Henkilönostinta käyttäessä osaaminen tuo selkeitä säästöjä

Kone- ja laitekoulutuksissa käy usein osallistujia, jotka ovat olleet alalla kauan tai ovat henkilönostinta käyttäneet aikaisemmin. Pitkä kokemus esimerkiksi nostinten käytöstä yhdistettynä liialliseen itsevarmuuteen ei kuitenkaan aina ole se turvallisin yhdistelmä. Osaavat nostimen käyttäjät aiheuttavat vähemmän vahinkoja ja näin ollen työnantajalle ei synny ylimääräisiä kuluja.

Ajan kanssa nostimen käyttö saattaa muuttua varomattomaksi ja työmailla otetaan turhia riskejä. Laitteiden kunnioitus saattaa unohtua, kun ajetaan liian kovaa ja mennään koneen äärirajoille. Tapaturmaraporteista usein pistää silmään, että koneen käyttäjä oli nimenomaan kokenut koneen käyttäjä. Siksi on hyvä välillä käydä päivittämässä tiedot ja taidot nostinten käytöstä.

Kertaus on opintojen äiti henkilönostinta käyttäessä

Henkilönostimet ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana valtavasti. Tällä hetkellä perinteiset dieselkäyttöiset henkilönostimet sähköistyvät vauhdilla ja rinnalla on tietysti edelleenkin akku- ja sähkökäyttöisiä nostimia. Nykyisin koneissa on enemmän niin elektroniikkaa kuin turvallisuuskomponentteja sekä työskentelyä helpottavia ominaisuuksia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että koneita pitää käyttää eri lailla. Hyvin suunnitelluilla nostoilla, oikean koneen valinnalla sekä koneen taloudellisella käytöllä voi säästää ison rahan kuukausitasolla.

Henkilönostimen turvallinen käyttö on myös käyttäjästä kiinni

Henkilönostimien käytössä ensiarvoisen tärkeää on huolehtia kaikista työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Kun työskennellään korkealla, puhutaan aina korkean riskin töistä. Henkilönostimiin on kehitetty kyllä paljon erilaisia turvaominaisuuksia, mutta viime kädessä jokainen henkilönostimella suoritettava toiminto on laitteen käyttäjän vastuulla ja laitteen käyttäjän toiminnasta kiinni. On siis erityisen tärkeää, että henkilönostimen käyttäjä on koulutettu, perehdytetty ja työnantajan kirjallisen luvan saanut henkilö, joka on saanut tutustua käytettävän laitteen ominaisuuksiin ja toimintoihin ennen työtehtävään ryhtymistä.

Tietämättömyys henkilönostimen käytöstä tuo arvaamattomia kustannuksia

Henkilönostimien väärinkäyttö tai tietämättömyys aiheuttaa myös niin sanottuja piilokustannuksia, mitä ei välttämättä oteta huomioon. Välillä onkin hyvä pohtia miettimään, millaisia kustannuksia syntyy, kun työnjohtaja joutuu jokaisen henkilön kohdalla näyttämään kaikkien työmaan henkilönostimien hallintalaitteet vieden arvokasta ja tehokasta työaikaa. Entä kuinka paljon tulee maksamaan yksinkertainen ja nopea työtehtävä, kun mietitään, miten henkilönostin lähtee käyntiin tai miten sillä pääsee liikkeelle? Hyvällä koulutuksella taklataan monta perusasiaa, joiden perehdyttämiseen menee arjessa paljon aikaa.

Kone- ja laitekoulutuksissa opitaan myöskin havainnoimaan tyypillisiä riskipaikkoja ja huolehtimaan laitteista. Riskipaikkojen havainnoinnin puute saattaa johtaa esimerkiksi vaurioihin katto- ja seinärakenteissa, kun nostimia käytetään huolimattomasti tai esimerkiksi jätetään siivoamatta suuret rakennusjätteet nivelien ja hydrauliletkujen välistä, jotka aiheuttavat isojakin korjauskustannuksia yritykselle.

Henkilönostinkoulutuksessa pääsee käyttämään oikeaa henkilönostinta

Alertum järjestää Ramirentin kanssa yhteistyössä henkilönostinkoulutuksia. Ramirentin kehittämä koulutus noudattelee soveltuvin osin kansainvälisiä ISO 18878- ja ISO 18893 -standardeja, minkä lisäksi se ottaa huomioon Suomessa käytössä olevat kansalliset määräykset sekä alalla hyväksi havaitut käytännöt. Lähtökohtaisesti henkilönostinkoulutus pitää sisällään asiaa oikean henkilönostimen valinnasta aina henkilönostimen turvalliseen käyttöön asti. Teoriakoulutuksen lisäksi koulutuksessa pääsee soveltamaan opittuja asioita käytännön osiossa ihan oikeilla henkilönostimilla.

Koulutus antaa hyvän pohjan minkä tahansa henkilönostimen käyttöönottoa varten. Moni koulutukseen osallistunut onkin sanonut, että on paljon helpompi lähteä perehtymään mihin tahansa uuden tyyppiseen henkilönostimeen, kun ymmärtää henkilönostimien perustoiminnallisuudet ja ottaa selvää ainoastaan, miten ne toimivat juuri sen tyyppisessä laitteessa, mitä on seuraavaksi menossa käyttämään. Koulutus on saanut paljon kiitosta käytännönläheisestä asenteesta, missä päästään oikeiden henkilönostimien kanssa tekemään oikeita asioita, eikä vain katsota kuvia laitteista.

Esimiehen on vaikea antaa kirjallista lupaa tai varmistua henkilön riittävästä osaamisesta, jos ei ole itse koskaan käyttänyt henkilönostinta. Tämän takia onkin tärkeää, että myös esimiehet käyvät henkilönostinkoulutuksen henkilönostinten käyttäjien lisäksi.

Käytännönläheisyys on perusta, johon Ramirentin ja Alertumin yhteistyössä järjestämät kone- ja laiteturvallisuuskoulutukset perustuvat. Koneiden ja laitteiden käyttöä on vaikea oppia muuten kuin käyttämällä laitteita.

Järjestämme yhteistyössä Ramirentin kanssa kone- ja laiteturvallisuuskoulutuksia. Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu koulutukseen.