Työturvallisuuskortin kertauskoulutus on tarjolla 1.4.2023 alkaen. Työturvallisuuskortin kertauskoulutuksessa aiemmin suoritettu ja voimassa oleva Työturvallisuuskortti® voidaan kerrata 4,5 tunnin aikana. Rinnalla säilyy edelleen mahdollisuus suorittaa koko päivän työturvallisuuskortti. Mikäli korttia ei ole, tai se on jo vanhentunut, on edelleenkin suoritettava koko päivän koulutus (7,5 tuntia). Osallistumisoikeus varmennetaan ilmoittautumishetkellä korttinumeron perusteella.

Työturvallisuuskortin® voimassaoloaika ei saa olla umpeutunut ennen kuin kortin haltija ehtii suorittaa kertauskoulutuksen, sillä voimassaolon päätyttyä kortin haltija menettää oikeuden suorittaa kertauskoulutuksen ja hänen on suoritettava koko päivän kestoinen Työturvallisuuskorttikoulutus uudelleen. Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta sen suorittamisesta, jonka jälkeen kortin haltijan on suoritettava Työturvallisuuskorttikoulutus tai Työturvallisuuskortin kertauskoulutus.

Työturvallisuuskortti® koulutukset järjestetään yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa.

Työturvallisuuskortin kertauskoulutuksen voi suorittaa joko lähi- tai etäkoulutuksena

Työturvallisuuskeskuksen myöntämän Työturvallisuuskortin voi suorittaa joko lähi- tai etäkoulutuksena. Etäkoulutus on tullut ensikerran tarjolle vuonna 2020. Etäkoulutukset järjestetään etäopetuksena virtuaaliluokassa, jossa osallistujat liittyvät verkon välityksellä haluamallaan laitteella valitsemastaan sijainnista toteutusaikataulun mukaisena aikana. Osallistujilla ja kouluttajalla on koko koulutuksen ajan ääni- ja kuvayhteys toisiinsa, ja osallistujat näkevät ja kuulevat myös toisensa.

Tutustu webinaarimuotoiseen työturvallisuuskorttikoulutukseen >>

Työturvallisuuskortin kertauskoulutus ei sovellu ammattikuljettajille

Työturvallisuuskortin kertauskoulutusta ei ole mahdollista sisällyttää osaksi kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Mikäli koulutuksesta haluaa merkinnän, tulee osallistua koko päivän kestoiseen Työturvallisuuskortti®-koulutukseen.

Tietoa työturvallisuuskortin kertauskoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Neljä tuntia + tentti (4,5 h)
Toteutustavat
Luokkahuone ja webinaari
Hinta
Alkaen 99 € + alv / webinaari ja 139 € + alv./luokkahuone. Hinta sisältää materiaalit sekä hyväksytystä suorituksesta TTK:n Työturvallisuuskortti® toimitettuna.
Työturvallisuuskortin kertauskoulutuksesta ei ole mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintää. Ammattipätevyysmerkinnän saa koko päivän Työturvallisuuskortti®-koulutuksesta.
Pätevyyden voimassaolo
Työturvallisuuskortti® on voimassa viisi (5) vuotta.
Koulutus omalle ryhmälle
Työturvallisuuskorttikoulutuksen hinta omalle ryhmälle on alkaen 1050 € + alv / ryhmä. Lisäksi veloitamme kortti- ja materiaalikulua 20 € + alv / osallistuja. Lue lisää sivun alareunasta.

Työturvallisuuskortin kertauskoulutuksen sisältö

Työturvallisuuskortti ® sopii kaikille alasta riippumatta. Työturvallisuuskortin ovat kehittäneet suomalaiset teollisuusyritykset yhdessä työmarkkinajärjestöjen, vakuutusalan ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Koulutus on valtakunnallinen ja noudattaa yhdenmukaisia standardeja.

Työturvallisuuskortin saanut henkilö on oppinut havainnoimaan vaaratilanteita ja riskejä sekä tiedostamaan työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa ennaltaehkäistä tapaturmia ja tietää, miten toimia onnettomuustilanteissa. Työturvallisuuskoulutuksessa käydään lisäksi läpi sekä työntekijöiden että johtajien vastuita.

