IATA DGR -määräaikaiskurssi syventyy ilmateitse toteutettaviin vaarallisten aineiden kuljetuksiin. Koulutuksen suorittanut henkilö on tutustunut vaarallisia aineita koskeviin määräyksiin, lakeihin ja säädöksiin ilmakuljetuksissa sekä eri osapuolten vastuisiin. Hän osaa ennakoida riskejä ja tietää, miten toimia mahdollisen onnettomuuden sattuessa. Koulutuksen päätavoitteena on kerrata asianmukaiset pakkausmenetelmät, kuljetusasiakirjojen merkinnät sekä varmistaa turvallinen logistiikka koko toimitusketjun ajan. Kurssisisältö on liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) hyväksymä.

Kurssilta saat vaarallisten aineiden ilmakuljetus -kelpoisuuden hyväksytyn loppukokeen jälkeen. Kelpoisuuden uusintasykli on 24 kk ilmakuljetusvaatimuksien mukaisesti. IATA DGR peruskurssi on tarkoitettu ensikertalaisille ja määräaikaiskurssi uusioille. Määräaikaiskurssille voi osallistua, jos peruskurssin pätevyys on yhä voimassa.

Mitä ovat IATA vaaralliset aineet?

Vaaralliset aineet (VAK) ovat esineitä, jotka voivat vaarantaa ilma-aluksen tai lentokoneessa olevien henkilöiden turvallisuuden. Vaaralliset aineet tunnetaan myös rajoitettuina esineinä, vaarallisina materiaaleina ja vaarallisena lastina. Monia tavallisia kotitaloudessasi olevia tavaroita voidaan pitää vaarallisina tavaroina lentokuljetuksessa, sillä vahingoittuneena ne voivat olla riskialttiita ja aiheuttaa esimerkiksi tulipaloriskin. Kansainvälisen ilmakuljetusliiton, IATA:n, määräykset ovat käytännössä ne, joita lähettäjät ja lentoyhtiöt ympäri maailmaa noudattavat. IATA:n (International Air Transport Association) määräykset tunnetaan nimellä IATA-DGR. Lisäksi ilmakuljetuksissa noudatetaan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön, ICAO:n (International Civil Aviation Organization), laatimia teknisiä määräyksiä (Technical Instructions), jotka tunnetaan nimellä ICAO-TI.

Oman erityisluonteensa kuljettamiseen tuovat maa ja lentoyhtiön asettamat rajoitukset, joiden noudattaminen vaatii suunnittelua ja ennakointia.  Vaarallisia aineita kuljetettaessa lentokentältä tai lentokentälle, tulee noudattaa myös maantiekuljetusmääräyksiä. VAK-aineet tulee kuljettaa, jollakin keinoin myös tehtaalta tai tuotantolaitokselta lentokentälle.

Tietoa IATA DGR -määräaikaiskurssista

Koulutuksen kesto
Kaksi (2) työpäivää
Toteutustavat
Luokkahuone
Hinta
Koulutuksen hinta on 780 € + alv 24 %/luokkahuone.
Pätevyyden voimassaolo
Kaksi (2) vuotta. Hyväksytty loppukoe antaa kelpoisuuden 24 kuukaudeksi.
Määräaikaiskurssille voi osallistua, mikäli pätevyyskelpoisuus on yhä voimassa.
Koulutus omalle ryhmälle
Järjestämme myös ryhmäkoulutuksia!
Lue lisää sivun alareunasta.

IATA DGR-määräaikaiskoulutuksen kurssisisältö

Vaarallisten aineiden kuljetusten lainsäädännön ja koulutuksen tärkein päämäärä on varmistaa kuljetusten turvallisuus ja ennaltaehkäistä vahinkoja ja vaaroja tapaturmatilanteissa sekä ihmisille, kalustolle että ympäristölle. Kurssin suorittaneet henkilöt ovat perehtyneet vaarallisia aineita koskevaan asetukseen (210/1997) sekä ICAO-TI ja IATA DGR:n vaatimuksiin ja niiden käyttöön. Hyväksytty loppukoe antaa kahden vuoden pätevyyskelpoisuuden.

Yleistä Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksista

 • Kuljetusmuotokohtaiset sopimukset, määräykset ja lainsäädäntö
 • Kansainväliset sopimukset
 • ICAO-TI ja IATA DGR määräykset ja niiden noudattaminen
 • Vaarallisten aineiden luokitus ja tunnistaminen
 • Aineluokat ja aineluettelot
 • Riskien ennakointi

Pakkaus ja kollimerkinnät

 • Yleiset pakkausmääräykset
 • Pakkausryhmät
 • Merkinnät
 • Varoituslipukkeet
 • Eri kuormaustavat
 • Pakkauksien tekniset vaatimukset
 • Kuljetusasiakirjat

Loppukoe ja harjoitukset

VAK-ilmakuljetus määräaikaiskurssin tavoite

Määräaikaiskurssin tavoitteena on kerrata peruskurssilla opitut asiat sekä uusia ilmakuljetuskelpoisuus. Vaarallisten aineiden markkinatrendit ja toimitusohjeet ovat jatkuvassa muutoksessa. Vaaralliset aineet voivat aiheuttaa vakavia terveyshaittoja, turvallisuusriskejä ja vahinkoa sekä lentokalustolle että ihmisille ja ympäristölle. Kansainvälisellä tasolla vaaralliset aineet luokitellaan UN-koodien avulla. Kaikki, jotka ovat tekemisissä näiden aineiden kanssa, on tiedostettava, että lähetys sisältää vaarallista ainetta. Koulutettu kuljetushenkilöstö vastaa lähetyksen asiakirjoista ja tarkistaa asianmukaisen pakkaustekniikan, sillä heillä on tietoa siitä, miten vaarallisia aineita tulee käsitellä. Lähettäjän tai tavaranvalmistajan tulee laatia selvitys vaarallisista aineista, josta ilmenee lähetyksen vaarallisuusaste, luokitus, käsittelyohjeet ja UN-numero. Näiden toimien avulla taataan turvalliset VAK-ilmakuljetukset. Kurssilla tutustut VAK-ilmakuljetuksia koskeviin uusimpiin vaatimuksiin ja alan ajankohtaisiin turvallisuusteemoihin.

IATA DGR -määräaikaiskurssi omalle ryhmälle

Järjestämme VAK-koulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Pyydä koulutustarjous

Pyydä koulutustarjous