​Kriittisen infrastruktuurin kiinteistöturvallisuus

Maailma uhkakuvineen muuttuu alati. Onnettomuudet ovat jokapäiväinen tapahtuma Suomessa, vaikka oma organisaatio ei olisikaan sellaista vielä joutunut kokemaan. Kuntien ja kaupunkien vastuu ja velvollisuus taata kansalaisen turvallisuus ei ole mikään helppo tehtävä toimivien palvelujen ja hyvinvoinnin lisäksi. Varautuminen poikkeustilanteisiin on tärkeää.

Kriittisen infrastruktuurin, kuten vesi- ja lämpölaitosten, toiminta on varmistettava kaikissa olosuhteissa. Näiden kohteiden korkeatasoinen suojaus, niin sisäisiä kuin ulkoisiakin uhkia vastaan, tulee varmistaa. Kokemuksemme mukaan, organisaation ulkopuolinen näkemys riskeistä ja poikkeamista sekä toteutettu turvallisuustyö, on tuottanut asiakkaillemme aitoa lisäarvoa.

Meillä on laaja kokemus erilaisten julkishallinnon kohteiden turvallisuuskehitystyöstä. Turvallisuusauditoinnin avulla havaitsemme haavoittuvuudet ja poikkeamat, joista raportoimme kehitystoimenpiteiden kera. Toteutamme toimenpiteet, sovitussa aikataulussa ja budjetissa, asiakkaan puolesta. Keskitymme kiinteistöturvallisuuden lisäksi henkilöstön turvallisuusosaamisen lisäämiseen.

Emme enää tarjoa kiinteistöturvallisuuskoulutuksia. Tutustu muihin turvallisuuskoulutuksiimme täältä!