Digipiirturi tutuksi on kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta täydentävä kurssi. Koulutuksen tavoitteena on edistää kuljettajien ajo- ja lepoaikalakiin, työaikalakiin ja digipiirturin käyttöön liittyvää osaamista. Koulutuksessa oppii sovittamaan yhteen ajo- ja lepoaikalain sekä työaikalain autonkuljettajia koskevat määräykset, sekä käyttämään ajopiirturia oikein.

Tietoa Digipiirturin käyttö-, ajo-, ja lepoaika sekä työaikalakikoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Seitsemän (7) tuntia
Koulutuksen hinta
99 € + alv. Hintaan sisältyy koulutus.
Ammattipätevyysmerkintä
Koulutuksesta saa kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkinnän. Ammattipätevyysmerkinnästä veloitamme viranomaiskulun 11 € (alv 0 %) sekä käsittelykulun 4 € (+ alv 24 %).
Pätevyyden voimassaolo
Pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta. Koulutus on osa kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusohjelmaa.

Koulutuksen kohderyhmä

Digipiirturin käyttö-, ajo-, ja lepoaika sekä työaikalakikoulutus on tarkoitettu kaikille kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta suorittaville henkilöille. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet ajopiirturin käyttöön sekä laajan ymmärryksen ajo- ja lepoaikalain sekä työaikalain autonkuljettajia koskevista määräyksistä.

Koulutuksen toteutus

Digipiirturin käyttö, ajo- ja lepoajat ja työaikalakikoulutuksen toteutetaan Traficomin hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti. Koulutus pidetään luokkaopetuksena, jota täydennetään keskusteluilla, ryhmätöillä ja harjoituksilla.

Koulutuksen sisältö

  • ajo- ja lepoaikoja koskevat säännökset
  • työaikalain moottoriajoneuvon kuljettajia koskevat säännökset
  • ajopiirturin käyttöön liittyvät säännökset
  • erilaisten ajopiirturilaitteiden päivittäinen käyttö

Koulutuksen tavoite

Digipiirturin käyttö, ajo- ja lepoajat ja työaikalaki koulutuksen tavoitteena on edistää kuljettajien osaamista kaikkiin mainittuihin aiheisiin. Koulutuksessa kuljettaja oppii sovittamaan yhteen ajo- ja lepoaikalain sekä työaikalain kuljettajia koskevat määräykset sekä käyttämään ajopiirturia oikein.

Digitaalinen ajopiirturikortti

Tämän koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää kuljettaja ajopiirturin käyttöön. Digitaalinen ajopiirturikortti haetaan Ajovarmasta, eikä tämän koulutuksen suorittaminen ole edellytys kortin hakemiselle tai saamiselle.

Digipiirturin käyttö, ajo- ja lepoajat ja työaikalakikoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme digipiirturin käyttö, ajo- ja lepoajat ja työaikalakikoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Pyydä koulutustarjous