Turvallisuusneuvonantajakoulutus (VAK/ADR) -koulutuksen päämääränä on valmentaa osallistujat suorittamaan liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) hallinnoiman neuvonantajatutkinnon. Suurin osa Suomen turvallisuusneuvonantajista työskentelee maantiekuljetusten alalla. Kansainvälinen ja Suomessa voimassa oleva ADR-lainsäädäntö vaatii, että vaarallisia aineita (VAK) lähettävät, lastaavat tai kuljettavat toimijat nimittävät turvallisuusneuvonantajan (TNA) koordinoimaan toimintaansa.

Kun työskentelet vaarallisten aineiden kuljetusten VAK-turvallisuusneuvonantajana (TNA), tavoitteenasi on luoda yritykselle turvalliset ja tehokkaat olosuhteet vaarallisten aineiden käsittelylle ja kuljettamiselle. Onnistuminen tehtävässä edellyttää kouluttautumista, ymmärrystä tuotantolaitoksen toiminnasta, riittäviä resursseja sekä johdon tukea. Turvallisuusneuvonantajakoulutus soveltuu TNA:ksi pyrkiville sekä osaamisen päivittämiseen. TNA voi olla yrityksen työntekijä, johtaja, omistaja tai ulkopuolinen asiantuntija. Toiminta kuuluu yleisesti turvallisuus- tai työsuojeluorganisaation vastuulle.

Turvallisuusneuvonantajakoulutukseen ilmoittautuminen

TNA-koulutus suoritetaan Ajovarma Oy:n toimipaikoissa. Tarkoittaen, että osallistuja ilmoittautuu Alertumin koulutukseen sekä erikseen Ajovarman pätevyyskokeeseen, valitsemassaan toimipisteessä. Kokeen hyväksytty suorittaminen antaa osallistujalle turvallisuusneuvonantajan tutkinnon ja pätevyyden.

Ilmoittautuminen Ajovarman pätevyyskokeeseen hoidetaan puhelimitse p. 029 534 5115.

Tietoa turvallisuusneuvonantajakoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kolme (3) työpäivää
Toteutustavat
Alertum – Luokkahuone. Ilmoittautuminen Ajovarman pätevyyskokeeseen tehdään puhelimitse p. 029 534 5115. Kokeen läpäisy on edellytys turvallisuusneuvonantajan tutkinnon pätevyydelle ja TNA-roolissa toimimiseen.
Hinta
Koulutuksen hinta on 1 180 € + alv 24 %/luokkahuone.
Pätevyyden voimassaolo
TNA:lle ei ole asetettu muodollisia pätevyysvaatimuksia. Turvallisuusneuvonantajan tutkintoon riittää koulutuksen ja kokeen hyväksytty suorittaminen.
Koulutus omalle ryhmälle
Järjestämme myös ryhmäkoulutuksia!
Lue lisää sivun alareunasta.

Turvallisuusneuvonantajakoulutus koulutussisältö ja tavoite

Koulutus valmistaa sinut turvalliseen toimintaan, onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä niihin varautumiseen. Turvallisuusneuvonantajana vastaat vaarallisten aineiden kuljetusten omavalvonnan suunnittelusta ja toteutuksesta sekä VAK-säädösten noudattamisesta. Suomessa VAK-onnettomuudet ovat harvinaisia, mutta toimintaan liittyy suuria riskitekijöitä, minkä vuoksi sitä säännellään tiukasti. VAK-onnettomuuksista voi aiheutua merkittäviä haittoja ympäristölle, omaisuudelle ja muille ihmisille. VAK-työturvallisuusneuvonantajan toiminnan riskienhallinta on tärkeää ennaltaehkäisyä ja varautumista.

Koulutuksen suorittanut henkilö ymmärtää tuotantolaitoksen toiminnan sekä vaarallisten aineiden ominaisuudet, tuntee voimassa olevat säädökset, lait ja lupaehdot sekä pystyy noudattamaan turvallisuusvaatimuksia. Koulutuksen ja loppukokeen avulla varmistamme, että sinulla on tarvittava asiantuntemus VAK-kuljetusten koordinoimiseen. Turvallisuusneuvonantajan tutkintoa hallinnoi Traficom, ja siksi koulutus suoritetaan käymällä valmistava koulutus sekä erikseen työturvallisuusneuvonantajan koe Ajovarma Oy:n toimipaikoissa, jotta saat Turvallisuusneuvonantajan tutkinnon.

Yleistä Vaarallisten aineiden kuljetuksista

 • Kuljetusmuotokohtaiset sopimukset, määräykset ja lainsäädäntö
 • Riskien ennakointi
 • Vaarallisten aineiden luokitus ja tunnistaminen
 • Aineluokat ja aineluettelot

Pakkaus ja kollimerkinnät

 • Yleiset pakkausmääräykset
 • Pakkausryhmät ja tavat
 • Merkinnät
 • Varoituslipukkeet
 • Pakkauksien tekniset vaatimukset ja hyväksyntä
 • Kuljetusasiakirjat

VAK turvallisuusneuvonantajan rooli

 • nimeäminen
 • työturvallisuusneuvonantajan tehtävät ja vastuut
 • koulutusvaatimukset

Harjoitukset, varaa aika tenttiin Ajovarma Oy:lta soittamalla

 

Turvallisuusneuvonantajakoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme turvallisuusneuvonantajakoulutuksia ja valmennuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Laki velvoittaa vaarallisia aineita (VAK) lähettävät, lastaavat tai kuljettavat toiminnanharjoittajat nimittämään turvallisuusneuvonantajan (TNA) koordinoimaan toimintaansa. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Pyydä koulutustarjous

Pyydä koulutustarjous