Koulutuspäällikkö kirjoittaa: Millainen ensiapukurssi kannattaa valita?

Alertumin asiakaspalvelu vastaa viikoittain asiakkaiden kysymyksiin hätäensiapukurssien sisällöistä. Hätäensiapukurssit ovat kestoltaan yleisimmin neljä tai kahdeksan tuntia. Erot neljän ja kahdeksan tunnin koulutuksien sisällöissä löytyvät listattuina myös Alertumin verkkosivuilta.

Neljän tunnin hätäensiapukurssit

Neljän tunnin hätäensiapukurssilla opit kohtaamaan ja tunnistamaan hätätilapotilaan. Miltä hätätilapotilaan nenänpää näyttää, ja mitä hänen hengitykselleen ja verenkierrolleen mahdollisesti tapahtuu. Opit tunnistamaan hätätilan merkit ja toimimaan tavalla, joka auttaa potilasta. Akuutisti sairastunut tai loukkaantunut ihminen tarvitsee nopeasti apua, joten kurssilla keskitytään ensiaputaitoihin, joita voit tehdä ilman apuvälineitä. Kurssilla kerrataan myös hätäilmoituksen tekeminen ja asiat, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun tehdään hätäilmoitus.

Kahdeksan tunnin hätäensiapukurssit

Sisällöltään laajin hätäensiapukurssi on kestoltaan kahdeksan tuntia. Kurssi pitää sisällään opastuksen kylkiasentoon kääntämisestä, elvytyksestä ja verenvuodon tyrehdyttämisestä, samoja asioita kuin neljän tunnin kursseillakin. Edellä mainittujen lisäksi kahdeksan tunnin kurssilla opastetaan yleisimpien sairauskohtauksien ensiapua ja harjoittelulle on varattu enemmän aikaa.Tämän lisäksi kahdeksan tunnin hätäensiapukurssit oikeuttavat kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkintään. Valitsitpa minkä ensiapukurssin tahansa, voit olla varma, että ensiapukurssiemme jälkeen osaat auttaa ensiapua vaativissa tilanteissa. Muistathan myös, että voit uusia joko ensiapu 1 tai 2 -kurssin todistuksen kertaalleen sen voimassaoloaikana. Uusintaan soveltuu mikä tahansa Alertumin hätäensiapukursseista. Katso seuraava vapaa ensiapukurssi tästä.

Kaikilla ensiapukursseilla opastetaan kylkiasentoon kääntäminen, elvytystä ja verenvuodon tyrehdyttämistä

Kuten ehkä jo muistat aiemmilta ensiapukursseilta, tajuton potilas täytyy kääntää kylkiasentoon. Kaikilla ensiapukursseillamme ensiapukouluttajamme opastavat, miten kylkiasentoon kääntäminen on parasta tehdä ja miksi se on tärkeää potilaan kannalta. Kaikilla ensiapukursseillamme opit myös elvyttämään ja tyrehdyttämään verenvuotoa.

Elvytysharjoituksissa harjoitellaan myös sydäniskurin käyttöä. Kouluttajamme opastavat myös sydäniskurin hankinnassa, jos sinä tai yrityksesi haluatte olla ensiapuun liittyvän turvallisuuden edelläkävijä. Sydäniskuri on laite, jota käyttämällä saatat pelastaa elvytettävän hengen.

Tämän tekstin on tuottanut Alertumin koulutuspäällikkö Juho Impivaara.