Tämä kurssi on direktiivikoulutus, josta kuorma- ja linja-auton kuljettaja saa yhden ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkinnän. Kuljetusalan työturvallisuus ja hätäensiapuvalmius -kurssi yhdistää kaksi koulutusta: hätäensiapukurssi 4 h sekä TTK:n Työturvallisuuskortin kertauskoulutuksen®.

Hätäensiapuosion tavoitteena on perehdyttää henkeä pelastavaan ensiapuun ja ensiaputoimiin, jotka jokaisen on hyvä hallita, äkillisissä onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteissa. Mikäli osallistujalla on voimassaoleva Ensiavun peruskurssi 16h -pätevyys, voi hän kerrata pätevyyden yhden kerran suorittamalla hätäensiapukurssin 4h. Tarkoittaen, että EA 16h pätevyyden voimassaolo jatkuu seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Ilmoittautumisen yhteydessä voit valita haluatko kurssista hätäensiapu- vai Ensiavun peruskurssi 16h pätevyyden.

Työturvallisuusosiossa paneudutaan turvalliseen työskentelyyn yhteisillä työpaikoilla sekä riskien ennakointiin. Työturvallisuuskoulutuksella on merkittävä rooli työtapaturmien vähentämisessä ja työkyvyn tukemisessa. Jos kuljettajalla on voimassa oleva TTK:n Työturvallisuuskortti®, saa hän kerrattua jatkoaikaa pätevyydelle 5 vuodeksi tämän koulutuksen myötä. Mikäli kuljettajan Työturvallisuuskortti® on vanhentunut tai korttia ei vielä ole, se ei ole este kurssille osallistumiseen. Osallistuja saa tässä tapauksessa työturvallisuusopit, ilman velvoitteita loppukokeen suorittamiseen, jolloin korttipätevyyttä ei myönnetä. Korttipätevyyden saamiseksi tai vanhentuneen pätevyyyden uusimiseksi tulee osallistua koko päivän (7,5 h) Työturvallisuuskortti® –koulutukseen.

TIETOA KULJETUSALAN TYÖTURVALLISUUS JA HÄTÄENSIAPUVALMIUS -KURSSISTA

Koulutuksen kesto
Seitsemän ja puoli (7,5) tuntia
Toteutustavat
Luokkahuone ja webinaari
Koulutuksen hinta
159 € + alv 24%/osallistuja. PDF todistus kuuluu hintaan. Muovikorttikulun veloitamme erikseen, valinnainen kortti on 10€/henkilö.
Ammattipätevyysmerkintä
Koulutuksesta on mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintä (1 kpl).
Ammattipätevyysmerkinnästä veloitamme viranomaiskulun 11 € (alv 0 %) sekä käsittelykulun 4 € (+ alv 24 %).
Pätevyyden voimassaolo
Hätäensiapukortti 4h ja todistus ovat voimassa 3 vuotta.
Työturvallisuuskortti® on voimassa 5 vuotta. Myönnetään vain kertaajille, joilla on koulutuspäivänä pätevyys vielä voimassa.
Ammattikuljettajan pätevyysmerkintä on voimassa 5 vuotta.
Koulutus omalle ryhmälle
Kuljetusalan työturvallisuus ja hätäensiapuvalmius -kurssin hinta omalle ryhmälle on 1190 € + alv 24% / ryhmä. Lue lisää sivun alareunasta.

Kuljetusalan työturvallisuus ja hätäensiapuvalmius -kurssin sisältö

Hätäensiapu 

 • Toiminta liikenneonnettomuuspaikalla – tilannearvio ja tilanteen johtaminen
 • Hätäilmoituksen tekeminen
 • Tajuttoman henkilön ensiapu
 • Tajuttoman tai tajuissaan olevan kuljettajan kääntäminen kylkiasentoon ja hengitystien avoimena pitäminen
 • Aikuisen painelupuhalluselvytys ja defibrillaattorin käytönopastus osana peruselvytystä
 • Verenvuodon tyrehdytys ja sokki
 • Palovammojen ensiapu

Kuljetusalan työturvallisuus

 • Kuljettaja yhteisellä työpaikalla – työsuojelun ja -turvallisuuden periaatteet
 • Kuljettajan työn vaara- ja kuormitustekijöiden tunnistaminen
 • Kuljetusalan turvallisen ja terveellisen työskentelyn periaatteet
 • Kuljettajan oman toiminnan merkitys työturvallisuudelle

Työturvallisuusosaaminen ja hätäensiapuvalmius osana kuljettajan ammattipätevyyttä

Kuljetusalan työturvallisuus ja hätäensiapuvalmius-kurssi sopii osaksi kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Direktiivipäivän voi suorittaa netissä verkon yli webinaarinmuodossa, jolloin kurssille osallistutaan tiettynä ajankohtana etäyhteyden välityksellä. Webinaarin rinnalla tarjoamme myös luokkamuotoista lähikoulutusta. Kurssista myönnettävä ammattipätevyysmerkintä on voimassa 5 vuotta.

Ammattipätevyysmerkinnästä veloitamme viranomaiskulun 11 € (alv 0 %) sekä käsittelykulun 4 € (+ alv 24 %).

Työturvallisuus- ja hätäensiapukortin päivittäminen

Kuljetusalan työturvallisuus ja hätäensiapuvalmius -yhdistelmäkoulutuksesta myönnetään kaksi erillistä korttipätevyyttä. Kortit voidaan päivittää suorittamalla yhdistelmäkoulutus uudestaan tai suorittamalla koulutukset erikseen.

Hätäensiapukortti 4h on voimassa kolme vuotta. Pätevyys myönnetään kaikille tälle kurssille osallistuneille. Suorittamalla kurssin voit kerrata myös yhden kerran voimassa olevan Ensiavun peruskurssi 16 h pätevyyden. Ilmoittautumisen yhteydessä voit valita kumman pätevyyden kurssista haluat.

Työturvallisuuskortti® on voimassa viisi (5) vuotta ja sen voi päivittää tai ansaita seuraavasti:

 • Kortin voi päivittää Kuljetusalan työturvallisuus ja hätäensiapuvalmius -kurssilla, mikäli henkilöllä on koulutuspäivänä voimassa oleva Työturvallisuuskortti.
 • Mikäli henkilö haluaa kerrata vain voimassa olevan Työturvallisuuskortin, onnistuu se Työturvallisuuskortin kertauskoulutuksessa (4,5 h).
 • Jos kortti on päässyt vanhentumaan tai korttipätevyyttä ei vielä ole, tulee osallistua koko päivän Työturvallisuuskorttikoulutukseen pätevyyden saamiseksi (7,5 h). Koko päivän koulutuksesta saa yhden ammattipätevyysmerkinnän.

Osallistumisen edellytyksenä tälle kurssille ei velvoiteta Työturvallisuuskorttia. Tässä tapauksessa osallistuja saa kurssilta työturvallisuusopit, mutta ei saa työturvallisuuskorttia tai osallistu loppukokeeseen.

Yrityskohtainen Kuljetusalan työturvallisuus ja hätäensiapuvalmius -kurssi

Järjestämme Kuljetusalan turvallisuusosaaminen ja hätäensiapuvalmius -kursseja asiakkaidemme omille ryhmille. Kurssin sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa, joko luokkahuonemuotoisesti tai etäkoulutuksena. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Kuljetusalan turvallisuusosaaminen ja hätäensiapuvalmius -koulutuksen hinta omalle ryhmälle on alkaen 1 190 € + alv 24% / ryhmä.

Tilaa oma kurssi soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Pyydä koulutustarjous