Putoamissuojainkoulutukset tukevat korkealla tehtävää työtä koskevan työlainsäädännön vaatimusten täyttymistä. Putoamisensuojauksen peruskoulutus on tarkoitettu putoamissuojauksen parissa työskenteleville suunnittelijoille, työnjohdolle ja työntekijöille. Koulutus soveltuu siis kaikille korkeilla paikoilla työskenteleville, esimerkiksi rakennustyömiehille, kattoasentajille, telineasentajille ja lumenpudottajille.

Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää runsaasti esimerkkejä sattuneista vahingoista sekä tietoa eri turvaratkaisuista ja niiden asentamisesta. Koulutuksessa tutustutaan myös putoamissuojaimiin, niiden turvalliseen käyttöön ja tarkastamiseen. Kaikki putoamissuojauksen peruskoulutuksen kouluttajat ovat saaneet vähintään putoamissuojain tarkastajan pätevyyskoulutuksen ja heillä on useamman vuoden kokemus työturvallisuusasioista.

Tietoa putoamissuojauksen peruskoulutuksesta

Ramirent Logo Alternative Office 200x68

Koulutuksen kesto
Neljä (4) tuntia
Toteutustavat
Luokkahuone
Koulutuksen hinta
Pyydä tarjous
Pätevyyden voimassaolo
Koulutus ei tuota pätevyyttä. Taitoja on hyvä kerrata vähintään muutaman vuoden välein.
Koulutus omalle ryhmälle
Lue lisää ryhmäkoulutuksesta sivun alareunasta.

Suosittelemme, että jokainen osallistuja ottaa koulutukseen omat henkilökohtaiset putoamissuojaimet mukaan, mikäli sellaiset on käytössä.

Putoamissuojauskoulutukset järjestetään yhteistyössä Ramirentin kanssa.

Putoamissuojauksen peruskoulutuksen sisältö

Putoamisensuojauksen koulutus on käytännönläheinen ja koulutusmateriaali on osittain kohdennettavissa kohdeyrityksen tarpeiden mukaisesti. Koulutuksessa pääsee aina tutustumaan putoamissuojaimiin sekä harjoittelemaan niiden käyttöä turvallisissa olosuhteissa ammattilaisten opastuksella.

Koulutus sisältää seuraavat osiot:

  • Putoamissuojauksen suunnittelu ja riskien arviointi
  • Turvakaiteet ja turvaverkot
  • Putoamissuojaimen valinta ja käyttöönotto
  • Putoamissuojainten tarkastukset
  • Putoamissuojaimien oikea käyttö, kiinnittyminen ja ankkuripisteet
  • Suspension trauma
  • Pelastautumislaitteet ja pelastaminen

Putoamissuojainten koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme putoamissuojauksen peruskoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Pyydä koulutustarjous