Tulityökortin tarvitsevat kaikki tulitöitä tekevät ja tulityöluvan myöntäjät, sillä tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia töitä. Tulityökorttikoulutuksen aikana opitaan, mitä asioita tulee huomioida ennen tulitöiden aloittamista, niiden aikana sekä jälkeen.

Entä mikä on tulityötä? Tulityöt ovat töitä, jotka aiheuttavat ympäristössä paloriskin. Niiksi lasketaan kipinöintiä aiheuttavat tai avoliekillä tehtävät työt, sekä voimakasta lämpösäteilyä aiheuttavien välineiden käyttö. Tulitöihin liittyy aina palovaara ja sen myötä turvallisuusriski. Yleisimpiä työpaikkoja, joissa tulitöitä tehdään, ovat rakennustyömaat sekä metalli- ja kemianteollisuuden työpaikat.

Tulityökorttikoulutus opettaa välttämään vaaratilanteita ja onnettomuuksia tulen kanssa työskenneltäessä. Tulityökortin saatuaan koulutuksen osallistuja on oppinut huomioimaan riskejä ja tulemaan entistä tietoisemmaksi työturvallisuudesta, sekä tietää miten vahingoilta voidaan välttyä.

Alertum tarjoaa tulityökorttikoulutuksia sekä kaikille avoimina että yrityksen omina koulutuksina. Koulutukseen sisältyy teoriaa ja käytännön harjoittelua.

Tulityökortin kertaajille tarjoamme monimuotokoulutusta, jossa teoriaosuus suoritetaan netissä itselle sopivimpana aikana ja harjoittelu sekä tentti suoritetaan lähiopetuksessa. Tutustu tulityökortin kertauskoulutukseen.

Tietoa tulityökorttikoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
149 € + alv. Hintaan sisältyy materiaalit ja tulityökortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Ammattipätevyysmerkintä
Tulityökorttikoulutusta ei ole hyväksytty osaksi kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta eikä siitä ole mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintää.
Pätevyyden voimassaoloaika
Tulityökortin voimassaoloaika on viisi (5) vuotta.

Kuka tarvitsee tulityökortin?

Tulitöiksi katsotaan kipinöintiä aiheuttavat tai avoliekillä tehtävät työt, sekä voimakasta lämpösäteilyä aiheuttavien välineiden käyttö, kuten esimerkiksi erilaiset hitsaus- ja leikkaustekniikat sekä metallien hionta. Tulityökorttia tarvitaan siis esimerkiksi kuumailmapuhallinta tai kaasupoltinta käyttäessä. Tulityökortti tulee olla aina voimassa, kun työskennellään tilapäisellä tulityöpaikalla.

Tulityökorttia tarvitset

 • rakennustyömailla
 • teollisuudessa
 • lukuisissa asennustöissä
 • tulityöluvan myöntäjänä
 • tulityövartijana

Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassaoleva tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Tulityökorttikoulutuksen sisältö

Tulityökortin saa tulityökoulutuksen hyväksytyllä suorituksella. Koulutus kestää kahdeksan tuntia ja sinä aikana opiskellaan tulitöiden teoriaa oppitunneilla, suoritetaan käytännönharjoituksia (suojausharjoitus ja alkusammutusharjoitus) ja tehdään koe, jonka hyväksytystä suorittamisesta myönnetään tulityökortti.

 • Tulityöt turvallisesti
 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Tulityön vaarojen tunnistaminen
 • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Käytännön harjoittelu (alkusammutus)
 • Tulityökurssin koe

Tulityökortti on tulitöiden turvallisuustutkinto

Tulityökorttikoulutuksessa opit ennaltaehkäisemään tulityöonnettomuuksia. Tunnet tulityökorttikoulutuksen jälkeen keskeisen ohjaavan lainsäädännön ja ohjeistuksen sekä eri osapuolten vastuut. Ymmärrät myös tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkityksen sekä osaat tehdä työn turvallisesti. Koulutuksessa käydään läpi palamisen teoriaa, joka tarjoaa osallistujille syvemmän ymmärryksen tulityön aiheuttamista riskeistä.

Tulityökoulutuksen tavoite on vaikuttaa myös tulitöitä tekevien asenteisiin. Opetuksessa käydään läpi ennakkosuunnittelun ja ennaltaehkäisyn roolia. Käytännön tehtävien avulla harjoitellaan turvallista työskentelyä. Tulityökortin myöntäminen edellyttää kirjallisen kokeen läpäisyä.

Kuinka nopeasti tulityökortti tulee?

Tulityökortin saa osallistumalla tulityökoulutukseen. Tulityökurssi kestää yhden päivän ja tulityökurssin todistus, tulityökortti, on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta. Koulutuksesta on mahdollista saada väliaikainen todistus, joka on voimassa kuukauden koulutuspäivästä eteenpäin. Suoritetun koulutuksen jälkeen annettu paperinen todistus tai sähköpostitse lähetetty todistus ei korvaa varsinaista tulityökorttia

Tulityökortit toimitetaan 2-3 viikossa koulutuksen suorittamisen jälkeen. Jokainen tulityökorttikoulutuksen suorittanut saa itselleen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämän tulityökortin postitettuna tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Työturvallisuuskeskuksen yhteinen Korttitieto-sovellus mahdollistaa tulityökortin lataamisen puhelimeen. Sovelluksen löydät puhelimesi sovelluskaupasta.

Tulityökortin voimassaolo

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön myöntämä tulityökortti

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön myöntämä tulityökortti on voimassa viisi vuotta sen suorittamisesta. Kortin tulee olla voimassa aina, kun tehdään tulitöitä. Tulityökortin uusiminen tehdään suorittamalla kahdeksan tunnin kestoinen tulityökoulutus tai kortin vielä voimassa ollessa suorittamalla tulityökortin kertauskoulutus, joka on yhdistelmä verkko-opetusta ja lähikoulutusta.

Tulityökortti on voimassa Suomen lisäksi myös Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Myös Pohjoismaisten palontorjuntaliittojen hyväksymä tulityökortti hyväksytään myös Suomessa.

Katto- ja vedeneristysalan tulityökorttikoulutus

Kattotulityökorttia ei ole enää olemassa. Jos teet katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä, nykyisin riittää pelkkä tulityökortin suorittaminen.

Vuodesta 2016 alkaen tulityökorttikoulutus sisältää myös katto- ja vedeneristysalan tulityökorttikoulutuksen. Koulutus muuttui myös kansainvälisemmäksi ja nykyään tulityökortti on voimassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pohjoismaisten palontorjuntaliittojen hyväksymä tulityökortti hyväksytään myös Suomessa.

Ennen vuotta 2016 suoritettu pätevyys on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulityökortti oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja kattotulityökortti (musta kortti) vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä. Sama rajoitus koskee myös tulityöluvan myöntäjiä.

Tulityökortit omalle ryhmälle

Järjestämme tulityökorttikoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Huomioithan, että koulutukseen sisältyvä käytännön harjoittelu pidetään ulkona, esimerkiksi parkkipaikalla tai piha-alueella, jossa on avointa tilaa n. 5 × 10 m. Koulutus voidaan pitää myös Alertumin koulutustiloissa ja harjoituskentällä.

Tulityökorttikoulutuksen hinta omalle ryhmälle on alkaen 1090 € + alv / ryhmä. Lisäksi veloitamme materiaali- ja kalustokulua 20 € + alv / osallistuja. Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Pyydä koulutustarjous