Pölynhallinta on olennainen osa työn laadun ja työntekijöiden terveyden kannalta. Rakentamisen toimialalla pöly on suurin yksittäinen terveyshaitta, ja sitä on vaikea havaita paljaalla silmällä. Tehokkaalla pölynhallinnalla rakennustyömaalla voidaan suojella työntekijöitä terveydelle vaarallisilta pölypartikkeleilta. Pöylynhallintakoulutus valmentaa tunnistamaan pölyn haittoja ja torjumaan niitä erilaisilla pölynhallintaratkaisuilla.

Järjestämme pölynhallintakoulutuksia asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala sekä työpaikan olosuhteet. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Ramirentin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Yrityskohtainen koulutus voidaan toteuttaa myös verkkokoulutuksena.

Ramirent Logo Alternative Office 200x68

Tietoa pölynhallintakoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Neljä (4) tuntia (työntekijät, työnjohto ja asiantuntijat) tai kahdeksan (8) tuntia (työnjohto ja asiantuntijat)
Toteutustapa
Lähiopetus, webinaari
Koulutuksen hinta
Pyydä tarjous
Pätevyyden voimassaolo
Hyväksytystä suorituksesta toimitetaan yritykselle yhteisötodistus.
Koulutuksen toteutus
Koulutus järjestetään yhteistyössä Ramirentin kanssa.

Pölynhallintakoulutuksen kohdennus

Pölynhallintakoulutus voidaan kohdentaa roolin mukaisesti työntekijöille, työnjohdolle ja asiantuntijoille.

Työntekijöille kohdennetussa koulutuksessa käydään läpi terveysriskit, laitetuntemus ja huolto, osastointi, paine-eron merkitys, suunnitelmien ymmärtäminen, paloturvallisuus, ylläpito ja osastoinnin siirtäminen, toiminta ongelmatilanteessa, viestintä ja raportointi.

Työnjohdolle kohdennetussa koulutuksessa käydään läpi asennuspaikan riskien ja vaarojen arviointi, pienimuotoiset suunnitelmat ja suunnitelman muutokset, laitetuntemus ja suojausmenetelmät, pölynhallinnan liittäminen aikatauluun työvaiheittain, kaluston mitoitus, työn ja ylläpidon ohjaaminen, viikkopalaverit, laadunvalvonta ja raportointi.

Asiantuntijoille kohdennetussa koulutuksessa käydään läpi työmaan pölynhallinnan kokonaisriskienarviointia, laki ja viranomaismääräykset, ohjeet, pölynhallinnan suunnitelmat, aikataulutus työvaiheittain, projektinhallinta ja nimetyt resurssit, laitetuntemus ja kaluston mitoitus, suojausmenetelmät ja luokat, lakien, asetusten, määräysten ja ohjeiden soveltaminen käytäntöön, rakennuttajan vaatimusten tuntemus ja tunnistaminen ja viestintä (sisäinen ja ulkoinen).

Pölynhallintakoulutuksen sisältö

Pölynhallintakoulutusta järjestetään neljän tunnin kestoisena teoriakoulutuksena työntekijöille. Laajempi kahdeksan tunnin koulutus on tarjolla työnjohdolle ja asiantuntijoille.

  • Miksi pölynhallinta on tarpeellista?
  • Laki, viranomaismääräykset ja -ohjeet
  • Kvartsi, http-arvo ja pölyhiukkasten koon merkitys
  • Pölynhallinnan menetelmät, suunnittelu ja kalusto
  • Siivous ja laadunvalvonta
  • Suunnitelmien laadinta (vain kahdeksan tunnin koulutus)

Pyydä koulutustarjous