Yrityskohtaisilla koulutuksilla kohdistetumpaa oppimista

Työntekijöille järjestetään koulutuksia pääsääntöisesti kahdella tavalla: yrityskohtaisina tai avoimina tilaisuuksina, joihin kuka vain voi ilmoittautua.

Yrityksen oma koulutus kannattaa, jos osallistujia on vähintään kahdeksan hengen ryhmä, vaikka toki esimerkiksi aihepiirikin vaikuttaa koulutusmuodon valintaan. Suurin etu on, että yrityskohtainen koulutus voidaan räätälöidä asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin sopivaksi. Voisiko työntekijöiden turvallisuuttakin parantaa kohdistetulla koulutuksella?

Koulutus juuri sinun yrityksesi tarpeisiin

Moni ei ehkä tule ajatelleeksi, että esimerkiksi ensiapu- tai työturvallisuuskoulutustenkin sisältöä voidaan muokata, jotta osallistujat saavat niistä suurimman hyödyn. Tällöin koulutuksessa syvennytään heidän kohtaamiinsa todellisiin tilanteisiin eivätkä taidot ole irrallisia ympäristöstä, jossa niitä on tarkoitus hyödyntää.

Esimerkiksi ensiapukoulutuksissa on mahdollista keskittyä urheilun tai lasten parissa toimimiseen. Niissä voidaan myös käydä läpi tehdasympäristössä tai rakennuspuolella työskentelevien kohtaamia vaaratilanteita. Lisäksi voidaan harjoitella vaikka korkealla paikalla työskentelevän tärkeimpiä ensiaputaitoja, ja jos koulutus järjestetään yrityksen omissa tiloissa, harjoitukset pystytään tekemään aidossa työympäristössä.

Työturvallisuuskoulutusta voidaan painottaa työn vaatimuksiin sopivaksi ottamalla mukaan vaikka putoamisen suojauksen näkökulma. Esimerkiksi rakennusalan koulutuksissa on mahdollista yhdistää eri aiheita yhteen päivään tai asiakkaalle sopivaksi kokonaisuudeksi, jolloin päästään käymään läpi juuri niitä asioita, jotka koskettavat työntekijöitä. Työturvallisuuskorttikoulutukseen voidaan sisällyttää kahden tunnin osuus, jossa oman aihealueensa erityisosaaja, esimerkiksi yrityksen työsuojelupäällikkö tai työterveyshuollon edustaja, tuo esiin tärkeitä, koulutuksen sisältöön ja oppimistavoitteisiin liittyviä asioita.

Jos koulutusvalikoimasta ei löydy sopivaa vaihtoehtoa, voidaan yritykselle suunnitella jopa kokonaan sen omiin tarpeisiin rakennettu kokonaisuus. Koulutuksen suunnittelevat alan asiantuntijat ja kouluttajat, ja halutessaan yritys itsekin voi osallistua antamalla omaa materiaalia tai asiantuntijan näkemyksen.

Kehityskohteet esiin

Yrityskohtaiset koulutukset voidaan järjestää joko Alertumin tai yrityksen tiloissa, jolloin riittää, kun käytettävissä on normaali neuvotteluhuoneen varustelu sekä tilaa kaikille osallistujille ja harjoitusten tekemiseen. Lisäksi useita koulutuksia voidaan järjestää osin tai kokonaan webinaareina.

Kouluttajan tiloissa on se etu, että kaikki on valmista lounasta ja kahvituksia myöten, joten koulutettavien tarvitsee vain saapua paikalle. Yrityksen omissa tiloissa järjestetyn koulutuksen harjoituksista saadaan kenties enemmän irti.

Kaikille avoimissa koulutuksissa on mahdollista verkostoitua muiden yritysten työntekijöiden kanssa, mutta yrityksen turvallisuuskulttuurista ei toisaalta päästä keskustelemaan yksityiskohtaisella tasolla. Avoimissa koulutuksissa syntyy mielenkiintoista vuoropuhelua eri toimialoilta olevien osallistujien välille. Yrityskohtaisissa koulutuksissa on etuna, että kouluttajan tutustuessa yritykseen hän saattaa huomata uusia kehityskohteita ja ideoita, joiden avulla voidaan suunnitella tulevia koulutuksia juuri yrityksen tarpeisiin. Yrityksen sisäisiä koulutuksia voidaan järjestää valtakunnallisesti myös webinaareina, jolloin saattaa nousta esiin koko yritystä koskevia kehitysideoita.

Yrityskohtaisen koulutuksen edut tiivistetysti:

  • Koulutukset ovat muokattavissa yrityksen vaatimuksiin.
  • Harjoituksissa voidaan huomioida työtehtävien ominaispiirteet.
  • Mahdollisuus opiskella ja harjoitella tutussa ympäristössä.
  • Yritykselle voidaan rakentaa kokonaan oma koulutuskokonaisuus.
  • Koulutuksen aikana saattaa nousta esiin uusia kehityskohteita.

Alertumin koulutuksista suurimman osan voit tilata yrityskohtaisena. Tutustu tilauskoulutuksiimme ja pyydä meiltä tarjous!