Fennia yhteistyöhön Alertumin kanssa

Fennia aloittaa yhteistyön työelämän pätevyys- ja korttikoulutuksia järjestävän Alertumin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tarjota vakuutusasiakkaille valtakunnallisesti työturvallisuutta edistäviä koulutuksia.

Alertum on valtakunnallisesti arvostettu kouluttaja työturvallisuusalalla. Sillä on toimintaa noin 30 paikkakunnalla. Alertum järjestää kaikille avoimia koulutuksia, joihin yksittäiset työntekijät voivat helposti osallistua ja suorittaa haluamansa pätevyyden. Läsnäoloa vaativien koulutusten lisäksi koulutuksia järjestetään myös etänä.

Fennia on suomalainen, asiakkaidensa omistama vahinkovakuutusyhtiö, jonka juuret ja arvot ovat vahvasti yrittäjyydessä. Fennia tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille lakisääteisiä ja vapaaehtoisia vahinkovakuutuksia. Fennian asiakkaiden tarvitsemia korttikoulutuksia ovat tyypillisesti esimerkiksi työturvallisuus-, tulityö-, ja sähkötyöturvallisuuskoulutukset sekä ensiapukoulutukset.

Alertum valikoitui yhteistyökumppaniksi Fennialle laajan ja laadukkaan koulutustarjonnan lisäksi myös siksi, että koulutus- ja palveluprosessimme ovat auditoitu ja sertifioitu laaduntuottokyvyn osalta kolmannen osapuolen toimesta.

Alertumin koulutustarjontaan kuuluvat kattavasti työturvallisuuteen, ensiapuun, paloturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvät koulutusaiheet. Lisäksi Alertum järjestää yhteistyössä kumppaninsa kanssa kone- sekä nostotöiden turvallisuuskoulutuksia. Yrityskohtaisia koulutuksia voidaan järjestää toiveiden ja aikataulujen mukaisesti myös asiakkaan omissa toimitiloissa.

Pätevyys- ja korttikoulutukset ovat erottamaton osa suomalaista työkulttuuria. Se tulee nähdä myös keskeisenä osana organisaatioiden riskienhallintaa. Henkilöstön turvallisuusosaamisen kehittämisellä on tärkeä rooli työtapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyssä. Pätevyyskoulutukset antavat tarvittavat perustiedot keskeisistä turvallisuusasioista, jonka lisäksi tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti asenteisiin niitä kohtaan.

Fennian työturvallisuuden riskipäälliköt auttavat ja neuvovat vakuutusasiakkaita työturvallisuuden kehittämisessä ja ohjaavat koulutusasioissa Alertumin asiantuntemuksen ja palveluiden piirin.

Lue myös: Alertum ja K2 Turvapalvelut tähtäävät yhteistyöllä kokonaisturvallisuuspalveluiden tuottamiseen