Alertum järjestää paloilmoittimen hoitajakursseja yhteistyössä Paratec Oy:n kanssa

Paloilmoittimen hoitajakurssi on suunnattu kiinteistönhoitajille, laitosmiehille ja teollisuuden kunnossapitoon. Paloilmoittimen hoitajakurssi on omiaan myös vartijoille ja vahtimestareille sekä kiinteistöjen ja työpaikkojen turvallisuusvastaaville ja -valvojille.

Alertum keskittyy pääasiassa kiinteistöturvallisuuden ja henkilöstön turvallisuusosaamisen kehittämiseen, kun taas Paratecilla on hallussaan vuosikymmenen kokemus teknisistä turvajärjestelmistä.

”Meillä on vasta remontoidut, tarkoitukseen erinomaisesti sopivat tilat sekä koulutuksen tueksi useita demolaitteistoja ja asiantuntevat, alalta paljon kokemusta saaneet opettajat”, summaa Paratec Oy:n toimitusjohtaja Kai Myllykoski.

Myllykosken mukaan yhteistyö on luontevaa: “Meidän osaamisemme täydentää Alertumin tarjontaa. Meille Parateclaisille yhteistyö tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden hyödyntää turvallisuusalan asiantuntemustamme.”

Pelastusviranomaisten mukaan paloilmoittimelle täytyy nimetä paloilmoittimen hoitaja, jonka pitäisi lain mukaan olla myös asianmukaisesti koulutettu tehtävään. Paloilmoittimen hoitajakurssi antaa pätevyyden tähän. Kurssin sisältöön kuuluu paloilmoitinlaitteiden tekniikan ja termien tuntemus, sekä tieto siitä, miten paloilmoitinta käytetään.

Paloilmoittimen hoitajakurssin käynyt tietää, miten toimia paloilmoittimen huolto-, vika-, ennakko- tai paloilmoituksen sattuessa ja milloin paloilmoitinlaite tarvitsee huoltoa, korjauksia tai muutoksia, jotta se olisi toimintakunnossa, kun sitä tarvitaan. Kurssilla opetetaan miten suorittaa tarvittavat testit ja välttää erheellisiä palohälytyksiä.

Asianmukaisesti koulutettu paloilmoittimen hoitaja säästää kustannuksissa, sillä hänen ansiostaan voidaan välttää turhien palohälytysten aiheuttamat haitat ja rahanmeno. Seitsemän oppituntia kestävä kurssi koostuu teoriaopetuksesta ja käytännön harjoituksista, joista osa toteutetaan useiden eri valmistajien paloilmoitinkeskuksilla pätevyyden tehostamiseksi. Kurssin suorittanut saa kortin ja todistuksen, jotka toimivat osoituksena suoritetusta koulutuksesta.

Paratec Oy on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksymä ja rekisteröimä paloilmoitinliike. Toimimme Espoosta käsin joustavasti koko Uudenmaan alueella. Vuonna 2005 perustettu yritys työllistää reilu 20 henkilöä.

Alertum on kasvava ja kehittyvä turvallisuuden koulutuksia ja asiantuntijapalveluita tarjoava yksityisyritys. Visionamme on luoda osaamisella maailman turvallisin yhteiskunta.