Ensiavun peruskurssi 16h opettaa ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla. Ensiavun peruskurssi on tarjolla lähikoulutuksenawebinaarikoulutuksena ja verkkokoulutuksena.

Ensiavun peruskurssi 16h sopii kenelle tahansa alasta ja taidoista riippumatta. Kurssille tulijoilta ei edellytetä ensiaputaitoja.

Ensiapukurssilla painotetaan erityisesti käytännönläheisyyttä ja harjoittelua teorian lisäksi. Myös etäkursseilla harjoitellaan kotoa löytyvillä välineillä. Ensiapukurssilla muun muassa opit kylkiasentoon kääntämisen, elvyttämisen sekä verenvuodon tyrehdyttämisen. Kursseilla perehdytään myös sydäniskurin käyttöön. Lue lisää siitä mitä ensiapukurssilla tehdään ja kuinka valitset kursseista oikean.

Kaikki ensiapukouluttajamme ovat ammattilaisia, joilla on runsaasti käytännön kokemusta muun muassa ensihoitotyön parissa. Kouluttajamme opastavat myös sydäniskurin hankinnassa, jos sinä tai yrityksesi haluatte olla ensiapuun liittyvän turvallisuuden edelläkävijä. Sydäniskuri on laite, jota käyttämällä saatat pelastaa elvytettävän hengen.

Tietoa ensiavun peruskurssista 16h

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari ja verkkokoulutus
Kurssin kesto
16 tuntia. Kurssi jaetaan kahdelle päivälle, molempina päivinä 8 tuntia opetusta.
Ammattipätevyys
Lähikoulutuksina ja webinaareina toteutetuista ensiavun peruskursseista on mahdollista saada kaksi (2) kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintää. Merkintä veloitetaan erikseen.
Ensiapukortin voimassaolo
Ensiapukortti on voimassa kolme (3) vuotta.
Koulutus omalle ryhmälle
Ensiavun peruskurssi 16h hinta omalle ryhmälle on alkaen 1 650 € + alv / ryhmä. Lisäksi veloitamme rekisteröintikulua 10 € + alv / osallistuja (+valinnainen muovikortti 10 €/henkilö). Valikoimassa lähi-, webinaari ja yhistelmäkoulutuksena.
Lue lisää sivun alareunasta.

Ensiavun peruskurssin 16h sisältö

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Elvytys aikuiselle, lapselle ja vauvalle
 • Defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttö
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Erilaiset haavat
 • Sairauskohtaukset: aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtymisen ensiapu, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset

Ensiapukortin päivittäminen

On suositeltavaa, että kolmen vuoden välein kerrataan ensiaputaitoja ensiapukurssilla. Ennen vuotta 2020 myönnettyihin SPR:n ensiapukortteihn kirjoitettiin päivämäärä, johon asti ensiapukurssin ammattipätevyys on voimassa. Koska ensiapukursseja ei ole aina tarjolla juuri sille ajankohdalle kuin korttiin on merkitty, hyväksytään kohtuullinen aika kortin vanhenemisen jälkeen (noin kuukausi) ja ensiapukurssin ammattipätevyyden saa siitä huolimatta päivitettyä. Pidä siis huolta, että päivität ensiaputaitojasi säännöllisesti ensiapukursseilla. Alertumin ensiapukortit ovat voimassa kortissa mainitun kuukauden viimeiseen päivään asti, eikä enää hyväksytä joustoa kortin vanhentumisen suhteen.

Ensiavun peruskurssin 16h voi päivittää yhden kerran joko neljän tunnin hätäensiapukurssilla tai kahdeksan tunnin hätäensiapukurssilla. Kun lyhyt ensiapukurssi on kertaalleen käyty, tulee suorittaa kaksipäiväinen ensiavun peruskurssi 16h, jotta Ensiapukortti 16h pysyy voimassa.

Ensiapukurssin KELA-korvaus

Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Ensiapukoulutukset kuuluvat olennaisena osana ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja siten niiden korvauskelpoisuudesta on säädetty. Työnantaja saa korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista, joita ovat muun muassa työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset. Lue lisää korvattavuudesta.

Ensiapukurssi ja kuljettajan ammattipätevyys

Osa avoimista lähi- ja etätoteutuksina toteutettavista kuudentoista tunnin ensiapukursseista soveltuu osaksi kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Huomaat kuljettajille soveltuvan koulutuksen koulutushaun merkinnästä Soveltuu myös kuljettajan ammattipätevyyskoulutukseksi.

Kaksipäiväisestä ensiapukurssista saa kaksi ammattipätevyysmerkintää Traficomin rekisteriin. Ensiapukurssista myönnettävä ammattipätevyysmerkintä on voimassa viisi (5) vuotta. Muihin kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksiin voit tutustua täällä.

Ensiapukurssi omalle ryhmälle

Järjestämme ensiapukursseja asiakkaidemme omille ryhmille. Ensiapukurssin sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Kurssi toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Kurssi voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Ensiavun peruskurssi 16h hinta omalle ryhmälle on alkaen 1 650 € + alv / ryhmä. Lisäksi veloitamm rekisteröintikulua 10 € + alv / osallistuja (+valinnainen muovikortti 10 €/henkilö).

Valikoimassa Ensiavun peruskurssi 16h yhdistelmäkoulutuksena, jossa yhdistyvät joustava verkko-opiskelu ja käytännönharjoitukset lähikoulutuksena tai webinaarina etäyhteyden välityksellä. Puolet kurssista suoritetaan verkossa omaan tahtiin, ennen ryhmän lähikoulutuspäivään osallistumista. Kurssi on erinomainen valinta yrityksille, sillä koko ryhmän ajan sitovan koulutuksen määrä vähenee. Itsenäinen verkko-osuus mahdollistaa ryhmän jäsenille opiskelun silloin, kun se heille yksilöinä parhaiten sopii. Kun kurssi on suoritettu kokonaisuudessaa ansaitsee ensiapupätevyyden voimaan 3 vuodeksi. Pätevyyden saaminen edellyttää koko kokonaisuuden suorittamista 6 kk sisällä tilauksesta.

Tilaa oma kurssi soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Pyydä koulutustarjous