoulutuksien lisäksi tulee olla suoritettuna myös Työturvallisuuskortti tai muu vastaava koulutus, joka täyttää Väyläviraston määrittelemät osa-alueet.

Lue lisää: Työturvallisuuskoulutukset (Väylävirasto)

 

1. Ratatyöturvallisuuspätevyys (TURVA)

Ratatyöturvallisuuspätevyys kuuluu Väyläviraston koulutusmallin periaatteen mukaisesti ensimmäisenä käytävään koulutukseen. Pätevyys antaa sen haltijalle tiedot ja taidon liikkua ja työskennellä turvallisesti rautatiealueilla tai muissa työtehtävissä, joihin Väyläviraston lupa vaaditaan. Huomaa, että Ratatyöturvallisuuspätevyys vaaditaan myös silloin, kun tehtävät työt kohdistuvat rautatiejärjestelmän turvallisuuteen tai rautatieliikenteen ohjaukseen liittyviin rakenteisiin tai järjestelmiin.

Muutos voimassaoloaikoihin

Ennen muutosta: pätevyys voimassa viidennen vuoden loppuun asti
Muutoksen jälkeen: pätevyys voimassa viisi vuotta myöntämispäivästä

Tutustu Alertumin ratatyöturvallisuuskoulutuksiin (TURVA)

2. Turvamiespätevyys (T-mies)

Turvamiespätevyys antaa nimensä mukaisesti haltijalleen pätevyyden toimia ratatyömaan turvamiehenä. Turvamiespätevyyden omaava henkilö voi toimia turvamiehenä niin radalla kuin rautateiden tasoristeyksissä. Tasoristeyksen turvaaminen vaatii lisäksi myös suoritetun Tieturva 1 tai 2 -koulutuksen. Turvamiehenä toimiminen on vastuullinen tehtävä, ja koulutuksessa korostuukin turvamiehen roolin tärkeys ratatyön turvallisuuden varmistajana

Huomaa, että turvamiespätevyyskoulutukseen osallistuvalle on seuraavat vaatimukset:

  • Ratatyöturvallisuuspätevyys (TURVA)
  • Tehtäväkohtainen soveltuvuuslausunto
  • Kolmen kuukauden kokemus radanpidon töistä

Muutos voimassaoloaikoihin

Ennen muutosta: pätevyys voimassa viidennen vuoden loppuun asti
Muutoksen jälkeen: viisi vuotta myöntämispäivästä

Tutustu Alertumin Turvamiespätevyyskoulutuksiin (T-mies)

3. Ratatyövastaavan pätevyys (RTV)

Ratatyömaalla tulee olla määritetty ratatyövastaava. Ratatyövastaavan tehtävä on vastuullinen, sillä hän vastaa työmaan liikenneturvallisuudesta ja ilmoituksista, luvista ja ratatyön yleisestä suojaamisesta.

Ratatyövastaavan pätevyyskoulutukseen osallistuvalta edellytetään:

  • Ratatyöturvallisuuspätevyys (TURVA)
  • Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA) -koulutus tai vähintään viiden vuoden monipuolinen työkokemus rautatiejärjestelmään liittyvistä töistä
  • Tehtäväkohtainen soveltuvuuslausunto
  • Vähintään kuuden kuukauden käytännön työkokemus radanpitoon liittyvistä maastotehtävistä

Tärkeimmät muutokset:

  • Pätevyyden perus- ja kertauskoulutus on voimassa koulutusta seuraavan kalenterivuoden loppuun.
  • Ratatyövastaavan kertauskoulutuksen käymällä myös koulutushetkellä voimassa olevat Rataturvallisuuspätevyys ja Turvamiespätevyys uusiutuvat seuraavan kalenterivuoden loppuun asti.
  • Vanhentuneen Ratatyövastaavapätevyyden palauttamisen mahdollisuus on poistunut. Jos pätevyys on vanhentunut, peruskoulutus on suoritettava uudelleen. Poikkeustapauksissa, kuten esimerkiksi pitkän sairasloman takia vanhentuneen pätevyyden palauttamiseen kertauskoulutuksella on mahdollista hakea poikkeuslupaa Väylävirastolta.

Tutustu Alertumin Ratatyövastaavan (RTV) koulutuksiin

4. Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA) -koulutus

Johdatuksena rautatiejärjestelmiin toimiva Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA) -koulutus toimii Väyläviraston koulutuspolussa toisena pakollisena opintokokonaisuutena heti Ratatyöturvallisuus (TURVA) -koulutuksen jälkeen. PERA-koulutuksen suorittaminen vaaditaan ennen varsinaisten pätevyyskoulutusten, kuten Ratatyövastaavan pätevyyden, suorittamista. Kurssi edellytetään myös rakennuskonsulteilta, valvojilta ja turvallisuuskoordinaattoreilta.

Huomaa, että PERA-koulutusta ei vaadita silloin, jos työntekijän monipuolinen työkokemus rautatiejärjestelmiin liittyvistä töistä ylittää viisi vuotta. Silloin voidaan edetä suoraan Ratatyövastaavan kaltaisiin pätevyyskoulutuksiin.

Muutos: koulutusta ei vaadita, mikäli koulutettavalla on yli viisi vuotta monipuolista työkokemusta rautatiejärjestelmiin liittyvistä töistä

Tutustu Alertumin Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA) -koulutuksiin

 

Radanpidon koulutukset joustavasti yksilöille tai ryhmille Alertumilta

Mikäli olet hankkimassa radanpitoon liittyvää koulutusta itsellesi tai olet yrityksesi henkilöstön koulutuksista vastaava henkilö, voit turvautua hyvillä mielin Alertumin koulutusasiantuntijuuteen. Pysymme ajan hermolla kaikista Väyläviraston koulutusvaatimuksiin tekemistä muutoksista ja huolehdimme, että kurssitarjontamme vastaa kaikkia uusimpia määrittelyjä.

Koulutuksistamme vastaavat kokeneet ratatyön ammattilaiset. Tutustu ratakoulutusvalikoimaamme täältä, tai pyydä tarjous ryhmäkoulutuksesta jo tänään!

Lisätietoa löydät Väyläviraston verkkosivuilta:

Tutustu ratakoulutuksiin

Ota yhteyttä