Vaarallisten aineiden maantiekuljetukset -koulutuksessa keskitytään vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviin riskeihin, ajoneuvovaatimuksiin, onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan onnettomuuksien varalta. Koulutuksen suorittanut henkilö tuntee vaarallisten aineiden luokittelujärjestelmän, hänellä on ymmärrys kuorman käsittelyn ja kuormauksen turvallisuusvaatimuksista sekä käsitys VAK-lainsäädännöstä ja kansainvälisen ADR-sopimuksen sisällöstä.

Mikä ihmeen VAK ja ADR?

VAK lyhenteellä viitataan vaarallisiin aineisiin. Vaarallisten aineiden kuljetuksia säädellään kansainvälisesti sekä maakohtaisesti. Vaarallisten aineiden kuljettamisesta maantiellä Euroopassa on laadittu YK:n ADR-sopimus. Suomen tieosuuksilla voidaan noudattaa suomen lainsäädäntöä tai ADR-sopimusta. Sopimus määrittää yhteiset pelisäännöt vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä kysymyksistä ja turvallisuustoimista. Koulutuksen suorittaneelta henkilöltä vaaditaan ADR-ajolupa, jotta hänellä on pätevyys kuljettaa vaarallisia aineita.

Tietoa vaarallisten aineiden maantiekuljetukset -koulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kaksi (2) työpäivää
Toteutustavat
Luokkahuone
Hinta
Koulutuksen hinta on 965 € + alv 24 %/luokkahuone.
Pätevyyden voimassaolo
Koulutus ei tuota pätevyyttä, mutta tukee VAK-ammattilaisen osaamista.
Koulutus omalle ryhmälle
Järjestämme myös ryhmäkoulutuksia!
Lue lisää sivun alareunasta.

Vaarallisten aineiden maantiekuljetukset -koulutussisältö

Vaarallisia aineita (VAK) kuljetettaessa on tärkeää ottaa huomioon niiden vaarallisuus, määrä ja turvallisuustoimenpiteet koko logistiikkaprosessin ajan. Tämä koulutus on suunnattu kaikille ammattilaisille, jotka osallistuvat vaarallisten aineiden maantiekuljetuksien logistiikkaketjuun.

Koulutuksen suorittanut henkilö tuntee vaarallisten aineiden maantiekuljetuksia koskevat määräykset, velvoitteet ja lainsäädännön. Hän tuntee vaarallisten aineiden luokitusjärjestelmän ja osaa noudattaa pakkausmääräyksiä, kollimerkintöjä ja ymmärtää varoituslipukkeiden merkityksen. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin turvallisuutta lisääviin tekijöihin sekä poikkeustilanteisiin.

Yleistä Vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista

 • Kuljetusmuotokohtaiset sopimukset, määräykset ja lainsäädäntö
 • VAK-maantiekuljetukset
 • Riskien ennakointi
 • Kuljetusasiakirjat

Kemikaaliturvallisuus

 • Biologiset tekijät
 • Vaarallisten aineiden luokitusjärjestelmä
 • Aineluokat ja aineluettelot

Pakkaus ja kollimerkinnät

 • Yleiset pakkausmääräykset
 • Pakkausryhmät
 • Merkinnät
 • Varoituslipukkeet
 • Eri kuormaustavat

Oppimisharjoitukset

 

Vaarallisten aiheiden maantiekuljetukset -koulutuksen tavoite

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan lainsäädännön ja koulutuksen päätavoite on varmistaa kuljetusten turvallisuus sekä estää mahdolliset vahingot ja vaaratilanteet ihmisille ja ympäristölle. VAK-kuljetuksia suorittavilta ammattikuljettajilta vaaditaan asianmukainen ajolupa. Suomessa vaarallisten aineiden kuljetuksissa noudatetaan VAK-lainsäädäntöä, jota valvoo Traficom. Kansainvälisenä standardina toimii YK:n laatima ADR-sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden maantiekuljetuksia Euroopassa. ADR-sopimus on sitova niiden valtioiden kesken, jotka ovat liittyneet sopimukseen. Suomessa liikennöitävillä tieosuuksilla voidaan soveltaa joko VAK-lainsäädäntöä tai ADR-sopimusta.

Vaarallisten aineiden maantiekuljetukset -koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme Vaarallisten aineiden maantiekuljetukset -koulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Pyydä koulutustarjous