Ensiapukoulutus uudistuu 1.1.2020 alkaen

Ensiapukoulutusten järjestämiseen, kehittämiseen ja kouluttajien koulutusjärjestelmään tulee merkittäviä muutoksia. Sosiaali- ja Terveysministeriö sekä Kansaneläkelaitos ovat esittäneet ensiapukoulutusliiketoiminnan vapauttamista siten, että niin koulutusten sisällöille kuin kouluttajakoulutuksellekin tullaan luomaan yhtenäiset kriteerit asiantuntijaryhmän toimesta. Muutoksen tuloksena alan kehitystä, toimilupia ja hintakilpailua rajoittavia rakenteita tullaan purkamaan.

Alertum on reagoinut muutokseen taatakseen asiakkailleen henkilötietojen tietoturvallisen käsittelyn sekä ensiapukoulutusten asiakaslähtöisen järjestämisen ja hinnoittelun, nyt ja tulevaisuudessa. Huomioimme jatkossakin asiakaskohtaiset toiveet sekä tarpeet koulutusten suunnittelussa ja järjestämisessä.

Muutokset ovat maltillisia

Muutokset näkyvät vuoden alusta Alertumin järjestämien koulutusten osalta maltillisina. Jatkossakin kaikki Alertumin kouluttajat ovat Suomen Punaisen Ristin kouluttamia ja hyväksymiä ensiavun ja terveystiedon kouluttajia (ETK) tai hätäensiavunkouluttajia (HEK). Koulutuksissa noudatetaan SPR:n asiantuntijaryhmän laatimaa voimassa olevaa toteutusohjetta koulutussisällöissä. Myös koulutusten KELA-korvattavuus säilyy myös ennallaan. Muutoksella ei myöskään ole vaikutusta ensiapukoulutuksista myönnettäviin kuljettajan ammattipätevyysmerkintöihin.

Ensiapukoulutuksilla uudet nimet

Johtuen tuotenimikkeiden EA1:n ja EA2:n suojauksesta nimeämme vastaavan sisältöiset koulutukset uudestaan. Jatkossa tutut koulutukset löytyvät Alertumin tarjonnasta määriteltyinä niiden keston mukaan, alla olevan mukaisesti.

Ensiapukorteissa muutoksia

SPR:n luopuessa myös fyysisten muovikorttien toimittamisesta, toimittaa Alertum jatkossa kortit postitse osallistujille tai koulutuksen tilauksen yhteydessä ilmoitettuun paikkaan. Ensiapupätevyydet ovat jatkossakin voimassa kolme vuotta ja korttiin merkitään viimeinen voimassaolokuukausi. Kortti on voimassa korttiin merkityn kuukauden viimeiseen päivään saakka.

Ensiapupätevyyden päivittäminen

Ensiapupätevyyden päivittämisessä ei tapahdu muutoksia. Pätevyys on edelleen voimassa 3 vuotta ja pätevyyden uusiminen tapahtuu ensiapukoulutuksessa. Pääsääntöisesti koulutuksesta saa koulutuksen keston mukaisen pätevyyden, mutta poikkeuksen tähän tekee entinen EA1 -pätevyys.

Ensiapupätevyyden 16h (entinen EA1) voi päivittää yhden kerran joko neljän tai kahdeksan tunnin ensiapukoulutuksessa. Kun lyhyt ensiapukoulutus on kertaalleen käyty, tulee suorittaa 16 tunnin mittainen ensiapukoulutus, jotta 16 tunnin koulutuksen pätevyys pysyy voimassa. Jotta pätevyyden päivitys (EA1) voidaan tehdä lyhyemmässä koulutuksessa, tulee ottaa voimassa oleva EA1-kortti mukaan koulutukseen saapuessaan, kuten ennenkin.