Hätäkeskukseen liitetyllä paloilmoittimella tulee olla paloilmoitinlaitteistolle nimetty vastuuhenkilö eli paloilmoittimen hoitaja. Nimetyn paloilmoittimen hoitajan tulee olla asianmukaisesti koulutettu tehtävään. Paloilmoittimen hoitaja toimii myös paloilmoittimen yhteyshenkilönä.

Koulutus on tarkoitettu kaikille paloilmoittimien hoitajille. Koulutusta tarvitsevat esimerkiksi kiinteistönhoitajat, laitosmiehet ja teollisuuden kunnossapito, vartijat ja vahtimestarit sekä turvallisuusvastaavat ja -valvojat.

Koulutettu paloilmoittimen hoitaja tuntee yleisesti paloilmoittimen tekniikkaa ja osaa käyttää paloilmoitinkeskuksia. Hän tietää myös paloilmoittimen hoitajan vastuut ja ymmärtää kuinka vältetään erheellisiä paloilmoituksia. Koulutettu paloilmoittimen hoitaja tietää kuinka toimitaan paloilmoittimen huolto-, vika-, ennakko- tai paloilmoituksen sattuessa.

Tietoa Paloilmoittimen hoitajakurssista

Koulutuksen kesto
Seitsemän (7) tuntia
Hinta
249 € + alv. Hintaan sisältyy koulutus, kortti ja päivän tarjoilut.
Pätevyyden voimassaolo
Paloilmoittimen hoitajakurssi on voimassa toistaiseksi. Koulutuksesta saa mukaan kortin, jolla voi todistaa suorituksen.

Paloilmoittimen hoitajakurssit järjestetään yhteistyössä paloilmoitinliike Paratec Oy:n kanssa.

Paloilmoittimen hoitajakurssin toteutus ja sisältö

Koulutus koostuu luokkahuoneopetuksesta sekä käytännön harjoittelusta erilaisilla, yleisimmin käytössä olevilla paloilmoitinlaitteilla. Laitteet ovat asennettu koulutustilaan ja niillä harjoitellaan muun muassa silmukoiden irtiottoa ja kytkemistä, vikatilanteiden selvittämistä sekä kuukausikokeilun suorittamista.

  • Paloilmoittimen hoitajan tehtävät
  • Paloilmoittimen tekniikkaa ja termit
  • Erheellisten paloilmoituksien ehkäisy
  • Huolto-, vika-, ennakko- ja paloilmoitus tilanteet
  • Harjoittelu paloilmoitinkeskuksilla

Paloilmoittimen hoitajakurssi omalle ryhmälle

Järjestämme paloilmoittimen hoitajakoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana Paratec:in koulutustiloissa Espoossa.

Pyydä koulutustarjous