Espoon kaupunki koulutti viidentoista neuvolan sata terveydenhoitajaa hätäensiapuun viikossa

Alertum piti sadalle terveydenhoitajalle hätäensiapukoulutuksen teoriaosuuden Ruusutorpan koululla 8. helmikuuta. Paikalle saapui viidestätoista Espoon kaupungin neuvolasta yli sata terveydenhoitajaa.

”Käytännönharjoitukset pidetään neuvolakohtaisesti pienryhmissä. Tällainen räätälöity sadan henkilön koulutuskokonaisuus onnistuu hyvällä ennakoinnilla ja suunnittelulla”, kertoo Espoon kaupungin Mia Lundell-Viiri. ”Toimipistekohtaisella harjoittelulla varmistetaan, että teoria osataan viedä käytäntöön omassa yksikössä.”

Neljän tunnin hätäensiapukoulutus koostuu kahden tunnin teoriaosuudesta sekä kahden tunnin käytännönharjoituksesta

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen onnettomuudessa tai sairaskohtauksessa. Espoon Kaupungille järjestetyn neljän tunnin hätäensiapukoulutuksen painopiste oli vastasyntyneiden ja alle kouluikäisten sekä heidän vanhempiensa ensiavussa.

”Kaikkia ensiapukoulutuksia on mahdollista personoida ryhmäkohtaisesti”, kertoo Alertumin ETK-kouluttaja Harri Karlenius. ”Painotamme Espoon Kaupungin koulutuksen käytännönosuuksissa peruselvytyksen merkitystä. Meillä on käytettävissä elvytysnuken lisäksi vauva- ja junior-mallit, joten elvytystä on mahdollista harjoitella todentuntuisesti.”

Alertum on ollut Espoon kaupungin sopimustoimittaja jo vuodesta 2014 alkaen

”Neljän tunnin hätäensiapukertausten lisäksi järjestämme myös muita ensiapukoulutuksia, kuten kaksipäiväisiä ensiavun peruskursseja. Pidämme helmikuun aikana Espoon kaupungille 12 muuta ensiapukurssia näiden neuvoloiden hätäensiapukertausten lisäksi”, kertoo Espoon kaupungin asiakkuudesta vastaava Juha Suomela.

Ensiavun antamisen tarve syntyy aina yllättäen. Sairaskohtaus tai onnettomuus voi tulla vastaan niin työpaikalla kuin vapaa-ajallakin. Koulutettu ja ensiaputaitoinen henkilö on näissä tilanteissa korvaamattoman arvokas apu, joka voi pelastaa ihmishengen.

”Omaan toimintaympäristöön personoitu käytännön harjoittelu madaltaa kynnystä toimia, jos tositilanne osuu kohdalle”, Suomela kiteyttää. ”Alertumin ensiapukouluttajat ovat saaneet kiitosta käytännönläheisestä tavasta kouluttaa. Ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutuksen (ETK) lisäksi heillä on käytännön työkokemusta pelastustoimessa työskentelystä, joka auttaa yhdistämään teorian ja käytännön mielenkiintoisella tavalla.”

Kiinnostuitko ensiapukoulutuksista?
Ota yhteyttä Juha Suomelaan, juha.suomela (at) alertum.fi