Nostoapuvälineiden tarkastus ja turvallinen käyttö on olennainen osa nostotyötä. Nostotyöt ovat aina korkean riskin töitä. Liikuteltavat massat ovat yleensä suuria lisäten onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja. Koulutuksen tavoitteena on antaa opastusta ja ohjeita nostoissa työskenteleville heille kuuluvista tehtävistä.

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus on tarkoitettu kaikille nostotyöskentelyyn osallistuville henkilöille, nostoapuvälineiden tarkastajille sekä nostotöiden valvojille. Jokaisen nostotyöhön osallistuvan tulee pystyä arvioimaan nostoapuväline ennen nostoon ryhtymistä, ja koulutus antaa hyvät valmiudet tähän.

Ramirent Logo Alternative Office 200x68

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus: Nostoapuvälineiden tarkastus ja turvallinen käyttö

Koulutuksen kesto
Viisi (5) tuntia
Toteutustapa
Lähikoulutus
Koulutuksen hinta
298 € + alv 24%/osallistuja
Pätevyyden voimassaolo
Hyväksytystä suorituksesta myönnetään todistus. Nostoapuvälinetarkastajan pätevyys on toistaiseksi voimassa.
Koulutus omalle ryhmälle
Koulutuksen hinta 1 850 € +alv/ryhmä. Lue lisää ryhmäkoulutuksesta sivun alareunasta.
Koulutuksen toteutus
Koulutus järjestetään yhteistyössä Ramirentin kanssa.

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutuksen sisältö

Nostolaitteiden tarkastuskoulutuksessa käydään läpi nostoapuvälineiden oikea käyttö, nostoapuvälineiden tarkastus säädösten edellyttämällä tavalla, oikeiden nostoapuvälineiden valinta ja lainsäädännölliset vastuut tarkastustyössä sekä standardin mukaiset hylkäysperusteet. Koulutus sisältää teorian lisäksi käytännön harjoittelun.

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutuksen tavoite

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutuksen tavoitteena on, että jokainen nostotyöhön osallistuva koulutuksen suorittanut pystyy arvioimaan nostoapuvälineen ennen nostoon ryhtymistä. Koulutukseen osallistunut tietää mahdolliset riskitekijät ja tunnistaa, milloin nostoapuväline tulee lähettää tarkempaan tarkastukseen tai huoltoon. Onhan työmaaperehdytys avainasemassa nostotöiden turvallisuudessa.

Hyvään suunnitteluun kuuluu, että nostoapuvälineet tarkastetaan säännöllisesti.
Säädösten mukaan työnantajan on jatkuvasti seurattava työvälineen toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla. Jokaiseen apuvälineeseen on syytä tehdä nostoapuvälineen tarkastusta osoittava merkintä.

Nostoapuvälineiden tarkastajakoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme nostoapuvälineiden tarkastajakoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala sekä työpaikan olosuhteet. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Ramirentin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Pyydä koulutustarjous