Työturvallisuuskortti

Edistä työturvallisuutta ja ehkäise tapaturmia työturvallisuuskorttikoulutuksella, joka sopii kaikille alasta riippumatta. Koulutuksessa annetaan tietoa työturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, työympäristön vaaroista sekä työsuojeluun liittyvistä asioista. Työturvallisuuskoulutuksessa opitaan tunnistamaan työssä esiintyviä turvallisuusriskejä, ennaltaehkäisemään tapaturmia sekä toimimaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Koulutuksessa annetaan myös tietoa sekä työntekijöiden että johtajien vastuista.

Hyväksytysti suoritetusta työturvallisuuskorttikoulutuksesta ja tentistä myönnetään TTK:n työturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta sen myöntämisajankohdasta. Työturvallisuuskortin ovat kehittäneet suomalaiset teollisuusyritykset yhdessä työmarkkinajärjestöjen, vakuutusalan ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Koulutus on valtakunnallinen ja noudattaa yhdenmukaisia standardeja.

Ota Alertum työturvallisuuskouluttajaksi

Meillä on pitkä kokemus työturvallisuuskorttikoulutusten järjestämisestä. Toteutamme koulutuksia luokkahuoneessa ja webinaarina. Webinaarikoulutukset järjestetään virtuaaliluokassa, jossa osallistujat liittyvät verkon välityksellä haluamallaan laitteella valitsemastaan sijainnista toteutusaikataulun mukaisena aikana. Osallistujilla ja kouluttajalla on koko koulutuksen ajan ääni- ja kuvayhteys toisiinsa, ja osallistujat näkevät ja kuulevat myös toisensa.

Järjestämme koulutustilaisuuksia sekä kaikille avoimina että asiakkaidemme omille ryhmille. Asiakkaan omalle ryhmälle järjestetyssä työturvallisuuskorttikoulutuksessa huomioimme yrityksen toimialan, työpaikalla vallitsevat olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa joko asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Työturvallisuuskorttikoulutus sisältää:

  • vastuut yhteisellä työpaikalla, työsuojelu ja työterveyshuolto
  • riskienhallinta, johon kuuluu esimerkiksi vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioiminen
  • työpaikan kuormitustekijät
  • perehdyttäminen työtehtäviin
  • turvallisuuden huomioiminen työvälineissä ja erilaisissa töissä
  • toiminta onnettomuustilanteissa
  • työturvallisuuden itsearviointi
  • työtapaturmien aiheuttamat kustannukset.

Työturvallisuuskorttikoulutus on yhden päivän mittainen (7,5 h sisältäen 0,5 h tentin) ja sen hinta on 99 € – 129€ + alv toteutustavasta riippuen. Hintaan sisältyy koulutusmateriaalit sekä työturvallisuuskortti, joka myönnetään koulutuksen hyväksytysti suorittamisesta.

Osasta koulutuksia on mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintä. Koulutukseen ilmoittautuessasi tunnistat kuljettajille soveltuvan koulutuksen koulutushaun tekstistä ”Soveltuu myös kuljettajan ammattipätevyyskoulutukseksi”. Ammattipätevyysmerkinnästä veloitamme viranomaiskulun.

Työturvallisuuskortit postitetaan koulutuksen ja tentin hyväksytysti suorittaneille 2-4 viikon kuluessa koulutuspäivästä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Työturvallisuuskeskuksen yhteinen Korttitieto-sovellus mahdollistaa työturvallisuuskortin lataamisen puhelimeen. Lataa sovellus puhelimesi sovelluskaupasta!

Työturvallisuuskortti