Koulutuksessa perehdytään turvalliseen alamiestyöskentelyyn teoriassa ja käytännössä. Koulutuksessa käydään nostotöihin liittyvät alamiehen lainsäädännölliset vastuut, velvollisuudet ja vaarat, nostoapuvälineiden oikeat käyttötavat ja taakan kiinnittäminen, käyttäjän suoritettava nostoapuvälineiden tarkastus ja hylkäysperusteet, sekä toimiminen merkinantajana. Luokkahuonekoulutuksena toteutettu alamieskoulutus sisältää myös nostoapuvälineiden tarkastusharjoituksen. Koulutus perustuu soveltuvin osin ISO 23853 standardiin.

Koulutus soveltuu valtioneuvoston asetuksessa 403 keväällä 2020 voimaan astuneeseen muutokseen, jossa alamieheltä vaaditaan työnantajan kirjallinen lupa pohjakoulutukseksi.

Ramirent Logo Alternative Office 200x68

Tietoa alamieskoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Neljä (4) tuntia lähikoulutus, kolme (3) tuntia webinaarina
Toteutustapa
Lähikoulutus ja webinaari
Koulutuksen hinta
130 € + alv. Luokkahuonekoulutuksen hintaan sisältyy aamupäiväkahvi.
Pätevyyden voimassaolo
Hyväksytystä suorituksesta myönnetään kortti. Alamieskortti on voimassa viisi (5) vuotta.
Koulutuksen toteutus
Koulutus järjestetään yhteistyössä Ramirentin kanssa.

Alamieskoulutuksen tavoite

Nostotyöt ovat korkean riskin töitä. Alamieskoulutuksen tavoitteena on mahdollistaa riittävä osaaminen, jotta nostureilla tehtävät nostot ovat turvallisia.

Alamieskoulutuksen kohderyhmä

Nostotyöskentelyyn osallistuvat henkilöt.

Alamieskoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme alamieskoulutuksia asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala sekä työpaikan olosuhteet. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Ramirentin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Yrityskohtainen koulutus voidaan toteuttaa myös verkkokoulutuksena.

Pyydä koulutustarjous