Pölynhallinta ja torjuminen on olennaista työn laadun ja työntekijöiden terveyden turvaamisen kannalta. Pölynhallintakoulutukset toteutetaan kokeneiden asiantuntijoiden johdolla.

Rakentamisen toimialalla pöly on suurin yksittäinen terveyshaitta, jota on vaikea havaita paljaalla silmällä. Työmaalla kvartsipölyä syntyy tyypillisesti materiaalien työstön ja hionnan seurauksena. Laki asettaa pölylle sitovat raja-arvot, jotka ylittyvät helposti. Tämän vuoksi pölynhallintaan ja torjumiseen tulee kiinnittää huomioita rakennustyön suunnittelussa sekä työnjohtamisessa. Tehokkaalla pölynhallinnalla voidaan suojella työntekijöitä terveydelle vaarallisilta pölypartikkeleilta sekä estää pölyhaitan leviäminen eri pinnoille ja ilmaan.

Pölynhallintakoulutus valmentaa ilmanpuhdistuksen periaatteisiin sekä opastaa pölyn haittojen tunnistamisessa ja torjumisessa erilaisilla pölynhallintaratkaisuilla. Kun tunnet oikeat työmetodit ja ymmärrät niiden mahdollisuudet, osaat valita oikeat työmenetelmät. Näin vältyt myös vahingoilta, vaaratilanteilta ja osaat ennaltaehkäistä riskejä. Koulutuksessa käydään läpi pölynhallintalaitteiden toiminnot ja valintakriteerit erityyppisiin kohteisiin. Lisäksi koulutus opastaa henkilökohtaisten suojaimien oikeaoppisen käytön työmaalla. Käytönnön harjoituksissa kokeillaan erilaisia pölynhallinnan teknisiä ratkaisuja.

Tietoa pölynhallintakoulutuksesta

Koulutuksen kesto
3,5 tuntia
Toteutustapa
Lähiopetus
Koulutuksen hinta
189 € + alv 24% /lähiopetus
Pätevyyden voimassaolo
Koulutus on ammattitaitoa vahvistava. Koulutustodistus on voimassa toistaiseksi.
Koulutuksen hinta ryhmälle
1890 € + alv / ryhmä, 0,5 päivää /lähi- tai webinaarikoulutus
2990 € + alv /ryhmä, 1 päivä /lähi- tai webinaarikoulutus
Pölynhallintaryhmäkoulutus voidaan kohdentaa roolin mukaisesti työntekijöille, työnjohdolle ja asiantuntijoille.
Lue lisää ryhmäkoulutuksesta sivun alareunasta.

Pölynhallintakoulutuksen kohderyhmät

Koulutus on suunnattu rakentamisen työn suunnittelijoille, työnjohdolle ja turvallisuudesta vastaaville sekä kaikille rakentamisessa tai ylipäätään työssään pölyn kanssa tekemisiin joutuville.

Pölynhallintakoulutuksen sisältö ja tavoitteet

Pölynhallintakoulutusta järjestetään 3,5 tunnin kestoisena sisältäen teoriaa ja käytännönharjoituksia.

Sisältö:

 • Lait, asetukset ja viranomaismääräykset
 • Pölynhallinnan suunnittelu, mittaukset ja ratkaisut
 • Terveysriskien hallinta
 • Riskien ja vaarojen arviointi
 • Paloturvallisuus (osastoinneissa)
 • Pölynhallinnan laitemitoitukset
 • Keskussiivousjärjestelmä, rakennusimurit, keskuspölynimurit
 • Osastointi, alipaineistus, ylipaineistus
 • Kiertoilma ja ilmanpuhdistus
 • Kohdepoisto
 • Laastiasema (kohdepoistolaite)
 • Rakennusimurit
 • Terveysriskien hallinta
 • Laitteiden huolto
 • Tutustuminen pölynhallinnan kalustoon ja oikeaoppiseen käyttöön

Mukana myös tietoa tutkimuksesta: Kvartsialtistuminen ja sen hallinta rakentamisessa.

Tavoitteet

• Koulutuksen käymällä ymmärrät pölynhallinnan lainsäädännöt, riskit ja tavoitteet
• Käymällä koulutuksen parannat sekä omaa että työmaan turvallisuutta
• Antaa osallistujalle perustiedot ja taidot pölynhallinnan toteuttamisesta ja valvonnasta työmaalla, kuten alueiden rajaamisesta ja pölynhallintamenetelmistä
• Varmistaa oikeiden työtapojen ja henkilökohtaisten suojaimien käytön
• Koulutuksen käymällä opit valitsemaan toimivia ratkaisuja erityyppisiin kohteisiin ja tilanteisiin
• Koneiden ja laitteiden oikeaoppinen valinta ja käyttäminen työkohteessa

Pölynhallintakoulutus ryhmälle

Järjestämme pölynhallintakoulutuksia asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala sekä työpaikan olosuhteet. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Yrityskohtainen koulutus voidaan toteuttaa myös etänä webinaarikoulutuksena.

Koulutuksen hinta ryhmälle on:
1 890 €/ryhmä/ 4 tuntia| lähikoulutus tai webinaari
2 990 €/ryhmä/ 8 tuntia| lähikoulutus tai webinaari

Pölynhallintaryhmäkoulutus voidaan kohdentaa roolin mukaisesti työntekijöille, työnjohdolle ja asiantuntijoille. Koulutuksen kesto on riippuvainen kohdennuksesta. Koulutus voidaan toteuttaa 4, 6 tai 8 tunnin kestoisena.

Työntekijöille kohdennetussa koulutuksessa käydään läpi terveysriskit, laitetuntemus ja huolto, osastointi, paine-eron merkitys, suunnitelmien ymmärtäminen, paloturvallisuus, ylläpito ja osastoinnin siirtäminen, toiminta ongelmatilanteessa, viestintä ja raportointi.

Työnjohdolle kohdennetussa koulutuksessa käydään läpi asennuspaikan riskien ja vaarojen arviointi, pienimuotoiset suunnitelmat ja suunnitelman muutokset, laitetuntemus ja suojausmenetelmät, pölynhallinnan liittäminen aikatauluun työvaiheittain, kaluston mitoitus, työn ja ylläpidon ohjaaminen, viikkopalaverit, laadunvalvonta ja raportointi.

Asiantuntijoille kohdennetussa koulutuksessa käydään läpi työmaan pölynhallinnan kokonaisriskienarviointia, laki ja viranomaismääräykset, ohjeet, pölynhallinnan suunnitelmat, aikataulutus työvaiheittain, projektinhallinta ja nimetyt resurssit, laitetuntemus ja kaluston mitoitus, suojausmenetelmät ja luokat, lakien, asetusten, määräysten ja ohjeiden soveltaminen käytäntöön, rakennuttajan vaatimusten tuntemus ja tunnistaminen ja viestintä (sisäinen ja ulkoinen).

Pyydä koulutustarjous

Kysy lisää soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Pyydä koulutustarjous