Putoamissuojainkoulutukset tukevat korkealla tehtävää työtä koskevan työlainsäädännön vaatimusten täyttymistä. Lain mukaan korkealla tehtävä työ on ennalta suunniteltava. Ennen töiden aloittamista tulee varmistaa työntekijän riittävä osaaminen turvalliseen työskentelyyn.

Putoamisensuojauksen koulutus on tarkoitettu putoamissuojauksen parissa työskenteleville suunnittelijoille, työnjohdolle ja työntekijöille. Koulutus soveltuu siis kaikille korkeilla paikoilla työskenteleville, esimerkiksi rakennustyömiehille, kattoasentajille, telineasentajille ja lumenpudottajille.

Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti esimerkkejä sattuneista vahingoista sekä tietoa eri turvaratkaisuista ja niiden asentamisesta. Koulutuksessa tutustutaan eri putoamissuojaimiin, niiden turvalliseen käyttöön ja tarkastamiseen.

Käytännönharjoitukset telineiden ja valjaiden oikeista käyttötavoista toteutetaan mukavuusalueella ja turvallisissa olosuhteissa ammattilaisen opastuksella. Kaikki putoamissuojauksen peruskoulutuksen kouluttajat ovat saaneet vähintään putoamissuojain tarkastajan pätevyyskoulutuksen ja heillä on useamman vuoden kokemus työturvallisuusasioista.

Tietoa putoamissuojauskoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Neljä (4) tuntia
Toteutustavat
 Luokkahuone
Koulutuksen hinta
159 € + alv 24%/osallistuja
Pätevyyden voimassaolo
Taitoja on hyvä kerrata vähintään muutaman vuoden välein. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta myönnetään kortti, joka on voimassa 5 vuotta.
Koulutus omalle ryhmälle
Koulutuksen hinta 1 590 €/ryhmä. Lue lisää ryhmäkoulutuksesta sivun alareunasta.

Suosittelemme, että jokainen osallistuja ottaa koulutukseen omat henkilökohtaiset putoamissuojaimet mukaan, mikäli sellaiset on käytössä.

Etsitkö Korkealla paikalla työskentelyn koulutusta (8 h) ? Klikkaa tästä.

Putoamissuojauskoulutuksen sisältö ja tavoitteet

Putoamisensuojauksen koulutus on käytännönläheinen. Kurssilla pääsee tutustumaan putoamissuojaimiin ja telineisiin sekä harjoittelemaan niiden käyttöä turvallisissa olosuhteissa ammattilaisten opastuksella.

Koulutuksessa tutustutaan henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen liittyvään teoriaan. Kurssilla käsitellään myös kiinteät putoamissuojat, vaara-alueiden rajaaminen sekä putoamisen estäminen. Lisäksi koulutusessa perehdytään erilaisiin putoamissuojainvaihtoehtoihin sekä niiden tilannekohtaiseen käyttöön. Koulutuksessa opitaan myös, miten käyttäjä voi suorittaa putoamissuojainten tarkastuksen ja tunnistaa -suojainten hylkäämisperusteet.

Koulutus sisältää seuraavat osiot:

 • Putoamissuojainten tarve ja käyttö
 • Putoamissuojauksen lainsäädäntö ja standardit
 • Korkealla työskentely ja työn riskit
 • Kaiteet ja niiden kestävyys
 • Putoamisen estäminen
 • Putoamissuojaimen valinta
 • Kiinnittyminen ja ankkuripisteet
 • Pelastautuminen

Putoamissuojaimet

 • Käyttäjän vastuulla oleva päivittäinen tarkastus
 • Kiinnityspisteen vaatimukset​
 • Putoamisessa syntyvät voimat​
 • Kiinnityspisteen sijainti ja vaikutus riskeihin
 • Milloin telineellä kuuluu käyttää valjasta?​

Telineet

 • Telineitä koskeva lainsäädäntö lyhyesti ja telinestandardit​
 • Rakennusteollisuuden yhteinen työpukki- ja A-tikasohje
 • Oikean telineen valinta​
 • Milloin henkilönostin on parempi​
 • Telinetyön riskit ja toteutuneet vahingot​
 • Esimerkkejä toteutuneista riskeistä​
 • Mikä on telineasentajan henkilösertifiointi?​
 • Tarkastukset
 • Riittävä lujuus esim. vinotuet​
 • Kiinnittäminen eri materiaaleihin​
 • Puutteiden tunnistaminen​
 • Kaiteet osana telinettä​
 • Pystytyssuunnitelma

Koulutuksen tavoitteet

 • Antaa osallistujalle perustiedot ja korkealla työskentelyyn liittyvistä riskeistä, vastuista ja vaatimuksista.
 • Antaa osallistujalle monipuoliset perustiedot, miten toteuttaa työmaan alueellinen putoamissuojaus.
 • Antaa osallistujalle perustiedot henkilökohtaisien suojaimien käytöstä ja niiden kiinnityspisteiden toteuttamisesta.
 • Todentaa työntekijän osaaminen ja työnantajan velvollisuuksien noudattaminen.

Putoamissuojainten koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme putoamissuojauksen peruskoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Koulutuksen hinta 1 590 €/ryhmä.

Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Pyydä koulutustarjous