Pölynhallinta rakennustyömaalla

Pölynhallinta rakennustyömaalla pitää yrityksesi työntekijät terveinä ja säästää sinulta miljoonia. Rakennustyömailla pöllyävä rakennuspöly muuttuu hiljaiseksi sairastuttajaksi jos sitä ei poisteta oikeaoppisesti. Työntekijöiden hengitysteihin helposti päätyvän pölyn muodostama terveysriski on kuitenkin hallittavissa suorittamalla pisimmilläänkin vain päivän mittainen pölynhallintakoulutus.

Pölynhallinta voi olla monelle vieras aihe, vaikka rakennustyömaista tulee usein mieleen juuri pöly ja lika. Hienoa, hengitysteitä ärsyttävää pölyä syntyy monessa työvaiheessa ja sille altistuminen aiheuttaa erilaisia oireita ja sairauksia, jotka voivat pitkittyessään johtaa jopa kuolemaan. Sen hallinta jää vaarallisen helposti taka-alalle, sillä terveydelle haitallista pölyä ei välttämättä näe paljain silmin.

Työperäisiin sairauksiin menehtyy vuosittain noin 2,4 miljoonaa ihmistä, eli keskimäärin noin 6 500 joka päivä. Menetettyjen ihmishenkien lisäksi työterveys on kokonaisuudessaan taloudellisesti valtava kuluerä; se maksaa yrityksille jopa 2,97 triljoonaa dollaria joka vuosi.

Oletko herännyt pohtimaan, miten kattavasti pölynhallinta on otettu huomioon sinun yrityksessäsi? Monissa yrityksissä esimerkiksi pölynhallintaan ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota ja sen roolia saatetaan jopa vähätellä, ja sairastumiset sen kuin jatkuvat.

Pölynhallinnasta on syytä tehdä osa jokaisen rakennustyömaan työturvallisuussuunnitelmaa

Yksi tehokkaimmista tavoista pitää rakennustyömaiden työntekijöiden hyvinvoinnista huolta ovat pölynhallintaan keskittyvät koulutukset. Koulutuksiin osallistuvat oppivat kaiken oleellisen pölyn terveysriskeistä, riskien hallinnasta ja ennakoinnista alan asiantuntijoilta. Ymmärryksen lisääminen on lisäksi erinomainen tapa lisätä työntekijöiden turvallisuusmyönteisyyttä.

Pölynhallintakoulutukset järjestetään yhdessä Ramirentin kanssa ja ne kohdennetaan koulutettavan henkilön roolin mukaisesti: työntekijöille, työnjohdolle ja pölynhallinnan asiantuntijoille. Jatka lukemista niin ymmärrät, kuinka työntekijän vastuualueeseen räätälöidyllä koulutuksella rakennustyömaastasi tulee entistä miellyttävämpi työpaikka, jossa työt etenevät.

Kolmen tason taktiikka – tätä rakennustyömaan pölynhallinnan perehdyttäminen roolin mukaan tarkoittaa

Sujuvin ja turvallisin lopputulos syntyy, kun rakennustyömaan jokaisella työntekijällä on riittävä ymmärrys pölynhallinnasta ja lisäksi paikalla on aina muutama todellinen pölynhallinnan erikoisasiantuntija. Käydään seuraavaksi läpi koulutusten sisältöä ja sitä, kuinka räätälöidyistä koulutuksista hyötyy koko työyhteisö.

Pölynhallintakoulutus työntekijälle antaa kattavan pohjan riskien tunnistamiseen ja hallintaan

Työntekijöille suunnatussa pölynhallintakoulutuksessa lähdetään liikkeelle tuiki tärkeistä perusteista, eli pölyn terveysriskien tunnistamisesta. Perehdytyksessä tutustutaan myös Ramirentin tarjoamaan pölynhallintakalustoon, joiden toimintaperiaate ja tuntemus on jokaisen turvallisen rakennustyömaan lähtökohtia.

Lisäksi koulutukseen kuuluu pölynpoistosuunnitelmien ja -aikataulujen luominen. Ne ovat oikeaoppisen pölynhallinnan kannalta kriittisiä vaiheita, sillä laadukkaasti toteutettu ja aikataulutettu pölynpoisto turvaa työn etenemisen aikataulun mukaisesti.

Koulutukseen liittyvät myös ongelmatilanteissa toimiminen, laadunvalvonta ja raportointi, joiden hallitseminen työntekijätasolla auttaa tekemään rakennustyömaista entistä turvallisempia ja viihtyisämpiä.

Työntekijän pölynhallintakoulutuksen kesto: 4 tuntia

Rakennustyömaan pölynhallinnan koulutus työnjohtajille antaa erinomaiset valmiudet riskien ennakoimiseen

Oleellisena osana työnjohdossa työskentelevien pölynhallintaosaamista on työmaan riskien arviointi, viranomaismääräykset ja ohjeistukset. Lisäksi työnjohtajille suunnattuun koulutukseen kuuluu pölynhallintatoimenpiteiden sovittaminen rakennustyömaan projektiaikatauluihin.

Riskien tunnistaminen ja eliminoiminen ennen niiden realisoitumista on kaikkien työturvallisuuteen liittyvien koulutusten keskiössä, ja niin myös pölynhallinnassa.

Työnjohtajan pölynhallintakoulutuksen kesto: 8 tuntia

Pölynhallinnan tunteva asiantuntija ottaa huomioon myös rakennuttajan vaatimukset

Pölynhallintaan liittyvän koulutuksen kattavin taso on sen sovittaminen asiantuntijarooliin sopivaksi. Asiantuntijatason ja työnjohtajatason koulutusten tärkein ero on rakennustyömaalle asetettujen vaatimusten tuntemus.

Nämä vaatimukset tarkoittavat usein kaikista yleisimpiä ja terveydelle haitallisempien aineiden, kuten kvartsin hallintaa työmaalla. Työturvallisuusasetusten noudattamista työmailla seuraa Aluehallintovirasto.

Asiantuntijan pölynhallintakoulutuksen kesto: 8 tuntia

Työntekijöille terveellisen työskentely-ympäristön turvaamisen lisäksi yrityksillä on painava syy noudattaa Aluehallintoviraston asettamia vaatimuksia, sillä niiden noudattamatta jättämisestä voi koitua yritykselle seuraamuksia.

Pölynhallinnan koulutukset varattavissa joustavasti, vaikka netin kautta

Kaikki Alertumin pölynhallintaan liittyvät koulutukset järjestetään yhdessä kotimaisen konevuokrausyhtiö Ramirentin kanssa. Ramirent on pölynhallinnan asiantuntija, ja sen kalustosta löytyy pölynhallintalaitteistoa kaikkien työmaiden tarpeisiin, jotka oikein käytettynä täyttävät kaikki viranomais- ja rakennuttajamääräykset.

Suoritetusta pölynhallintakoulutuksesta toimitetaan suorittaneelle yritykselle yhteisötodistus. Suo siis työntekijöillesi terveellinen työympäristö, ja varmista yrityksesi pölynhallintaosaamisen varaamalla koulutuksesi täältä. Koulutus voidaan suorittaa toiveidesi mukaan joko yrityksesi toimitiloissa, Ramirentin koulutuskeskuksessa tai etänä suuren suosion saaneena webinaarikoulutuksena.

Tutustu pölynhallintakoulutukseen

Ota yhteyttä