Uusia vaatimuksia alamiehenä työskentelyyn

1. päivä maaliskuuta 2020 voimaan astuva Valtioneuvoston asetuksen (403/2008) muutos vaikuttaa kirjallisiin lupakäytäntöihin alamiestyöskentelyn yhteydessä. Muutoksen myötä alamiehenä, eli työntekijänä, joka kiinnittää taakan asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin, työskentelyyn vaaditaan kirjallinen lupa. Asetuksen muutoksella varmistetaan entistä paremmin alamiehen ammattitaito, sillä alamiehen ammattitaidolla on suuri merkitys nostotyön turvallisuuden kannalta.

Alamieheltä vaaditaan jatkossa kirjallinen lupa

Alamiestyöskentely on vaativaa ja äärimmäisen tärkeää nostotyön turvallisuuden kannalta. Muutoksen tarkoituksena on parantaa nostotyön turvallisuutta edellyttämällä kirjallinen lupa alamiehenä työskentelevältä. Tällä menettelyllä varmistetaan, että työntekijällä on riittävä kyky ja taito taakan kiinnittämiseen saadun koulutuksen tai aikaisemman työkokemuksensa perusteella.

Alamieskoulutukset yhteistyössä Ramirentin kanssa

Toteutamme alamieskoulutuksia yhteistyössä Ramirentin kanssa. Tiiviissä neljän tunnin kestoisessa alamieskoulutuksessa käydään läpi nostotöihin liittyviä alamiehen vastuita, velvollisuuksia sekä tehtäviä taakan kiinnittämisestä merkinantoon. Koulutus on teoriapainotteinen, mutta sisältää myös nostoapuvälineiden tarkastusharjoituksen. Harjoituksessa tutkitaan ja tarkastellaan eri nostoapuvälineitä lähietäisyydeltä. Nostotyöt ovat korkean riskin töitä, ja alamieskoulutuksen tavoitteena onkin mahdollistaa riittävä osaaminen, jotta nostureilla tehtävät nostot ovat turvallisia.

Ota yhteyttä ja kysyy lisää

Lari Lindén, myynti ja asiakkuudet, 050 592 0117, lari.linden@alertum.fi
Alertum Asiakaspalvelu, 010 320 5772, koulutus@alertum.fi