Miten valitsen sopivan ensiapukoulutuksen?

Ensiapukoulutuksen tarkoitus on turvata nopea avun saaminen onnettomuustilanteissa ja sairauskohtausten sattuessa. Jokaisella työpaikalla ensiavun saaminen tarvittaessa on keskeinen osa työturvallisuutta. Työturvallisuuslainkin mukaan työnantajan on huolehdittava ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden mukaisesti.

Tarjolla on eri laajuisia ensiapukoulutuksia, joiden välisten erojen hahmottaminen saattaa olla vaikeaa. Pitäisikö henkilökunta lähettää kahden päivän koulutukseen vai riittäisikö puoli päivää? Tässä on muutamia ohjeita, jotka auttavat valitsemaan sopivan ensiapukoulutuksen.

Riskianalyysistä tukea ensiapukoulutuksen valintaan

Ensiapukoulutuksen laajuus päätetään työpaikan tarpeiden perusteella. Tarpeen määrittelyssä auttaa työpaikalla tehtävä riskianalyysi, jossa määritellään riskit, vaarat ja haitat sekä niiden suuruus ja todennäköisyys. Analyysissa myös täsmennetään, kuinka merkityksellisiä riskit ovat työn tekemisen ja yleisen turvallisuuden kannalta.

Avainasemassa riskiarvion tekemisessä ovat työsuojeluorganisaatiot ja työterveyshuollon asiantuntijat. Lähtökohta on, että työt voidaan tehdä sekä turvallisesti että terveellisesti.

Mitä kaikkea koulutuksen pitää ainakin sisältää?

Ensiaputoimintojen läpikäyminen kuuluu jokaisen koulutuksen ohjelmaan. Muuten sisältöä on mahdollista mukauttaa tarpeiden mukaan ja tietyissä rajoissa sitä voidaan räätälöidä riskianalyysin perusteella kullekin ammattiryhmälle sopivaksi.

Koulutukset noudattavat Euroopan Elvytysneuvoston ohjeita, Käypä hoito -suosituksia ja yleisesti hyväksi havaittuja toimintamalleja. Lyhyemmissäkin koulutuksissa perehdytään esimerkiksi tajuttoman ihmisen kohtaamiseen. Koulutuksessa opetellaan, miten tajuttomuus tunnistetaan ja miten tilanteessa toimitaan.

Jokaiseen koulutukseen kuuluvat myös elottomuuden tunnistaminen, peruselvytys ja sydäniskurin käyttö. Lyhyissäkin koulutuksissa käsitellään vierasesineen poistamista hengitysteistä ja painesiteen käyttöä isommissa verenvuodoissa.

Laajemmissa koulutuksissa käydään tarkemmin läpi erilaisia sairauskohtauksia sekä niiden tunnistamista ja ensiapukäytäntöjä. Niillä käsitellään myös erilaisten tapaturmien hoitoa ja ennaltaehkäisyä. Esimerkiksi sidonnat ja tuennat lastoituksineen kuuluvat koulutusten sisältöön.

ensiapukoulutus_ensiapu_alertum
Käytännön harjoittelu on tärkeä osa ensiapukoulutusta.

Osaamisen syventäminen

Laajempien koulutusten etu on, että ne tarjoavat syvällisemmän näkemyksen ensiapuun. Perusasioiden opettelun lisäksi aikaa jää toimenpiteiden tarkoituksen perustelulle ja kattavampaan harjoitteluun. Pidemmissä koulutuksissa ehditään perehtyä myös ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan sekä ravinnon, levon ja oikeiden elintapojen korostamiseen. Koko työyhteisö hyötyy koulutuksesta, sillä sen käyneet vievät tietotaitoa myös työpaikoille.

Ensiapukoulutuksessa olisi hyvä kerrata myös 112 Suomi -mobiilisovelluksen ominaisuudet ja lataaminen puhelimeen. Sovelluksen kautta soitettaessa hätäkeskus näkee koordinaatit, josta puhelu tulee. Avun hälyttäminen sijaintiin, jonka määrittely on soittajalle hankalaa, onnistuu satelliittipaikannuksen avulla.

Koulutuspaikan valitseminen

Kouluttajan tiloissa järjestetyt koulutukset takaavat sen, että käytössä on toimiva videotykki ja riittävästi tarkoitukseen sopivaa harjoittelutilaa. Koulutukset voidaan järjestää myös yrityksen omissa tiloissa, jos tilaa on tarpeeksi ja harjoittelu lattiatasolla onnistuu. Käytössä olisi hyvä olla videotykki, jos kouluttajan ei ole mahdollista tuoda sitä mukanaan.

Alertum tarjoaa neljän tunnin, kahdeksan tunnin ja kahden päivän ensiapukoulutuksia.  Järjestämme myös kahden päivän syventäviä ensiapukoulutuksia. Tutustu tarkemmin koulutustarjontaamme ja varaa oma koulutuksesi.