Paloilmoitinhuolto pitää osata!

Kun kiinteistössä on paloilmoitinlaitteisto, jonkun on vastattava sen toimintakunnosta ja paloilmoitinhuollosta. Alertumin koulutuskumppani Paratec on paloilmoittimien erikoisosaaja, jolla on hallussaan uusin nykytekniikan käyttöön vaadittava tieto.

Pelastuslaki velvoittaa varmistamaan paloilmoitinjärjestelmien toimintakunnon säännöllisellä ylläpidolla, huollolla ja tarkistuksilla. Vastuu näistä asioista on rakennuksen omistajan tai haltijan nimittämällä paloilmoitinlaitteiston hoitajalla, jolla tulee olla asianmukainen koulutus tehtävään. Alertumin koulutuspartnerina toimivan Paratecin toimitusjohtaja Kai Myllykoski painottaa, että juuri koulutus ja vastuuhenkilöiden tunnollinen toiminta ovat ne peruspilarit, joilla riskit minimoidaan ja turvallisuutta valvova tekniikka pysyy kunnossa.

– Nykyiset paloilmoittimet ja paloilmoitinlaitteistot vaativat todella paljon osaamista. Onneksi esimerkiksi ammatti-isännöitsijät tiedostavat hyvin vastuunsa kiinteistön turvallisuudesta, joten he panostavat myös hyvin turvajärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon.

Paloilmoitinhuollon koulutusta uusimmalla tietotaidolla

Koulutettu paloilmoittimen hoitaja tietää kuinka toimia paloilmoittimen huolto-, vika-, ennakko- tai paloilmoituksen sattuessa. Ja kun paloilmoitin on liitetty hätäkeskukseen, palon sattuessa laitteiston asianmukainen toimintakunto voi olla se ratkaiseva asia, jonka ansiosta sammutustyö saadaan aloitettua ennen laajamittaisia vahinkoja. Myllykosken mukaan vastuuhenkilöiden onkin äärimmäisen tärkeää olla kartalla kiinteistönsä paloilmoitintekniikasta, mutta myös kouluttajien on pystyttävä tarjoamaan aina tuoreinta tietoa.

– Paratecin oman henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään jatkuvalla koulutuksella. Näin varmistamme, että asiakkaamme saavat aina uusimpien standardien mukaista palvelua ja osaamista, eivätkä riskitekijät lisäänny sen takia, että joku ei osaisi tai tietäisi. Tällä alalla luottamus ja luotettavuus ovat avaintekijöitä.

Mitä kurssilla opitaan paloilmoitinhuollosta?

Paloilmoittimen hoitajakurssi on tarkoitettu esimerkiksi kiinteistönhoitajille, laitosmiehille ja teollisuuden kunnossapidon ammattilaisille sekä vartijoille, vahtimestareille ja muille kiinteistöjen turvallisuudesta vastaaville henkilöille. Koulutus koostuu teoriaopetuksesta sekä käytännön harjoittelusta erilaisilla, yleisimmin käytössä olevilla paloilmoitinlaitteilla. Myllykosken mukaan kursseilla harjoitellaan muun muassa savuilmaisimien, palopainikkeiden ja ilmaisinryhmien irtiottoa ja kytkemistä, vikatilanteiden selvittämistä sekä kuukausikokeilun suorittamista.

– Kurssilta saa hyvän perusosaamisen, mutta turvallisuusasioiden suhteen laitteistoihin ja osaamisen voi panostaa jatkuvasti, koska teknologiat sekä hyvät käytännöt kehittyvät. Jos etenkin paloilmoitinlaitteistojen suhteen jokin asia askarruttaa, Paretecin osaajiin voi aina ottaa yhteyttä. Me jaamme mielellämme asiantuntemustamme.

Tutustu tarkemmin Alertumin ja Paratecin järjestämiin Paloilmoittimen hoitajakursseihin tästä tai lue myös Paloilmoitinlaitteen hoitajakursseja yhteistyössä Paratec Oy:n kanssa.