Tietää yhteisen työpaikan työsuojelun ja -turvallisuuden periaatteet

 • Yhteisen työpaikan työsuojelutoimijoiden oikeudet ja velvollisuudet
 • Työsuojelun yhteistoiminta ja työturvallisuuden suunnittelu
 • Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • Perehdytys, työnopastus ja vuorovaikutus

Osaa tunnistaa työn vaara- ja kuormitustekijöitä

 • Työn vaara- ja kuormitustekijöiden tunnistaminen ja arviointi
 • Yleisimpien ja merkittävimpien vaaratekijöiden sisältö ja merkitys
 • Yleisimpien ja merkittävimpien kuormitustekijöiden sisältö ja merkitys
 • Vaaralliset kemikaalit ja altisteet

Ymmärtää turvallisen ja terveellisen työskentelyn periaatteet

 • Nolla tapaturmaa -periaate ja tapaturmien syyt
 • Ennaltaehkäisy ja ennakointi
 • Turvallinen ja terveellinen työympäristö ja -olosuhteet
 • Vaaralliset, luvanvaraiset ja poikkeukselliset työtehtävät ja niiden suunnittelu

Ymmärtää ihmisen toiminnan merkityksen työturvallisuudelle

 • Yksilön oman toiminnan ja inhimillisten tekijöiden merkitys
 • Turvalliset työtavat (ml. ergonomia) ja välineet
 • Toiminta läheltä piti-, työtapaturma- ja onnettomuustilanteissa
 • Työtapaturmien merkitys yksilön lähipiirille, työyhteisölle ja yhteiskunnalle

Koulutuksen tukena on kouluttajan jakama koulutusmateriaali, jossa on mukana havainnollistavia tehtäviä. Työturvallisuuskortin saaminen edellyttää koulutuksen päätteeksi järjestetyn kirjallisen työturvallisuuskortti kokeen läpäisyä. Mietitkö vielä miksi työturvallisuus on tärkeää?

Työturvallisuuskortti® on saatavilla mobiilikorttina koulutusta seuraavana päivänä

Työturvallisuuskorttia ei välttämättä tarvitse kantaa fyysisesti mukana. Työturvallisuuskortti mobiiliversiona on tyypillisesti saatavissa heti koulutusta seuraavana päivänä. Mobiilikortin tarjoaa Korttitieto-palvelu ja löydät sen osoitteesta korttitieto.fi. Palveluun tulee kirjautua samalla sähköpostiosoitteella, joka on annettu kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää Korttitieto-mobiilipalvelusta.

Fyysinen luottokortin kokoinen Työturvallisuuskortti® postitetaan 2-4 viikon kuluessa koulutuspäivästä. Jokainen työturvallisuuskoulutuksen suorittanut saa itselleen työturvallisuuskortin postitettuna tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen. Suoritetun koulutuksen jälkeen annettu paperinen todistus tai sähköpostitse lähetetty todistus ei korvaa varsinaista työturvallisuuskorttia.

Työturvallisuuskortin voimassaoloajan selvittäminen

Mikäli et tiedä onko korttisi voimassa, tarkista voimassaolo etukäteen Työturvallisuuskeskuksesta. Kortin voimassaolo selviää myös mobiilikortista ja fyysisestä kortista. Kortissa mainitaan voimassaolo kuukausi ja vuosi. Työturvallisuuskortti on voimassa kortissa mainitun kuukauden loppuun saakka.

Jos työturvallisuuskorttisi on kadonnut, voit olla yhteydessä Työturvallisuuskeskukseen, josta saat tilattua itsellesi uuden kortin. Työturvallisuuskortin voi tilata vain voimassa olevan kadonneen kortin tilalle.

Työturvallisuuskortin kertauskoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme työturvallisuuskorttikoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Koulutus voidaan toteuttaa myös englanninkielisenä.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen hinta omalle ryhmälle on alkaen 1050 € + alv / ryhmä. Lisäksi veloitamme kortti- ja materiaalikulua 20 € + alv / osallistuja. Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Pyydä koulutustarjous