Korkealla paikalla työskentely on vaativaa ja vaarallista työtä, koska se sisältää ominaislaatuisia riskejä ja haasteita.

Korkealla paikalla työskentelyn kurssin tavoitteena on pienentää korkealla paikalla työskentelyn aiheuttamia riskejä saamalla koulutettavat tietoisiksi omista vastuistaan ja velvoitteistaan sekä antamalla heille turvallisen työskentelyn vaatimat tiedot.

Tietoa korkealla paikalla työskentelyn koulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
TraFi-merkintä
Koulutuksesta ei ole mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintää.
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta myönnettävä pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta.

Koulutuksessa käydään läpi korkealla paikalla tapahtuvaan työskentelyyn liittyvät työntekijän ja työnantajan vastuut sekä velvoitteet. Koulutuksessa käsitellään myös putoamisen estämistä ja siihen liittyviä hidastimia. Koulutuksessa tulevat tutuksi korkealla paikalla työskentelyn olennaisimmat riskitekijät ja niihin varautuminen.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Skyddan kanssa.

Pyydä koulutustarjous