Kouluta henkilöstöäsi ja hyödynnä verovähennysoikeus

Yrityksiä kannustetaan kouluttamaan henkilöstöään koulutusten verovähennysoikeuksilla. Siitä huolimatta moni yritys näkee koulutuksen pelkkänä kulueränä, pohtimatta osaamisen kehittämisen tuomaa lisäarvoa työn sujuvuuteen, tuottavuuteen ja mielekkyyteen.

Työnantajan koulutusvähennyksessä huomioidaan kustannusten lisäksi myös koulutukseen käytetty työaika. Koulutusvähennys tehdään tilikauden päätyttyä verotettavasta tuloksesta muiden koulutuskustannusten tapaan. Tarkemmat verottajan ohjeet laskukaavoineen löydät tästä. Ja mikäli suunnittelet henkilöstösi koulutusta, laadi ensimmäiseksi koulutussuunnitelma, joka on edellytys koulutusvähennysten saamiseen. Yli 20 henkilön yrityksissä myös yhteistoimintalaki (16 §) velvoittaa koulutussuunnitelman laatimiseen.

Verohallinnon faktat ja vinkit

Verottaja ohjeistaa koulutusvähennyksen hakemisesta, vähennyksen perusteista sekä määrästä seuraavasti:

 • Koulutusvähennystä haetaan tilikauden päätyttyä veroilmoituksen yhteydessä Verohallinnon lomakkeella 79. Täyttöohjeen löydät tästä.
 • Koulutusvähennyksen määrä on laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista.
 • Voit vähentää myös koulutuksesta aiheutuneet kustannukset.
 • Koulutusvähennyksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden.
 • Koulutusvähennyksen vähimmäismäärä on yksi koulutuspäivä työntekijää kohti, eli kuusi tuntia koulutusta.
 • Koulutusvähennys koskee vain työsuhteista henkilöstöä.

Koulutuskorvauksia voi saada myös Kelalta

Hyvä esimerkki korvattavista kustannuksista on ensiapuvalmiuden kehittäminen kouluttamalla. Kela korvaa yrityksen ensiapuvalmiuteen liittyviä koulutus- ja materiaalikustannuksia, kun valmiustarve on työterveyshuollon laatimassa työpaikkaselvityksessä määritelty ja koulutukset ovat kirjattuina työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Korvaukseen oikeuttavia kustannuksia Kelan ohjeen mukaisesti ovat:

 • Ensiapukouluttajan palkkiot
 • Tarpeellisen opetusmateriaalin kustannukset ja välinevuokrat
 • Koulutustiloista maksettava erillinen vuokra
 • Ensiapukouluttajan ja koulutukseen osallistuvien matkakustannukset

Kelan korvauslomakkeen löydät tästä.

Koulutusten vähentäminen verotuksesta yksityishenkilönä

Yksityishenkilön näkökulmasta kouluttautuminen pitää yllä hankittua osaamista, valmistaa erilaisiin työtehtäviin ja lisää työn sujuvuutta ja mielekkyyttä, kun tuttuun työhön saadaan uusia näkökulmia. Koulutus ja pätevyys mahdollistavat myös uusien työtehtävien tekemisen ja uudet pätevyydet voivat puolestaan lisätä osaajan vetovoimaa työmarkkinoilla.

Koulutusmenoja yksityishenkilö voi vähentää tuloverotuksesta, kun käyty koulutus tähtää ammattitaidon säilyttämiseen ja ylläpitämiseen nykyisissä tehtävissä. Verotuksessa ei voi siis vähentää ammatinvaihtoon liittyvää peruskoulutusta tai ammattikoulutusta ja näitä varten onkin säädetty muunlaisia kannustimia.

Tulonhankkimisveroina vähennyskelpoista ovat Verohallinnon mukaan:

 • Osallistumismaksut
 • Maksut kurssimateriaaleista
 • Matkakustannukset
 • Kulut koulutuspaikkakunnalla yöpymisestä

Koulutuskulut voi ilmoittaa yksityishenkilönä kätevästi veroilmoituksessa muiden tulonhankkimiskulujen yhteydessä (työmatkakulut, työhuonevähennys, ammattikirjallisuus, työvarusteet ja työhuonevähennys).

Lue myös kuinka henkilöstön koulutus lisää työnantajan oikeusturvaa.

Näin aloitat yrityksen koulutusvähennyksien hyödyntämisen

Koulutusvähennysten systemaattinen hyödyntäminen alkaa koulutussuunnitelmalla, joka kattaa koko henkilöstön asianmukaisesti ryhmiteltynä. Suunnitelma tulee olla laadittuna ennen vähennysten piiriin tulevien koulutusten ajankohtaa, mutta sitä voidaan päivittää pitkin verovuotta. Vähennettäväksi koulutukseksi ei lasketa työntekijän perehdytystä omiin tehtäviinsä tai työympäristöön. Koulutuksen tulee ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista ja se voidaan toteuttaa niin luokkahuonekoulutuksena kuin verkossa tapahtuvana opetuksena. Pääsääntönä on, että osallistuminen ja koulutukseen käytettävä aika on todennettavissa ja koulutusaika on työntekijälle palkallista.

Alertumin turvallisuusaiheiset kortti- ja pätevyyskoulutukset kuuluvat koulutusvähennyksen piiriin niin luokkahuonemuotoisina kuin webinaareinakin. Tuemme koulutussuunnittelua laajalla avoimella koulutustarjonnalla sekä myös yrityskohtaisilla koulutuksilla, joissa voimme huomioida paremmin yrityksesi toimintaympäristön ja toiminnan.

Tutustu koulutustarjontaamme tästä!