Alamiehenä työskentely on yksi työmaan tärkeimmistä tehtävistä

Alamiehenä toimiminen voi vaikuttaa helpolta työltä missä ei tarvitse tehdä muuta kuin kiinnittää nostoapuvälineet taakkaan ja antaa nosturinkuljettajan tehdä loput. Näin asia ei kuitenkaan ole. Taakankiinnittäjän rooli on yksi työmaiden tärkeimmistä tehtävistä.

Nosturin kuljettajan heikko näkyvyys lisää alamiehen vastuuta

Nosturin kuljettaja saattaa nähdä tuotteen sekä nostoapuvälineet kauempaa, sekä osaa liikuttaa taakkaa turvallisesti, mutta esimerkiksi nostoapuvälineen kunto, tai niiden kiinnittäminen turvallisesti taakkaan jää täysin alamiehen vastuulle. Varsinkin torninosturin kuljettajat toimivat täysin taakankiinnittäjän ja merkinantajan käskyjen sekä ohjeiden mukaan, sillä heidän näkyvyys nostettavaan taakkaan on todella minimaalinen. Nostettavan taakan painopistettä ei esimerkiksi näe kohteen yläpuolelta. Painopisteen pystyy varmistamaan ainoastaan nostettavan taakan vierestä.

Tutustu Alertumin Nosturien ja nostoapuvälineiden turvallisuuskoulutukseen

Laskupaikan varmistaminen on tärkeää onnettomuuksien välttämiseksi

Valitettavia kuolemaan johtavia tapaturmia on käynyt, kun merkinantaja tai taakankiinnittäjä ei ole varmistunut, että laskupaikalla taakan alle pääseminen on estetty asianmukaisin keinoin. Alamiehen vastuu taakasta ja nostotyön ympärillä olevista henkilöistä loppuu vasta sitten, kun taakka on laskettu sille kuuluvalle paikalle ja nostoapuvälineet ovat irrotettu kohteesta.

Koulutuksella varmistat perehtymisen

Kaikilta nostotöihin osallistuvilta henkilöiltä kannattaa vaatia työnantajan kirjallisen luvan lisäksi korttia tai muuta todistusta suoritetusta alamies– tai nostotyökoulutuksen suorittamisesta. Näin työnjohto sekä työnantajat voivat varmistua siitä, että alamiehenä työskentelevät henkilöt ovat perehtyneet turvallisiin nostotöihin. Myös tällä tavalla vältetään sitä, että nostotöihin osallistuisivat henkilöt, joilla ei ole minkäänlaista tietoa tai taitoa työskennellä turvallisesti.

Riittävä koulutus takaa mielenrauhan

Teollisuuden alalla työskentelevä yritys on kertonut, miten tärkeää on, että taakankiinnittäjän tehtävät käydään alamieskoulutuksessa läpi perusteellisesti. Heidän nostotöihin liittyvinä taakkoina toimivat niin painavat ja haastavan muotoiset tuotteet, kuin kevyet mutta pituudeltaan suuret tuotteet. Henkilöt käyvät oman yrityskohtaisen koulutuksen siltanostureihin, mutta koulutuksessa painotus perustuu juuri kyseisen nosturin liikuttamiseen, ei nostoapuvälineiden oikeaan käyttöön. Kun yrityskohtaiseen nosturikoulutuksen yhdistetään alamieskoulutus, työnjohto sekä työnantaja voi rauhallisin mielin todeta, että kaikki nostotöihin osallistuvat henkilöt tietävät tarkasti mitä tehdä missäkin työvaiheessa.

Blogikirjoituksen on kirjoittanut Ramirentin pääkouluttaja Mikko Manelius. 

Tutustu nostotöiden turvallisuuskoulutuksiin

Ota yhteyttä