Henkilönostinkoulutuksen päätavoitteena on opettaa käyttäjille henkilönostimien ominaisuudet ja tarjota riittävästi tietoa nostimien tehokkaasta ja turvallisesta käytöstä. Koulutuksessamme opit käyttämään henkilönostimia turvallisesti ja tehokkaasti. Käymällä koulutuksen parannat sekä omaa, että työmaan turvallisuutta. Olemme Pohjoismaiden suurin henkilönostinkouluttaja.

Koulutuksessa on huomioitu voimassa oleva lainsäädäntö sekä viranomaisvaatimukset, ja se soveltuu pohjaksi työnantajan myöntämälle kirjalliselle luvalle henkilönostimen ohjaamiseen. Ennen luvan myöntämistä työantajan on varmistettava työntekijän riittävä osaaminen turvalliseen työskentelyyn. Henkilönostinkoulutus on erinomainen tapa varmistaa työntekijän osaaminen.

Koulutus sisältää teoriaosuuden ja käytännön harjoittelun. Koulutus perustuu soveltuvin osin ISO 18878- ja ISO 18893 -standardeihin. Kurssin päätteeksi teorian ja käytännön loppukokeen hyväksytysti suorittaneille myönnetään henkilönostinkortti.

Tietoa henkilönostinkoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Toteutustapa
Lähikoulutus
Koulutuksen hinta
290 € + alv 24%/osallistuja.
Hintaan sisältyy todistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta.
Ryhmäkoulutus
Ryhmäkoulutuksen hinta on 2 990 € + alv/ryhmä/ 1 pv. Lue lisää sivun alareunasta.

Henkilönostinkoulutuksen sisältö

Koulutus sisältää teoriaosuuden ja käytännön harjoittelun. Koulutus perustuu soveltuvin osin ISO 18878- ja ISO 18893 -standardeihin. Koulutussisällössä käymme läpi koneita ja laitteita koskevat lait ja asetukset. Opimme käyttöön liittyvää riskien hallintaa ja valitsemaan oikean nostimen työtehtävää varten. Tutustumme miten eri laitteet käytännössä toimivat, mitä päivittäistarkastukset pitävät sisällään sekä mitä eri kilvet ja tarrat nostimessa tarkoittavat. Koulutuksen lopuksi suoritetaan sekä teoria-, että käsittelykoe. Kurssin päätteeksi molemmat kokeet hyväksytysti suorittaneille myönnetään henkilönostinkortti.

 • Lait ja asetukset
 • Riskien hallinta
 • Henkilönostimen valinta
 • Katsaus henkilönostimien ominaisuuksiin
 • Päivittäinen tarkastus
 • Suojainten käyttö henkilönostoissa
 • Teoriakoe
 • Tutustuminen nostimiin
  • Hinattavat ja käsin siirrettävät henkilönostimet
  • Ajettavat saksilavat
  • Ajettavat puominostimet
  • Hinattavat teleskooppipuomi-ja nivelpuominostimet
 • Laitteen toiminnat käytännössä
 • Päivittäiset tarkastukset
 • Kilvet ja tarrat laitteessa
 • Käyttöharjoituksia
 • Perehtyminen nostimen rakenteisiin

Koulutus pitää sisällään aamupäivän teoriaosuuden ja iltapäivän käytännönosuuden. Huomioithan, että käytännönosuus suoritetaan ulkotiloissa, joten varaa varusteet sään mukaan sekä normaalit ulkotyöskentelyn turvavarusteet. Myös henkilökohtaiset putoamissuojaimet hyvä ottaa mukaan.

Henkilönostinkoulutuksen tavoite

Henkilönostinkoulutuksessa havainnollistetaan vastuiden läpikäynnin ja esimerkkien kautta käytännön toimet, joilla turvallisuus voidaan varmistaa monipuolisesti. Henkilönostinten kaikkien ominaisuuksien hallintaa ja oikeaa henkilönostimen käyttöä ei voi opetella ”kantapään kautta”.

Henkilönostinkoulutuksen tavoitteet

 • Antaa osallistujalle perustiedot ja taidot turvalliseen henkilönostimen käsittelyyn.
 • Oppia valitsemaan oikea henkilönostin kustannustehokkaaseen työskentelyyn.
 • Vähentää henkilövahingon ja henkilönostin vaurion riskiä.
 • Todentaa työntekijän osaaminen ennen henkilönostimen käyttöluvan myöntämistä.

Henkilönostinkoulutuksen kohderyhmä

Henkilönostimia työssään käyttävät henkilöt. Koulutuksen tarkoituksena on kouluttaa henkilönostimen käyttäjiä tuntemaan henkilönostimien ominaisuudet sekä antaa riittävästi tietoa nostimien tehokkaasta ja turvallisesta käytöstä. Tämä koulutus soveltuu pohjaksi työnantajan myöntämälle kirjalliselle luvalle.

Henkilönostinkortti omalle ryhmälle

Järjestämme henkilönostinkoulutus myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala sekä työpaikan olosuhteet. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Koulutuksen hinta 2 990 €+ alv/ryhmä/ 1 päivä. Maksimi ryhmäkoko 12 osallistujaa.

Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Pyydä koulutustarjous