Millainen ensiapukurssi tulisi valita ja milloin?

Ensiaputaidot on hyvä pitää kunnossa, sillä yllättävä tilanne voi tulla vastaan kenelle tahansa ja missä tahansa. Ensiapukurssien kirjo markkinoilla on laaja, ja niitä etsiessä iskee helposti valinnan vaikeus. Koulutuksia löytyy eri pituisina ja eri sisältöisinä, mutta jokaisella koulutuksella on oma tarpeensa. Huolimatta vaihtoehtojen määrästä, kaikilla ensiapukursseilla pyritään samaan lopputulokseen: laskemaan ihmisten kynnystä henkeä pelastavan ensiavun antamiseen.

Kurssin suorittaminen on suositeltavaa ihan jokaiselle ammatista riippumatta

Ryhmille pidettäviä koulutuksia voidaan painottaa eri ammattiryhmille, esimerkiksi sähköalalle, lasten hätäensiapuun tai vaikkapa kuljettajien ensiapuun. Ei ole olemassa sellaista toimialaa, jolle ensiapukoulutusta ei voisi järjestää.

Alertumin ensiapukurssilla pääsee aina harjoittelemaan käytännön tasolla painelu-puhalluselvytystä ja defibrillaattorin käyttöä. Tämän lisäksi kaikki Alertumin ensiapukurssit ovat aina Suomen Punaisen Ristin hyväksymän ETK-kouluttajan pitämiä, joten kursseista on mahdollista saada KELA-korvaus.

Minkä ensiapukurssin valitsen?

Alertumilla pitkään ensiapua kouluttanut ETK-kouluttaja Taija Martikainen suosittelee aina vähintään kahdeksan tunnin hätäensiapukurssia. ”Kahdeksassa tunnissa saa varmuuden oman toiminnan oikeellisuuteen tyypillisimmissä ensiaputilanteissa,” kertoo Martikainen. ”Neljän tunnin kertauskoulutus sopii sellaisille, joilla on taustalla aikaisemmin suoritettu laajempi ensiapukurssi.”

Ensiavun peruskurssi sopii loistavasti esimerkiksi teollisuusalan työntekijöille, sillä työssä on suurempi riski kohdata sairaskohtauksia ja mekaanisia vammautumisia. Tällöin laajempi oppi toimintamalleista on hyvä olla takaraivossa. Pienillä teoilla, jotka kurssilla oppii, voi parhaimmillaan pidentää työkaverin ikää.

Ensiavun jatkokurssia Martikainen suosittelee, yli kymmenen vuoden ensihoidon työkokemuksen perusteella, kaikille korkean riskin toimialoilla työskenteleville henkilöille. ”Traumapotilaan kohtaaminen vaatii erityistä taitoa. Ensiavun jatkokurssilla tähän saa riittävät valmiudet.”

Ensiapukortin päivittäminen

Suomen Punaisen Ristin myöntämä ensiapukortti on voimassa aina kolme vuotta, jonka jälkeen kortti tulee päivittää. Ensiavun peruskurssin ja jatkokurssin voi päivittää kerran joko neljän tai kahdeksan tunnin hätäensiapukoulutuksella, jonka jälkeen perus- tai jatkokurssi on suoritettava uudestaan.

Ensiapukorttiin merkitään viimeinen voimassaolopäivä. Aina kurssia ei kuitenkaan ole saatavilla samana päivänä, joten korttia uusittaessa hyväksytään kohtuullinen, alle kuukauden mittainen, jousto.

Hengen pelastaminen on pienistä teoista kiinni – ensiapukoulutuksen käymällä saat varmuuden hätätilanteessa toimimiseen ja voit pelastaa ihmisen hengen.

Artikkelin on kirjoittanut Alertumin koulutussuunnittelija Minna Tunkelo.