Tämä Nestekaasun käytönvalvoja koulutus on suunnattu nykyisille ja tuleville nestekaasun käytönvalvojille sekä henkilöille, jotka etsivät tietoa nestekaasuista tai kemikaaliturvallisuudesta. Nestekaasu- ja kemikaaliturvallisuutta koskeva lainsäädäntö edellyttää, että toiminnanharjoittaja nimittää nestekaasun käytönvalvojan, jos laitoksessa käsitellään vähintään 5 tonnia nestekaasua. Käytönvalvoja on nimitettävä ennen laitoksen käyttöönottoa, ja hänen vaihtumisestaan on pidettävä luetteloa tuotantolaitoksella. Käytönvalvoja vastaa laitoksen turvallisesta ja säädöstenmukaisesta toiminnasta. Koulutuksessa käsitellään nestekaasujen ominaisuuksia, kuljetus- ja säilytysohjeita sekä perehdytään nestekaasuja koskevaan lainsäädäntöön.

Nestekaasun käytönvalvoja koulutuksen käynyt osaa nestekaasun asianmukaisen käytön

Nestekaasuvuoto on yksi yleisimmistä ja vakavimmista tapaturmista nestekaasulaitoksilla. Vuodon seurauksena voi syntyä tulipalo tai jopa kaasupilviräjähdys. Nestekaasut ovat erittäin herkästi syttyviä, minkä vuoksi nestekaasulaitosten toimintaa säännellään turvallisuuden varmistamiseksi.

Mikäli yrityksellä on tarvetta varastoida ja käyttää nestekaasua, heidän tulee yleensä hankkia lupa Tukesilta tai tehdä ilmoitus pelastusviranomaisille. Nestekaasun ja muiden kemikaalien yhteismäärä määrittelee, kenen asiakas toiminnanharjoittaja on: Tukesin tai pelastusviranomaisten. Lupa- ja ilmoitusmenettelyjen tavoitteena on varmistaa, että nestekaasulaitos sijoitetaan turvallisesti, rakennetaan asianmukaisesti ja laitokset täyttävät kaikki vaatimukset. Tämän vuoksi laki edellyttää myös pätevän käytönvalvojan nimeämistä.

Tutustu myös Kemikaalien käytönvalvojan koulutukseen!

Tietoa nestekaasun käytönvalvoja koulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kaksi (2) työpäivää
Toteutustavat
Luokkahuone
Hinta
Koulutuksen hinta on 1 435 € + alv 24 %/luokkahuone.
Pätevyyden voimassaolo
Käytönvalvojalta edellytetään Tukesin järjestämän pätevyyskokeen suorittamista, johon tämä kurssi valmentaa. Käytönvalvojalle ei ole asetettu muita muodollisia pätevyysvaatimuksia.
Koulutus omalle ryhmälle
Järjestämme myös ryhmäkoulutuksia!
Lue lisää sivun alareunasta.

Nestekaasun käytönvalvoja koulutuksen sisältö ja tavoite

Käytönvalvojan peruskoulutuksen päämääränä on varmistaa, että henkilöllä on täysi ymmärrys laitoksen toiminnasta, hän tuntee voimassa olevat säädökset ja lupaehdot sekä kykenee noudattamaan turvallisuusvaatimuksia. Käytönvalvoja on tietoinen laitoksen toimintaperiaatteista ja vastaa siitä, että ne toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Käytönvalvojan pätevyyden voi saada suorittamalla onnistuneesti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) järjestämän pätevyyskokeen, johon tämä koulutus valmistaa.

Tämä koulutus tarjoaa paitsi valmiudet tenttiin, myös runsaasti käytännönläheistä tietoa turvallisesta nestekaasutoiminnasta. Kurssin suorittanut ymmärtää oman roolinsa sisällön, vastuut ja velvollisuudet. Hän pystyy ennakoimaan riskejä, tulipaloja ja räjähdyksiä nestekaasulaitteistojen valvonnassa, huollossa ja kunnossapidossa. Mikäli laitoksessa käsitellään pieniä määriä muita vaarallisia aineita tai kemikaaleja, käytönvalvoja vastaa myös niiden asianmukaisesta käsittelystä ja turvallisuusvaatimusten noudattamisesta.

Yleistä vaarallisten aineiden kuljetuksista

 • Kuljetusmuotokohtaiset sopimukset, määräykset ja lainsäädäntö
 • Riskien ennakointi
 • Vaarallisten aineiden luokitus ja tunnistaminen
 • Aineluokat ja aineluettelot

Varastointi, pakkaus ja merkinnät

 • Nestekaasujen varastointi ja käsittely
 • Yleiset pakkausmääräykset
 • Pakkausryhmät ja tavat
 • Merkinnät
 • Varoituslipukkeet
 • Pakkauksien tekniset vaatimukset ja hyväksyntä
 • Kuljetusasiakirjat
 • Kemikaaliturvallisuus

Nestekaasun käytönvalvojan rooli

 • Nimeäminen
 • Tehtävät ja vastuut
 • Koulutusvaatimukset
 • Harjoituksia ja loppukoe

Nestekaasun käytönvalvoja koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme Nestekaasun käytönvalvoja koulutuksia ja valmennuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Pyydä koulutustarjous

Pyydä koulutustarjous