Asiakaspalvelu

010 320 5772

Ensiapukurssit

Meiltä saat yleisimmät ensiapukurssit, kuten ensiavun peruskurssit ja hätäensiapukurssit.

Ensiavulla tarkoitetaan tapahtumapaikalla tai sen läheisyydessä loukkaantuneelle tai sairauskohtauksen saaneelle välittömästi annettavaa fyysistä ja psyykkistä apua. Ensiavun tavoite on estää vammojen paheneminen ja uusien vammojen syntyminen. Jokaisella on velvollisuus auttaa ja antaa apua taitojensa mukaan. Helpoin tapa saada ja ylläpitää osaamistaan on käydä ensiapukurssi.

Ensiapukorttien voimassaolo

Ensiavun peruskurssin (EA1) voi päivittää yhden kerran, joko neljän tai kahdeksan tunnin hätäensiapukurssilla. Alertum järjestää hätäensiapukoulutuksia säännöllisesti useilla paikkakunnilla. Kun lyhyt ensiapukurssi on kertaalleen käyty, tulee suorittaa uudestaan pitkä koulutus eli ensiavun peruskussi.

Ensiapukurssit päivitetään kolmen vuoden välein

On suositeltavaa, että kolmen vuoden välein kerrataan ensiaputaitoja ensiapukurssilla. Ensiaputodistuksiin ja kortteihin kirjoitetaan se päivämäärä, mihin asti pätevyys on voimassa. Koska ensiapukursseja ei ole aina tarjolla juuri sille ajankohdalle kuin korttiin tai todistukseen on merkitty, hyväksytään kohtuullinen aika kortin vanhenemisen jälkeen (noin kuukausi), että voi osallistua mukaan koulutukseen, jossa voi oman ensiapupätevyytensä uusia. Pidä siis huolta, että ensiapukurssit päivitetään säännöllisesti.

Ensiapukurssien väliset erot

Ensiapukursseja on eri kestoisia ja koulutuksien sisällöt vaihtelevat. Taulukosta voit vertailla eri kurssien sisältöjä. Koulutuksen nimeä klikkaamalla pääset kyseisen kurssiaiheen sivulle.

Hätäensiapu-kurssi Hätäensiapu-kurssi Ensiavun peruskurssi EA1 Ensiavun jatkokurssi EA2
Koulutuksen kesto 4 tuntia 8 tuntia 16 tuntia 16 tuntia
Avoin koulutus 80€ 120€ 160€
Tilauskoulutus Pyydä tarjous Pyydä tarjous Pyydä tarjous Pyydä tarjous
Tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys ja defibrillaattorin käyttö
Vierasesine hengitysteissä
Sokkitila ja haavat
Onnettomuustilanteissa ja sairaskohtauksissa auttaminen
Palovammat
Nivelvammat ja murtumat
Ranka- ja kallovammat, pehmytkudos-, rasitus- ja lihasvammat
Loukkaantuneen tutkiminen, suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
Ensiapu ja ehkäisy kylmän ja lämmön aiheuttamissa vammoissa

Koulutuksessa käydään läpi jompikumpi aihealue.

Ensiapukoulutukset

Ensiavun peruskurssi EA1

14-04-2016 Hits:30872 Ensiapukoulutukset  - avatar

Lisää tietoa EA1 ensiapukurssista löydät täältä

EA1 ensiapukurssi opettaa ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla. 

Lue lisää

Hätäensiapukurssi, Hätä-EA 8h

14-04-2016 Hits:23240 Ensiapukoulutukset  - avatar

Lue lisää hätäensiavun kurssista. Hätä-EA 8h

Ensiapukurssin tavoitteena on antaa valmiudet henkeäpelastavaan ensiapuun ja ensiapuun sairaskohtaustilanteissa.

Lue lisää

Hätäensiapukurssi, Hätä-EA 4h

14-04-2016 Hits:9580 Ensiapukoulutukset  - avatar

Lue lisää hätäensiavun kurssista. Hätä-EA 4h

Hätäensiapukurssin tavoitteena on antaa valmiudet henkeäpelastavaan ensiapuun ja ensiapuun sairauskohtaustilanteissa.

Lue lisää

Ensiavun jatkokurssi EA2

14-04-2016 Hits:4367 Ensiapukoulutukset  - avatar

Syvennä ja laajenna taitojasi ensiavun jatkokurssilla

Ensiavun jatkokurssi syventää ja laajentaa niitä taitoja, joita ensiavun peruskurssilla opittiin. 

Lue lisää
More from this category

Log in