Vaarallisten aineiden merikuljetukset (IMDG) koulutuksessa opitaan ottamaan huomioon vaarallisten aineiden ominaisuudet, määrä ja turvallisuustoimenpiteet koko logistiikkaprosessin ajan. Koulutuksen suorittanut henkilö ymmärtää IMDG-koodin tärkeyden ja kykenee soveltamaan sen säännöksiä omassa työssään. Lisäksi hänellä on asiantuntemus vaarallisten aineiden (VAK) luokittelujärjestelmästä sekä ymmärrys vaarallisten aineiden merikuljetusten turvallisuusvaatimuksista. Tämä kurssi on suunniteltu lähettäjille, pakkaajille, huolinta- ja kuljetusalan ammattilaisille, jotka työskentelevät merikuljetuksien ja -logistiikan parissa.

Mikä ihmeen VAK- ja IMDG-koodi?

VAK-lyhenteellä viitataan vaarallisiin aineisiin. Vaarallisten aineiden kuljetuksia säädellään kansainvälisesti ja maakohtaisesti merellä, maantiellä ja ilmassa. IMDG on lyhenne sanoista The International Maritime Dangerous Goods, koodi on siis kansainvälinen vaarallisten aineiden merenkulkusäännöstö, joka asettaa koulutusvelvoitteen merikuljetusketjun kaikille osapuolille. Koodilla säännellään pakatussa muodossa tapahtuvia VAK-merikuljetuksia. Perinteisen kappaletavaran lisäksi IMDG-säännöstö ohjaa myös kaikkia lastinkuljetusyksiköitä, mukaan lukien säiliöt ja esimerkiksi kontitetut kuivabulkit. Koulutuksessa opit kattavan yleiskuvan VAK-merikuljetuksista, sekä ymmärrät ja osaat soveltaa itsenäisesti IMDG-koodin määräyksiä omassa työssäsi.

Tietoa vaarallisten aineiden merikuljetukset (IMDG) koulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kaksi (2) työpäivää
Toteutustavat
Luokkahuone
Hinta
Koulutuksen hinta on 965 € + alv 24 %/luokkahuone.
Pätevyyden voimassaolo
Koulutus ei tuota pätevyyttä, mutta tukee VAK-ammattilaisen osaamista merikuljetuksissa.
Koulutus omalle ryhmälle
Järjestämme myös ryhmäkoulutuksia!
Lue lisää sivun alareunasta.

Vaarallisten aineiden merikuljetukset (IMDG) koulutussisältö ja tavoite

Vaarallisten aineiden merikuljetusten (IMDG) lainsäädännön ja koulutuksen tärkein päämäärä on varmistaa merikuljetusten turvallisuus ja ennaltaehkäistä vahinkoja ja vaaroja tapaturmatilanteissa ihmisille, kalustolle ja ympäristölle. Koulutuksen suorittanut henkilö ymmärtää IMDG-koodin merkityksen ja osaa soveltaa sen määräyksiä omassa työssään. Lisäksi hänellä on käsitys vaarallisten aineiden luokitusjärjestelmästä ja laaja ymmärrys vaarallisten aineiden (VAK) merikuljetusten turvallisuusvaatimuksista.

Yleistä Vaarallisten aineiden merikuljetuksista (IMDG)

 • Kuljetusmuotokohtaiset sopimukset, määräykset ja lainsäädäntö
 • IMDG-koodi
 • Riskien ennakointi
 • Kuljetusasiakirjat
 • Vaarallisten aineiden luokitus ja tunnistaminen
 • Aineluokat ja aineluettelot

Pakkaus ja kollimerkinnät

 • Yleiset pakkausmääräykset
 • Pakkausryhmät
 • Merkinnät ja asiakirjat
 • Varoituslipukkeet
 • Eri kuormaustavat ja pakkauksien tekniset vaatimukset
 • Yksikkökuljetukset

Oppimisharjoitukset

 

Vaarallisten aineiden merikuljetukset koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme Vaarallisten aineiden merikuljetusten (IMDG) koulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Pyydä koulutustarjous

Pyydä koulutustarjous