Korkealla paikalla työskentely on vaativaa ja vaarallista työtä, koska se sisältää riskejä ja haasteita. Korkealla paikalla työskentelyn koulutuksen tavoitteena on pienentää korkealla paikalla työskentelyn aiheuttamia riskejä saamalla koulutettavat tietoisiksi omista vastuistaan ja velvoitteistaan sekä antamalla heille turvallisen työskentelyn vaatimat tiedot.

Korkealla paikalla työskentelyn koulutukset järjestetään yhteistyössä Skyddan kanssa.

Tietoa korkealla paikalla työskentelyn koulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
Pyydä tarjous
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta myönnettävä pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käydään läpi korkealla paikalla tapahtuvaan työskentelyyn liittyvät työntekijän ja työnantajan vastuut sekä velvoitteet. Koulutuksessa käsitellään myös putoamisen estämistä ja siihen liittyviä hidastimia. Koulutuksessa tulevat tutuksi korkealla paikalla työskentelyn olennaisimmat riskitekijät ja niihin varautuminen.

Korkealla paikalla työskentelyn koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme korkealla paikalla työskentelyn koulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin tai Skyddan koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Pyydä koulutustarjous