Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia töitä. Tulityökoulutuksen aikana oppii mitä asioita tulee huomioida ennen tulitöiden aloittamista, niiden aikana sekä jälkeen.

Järjestämme perinteisen, luokkahuoneessa toteutettavan tulityökorttikoulutuksen lisäksi yhdistelmätoteutuksia, joissa teoria suoritetaan verkossa ja harjoittelu sekä tentti lähiopetuksessa. Tutustu tulityökortin yhdistelmätoteutukseen täällä.

Vuodesta 2016 alkaen tulityökorttikoulutus sisältää myös katto- ja vedeneristysalan tulityökorttikoulutuksen. Koulutus muuttui myös kansainvälisemmäksi ja nykyään tulityökortti on voimassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pohjoismaisten palontorjuntaliittojen hyväksymä tulityökortti hyväksytään myös Suomessa.

Tietoa tulityökorttikoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
119 € + alv. Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit, lounas ja tulityökorttikoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Ammattipätevyysmerkintä
Tulityökorttikoulutusta ei ole hyväksytty osaksi kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta eikä siitä ole mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintää.
Pätevyyden voimassaolo
Tulityökortti on voimassa viisi (5) vuotta.

Tulityökorttia tarvitset erityisesti

 • rakennustyömailla
 • teollisuudessa
 • lukuisissa asennustöissä
 • tulityöluvan myöntäjänä
 • tulityövartijana

Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassaoleva tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Tulityökurssin sisältö

Tulityökorttikoulutuksessa opit ennaltaehkäisemään tulityöonnettomuuksia. Tunnet tulityökurssin jälkeen keskeisen ohjaavan lainsäädännön ja ohjeistuksen sekä eri osapuolten vastuut. Ymmärrät myös tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkityksen sekä osaat tehdä työn turvallisesti.

 • Tulityöt turvallisesti
 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Tulityön vaarojen tunnistaminen
 • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Käytännön harjoittelu (alkusammutus)
 • Kurssikoe

Kuinka nopeasti tulityökortti tulee?

Tulityökortit toimitetaan 2-3 viikossa koulutuksen suorittamisen jälkeen. Jokainen tulityökorttikoulutuksen suorittanut saa itselleen tulityökortin postitettuna tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen. Suoritetun koulutuksen jälkeen annettu paperinen todistus tai sähköpostitse lähetetty todistus ei korvaa varsinaista tulityökorttia. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Työturvallisuuskeskuksen yhteinen Korttitieto-sovellus mahdollistaa tulityökortin lataamisen puhelimeen. Lataa sovellus puhelimesi sovelluskaupasta.

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulityökortti oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja kattotulityökortti (musta kortti) vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä. Sama rajoitus koskee myös tulityöluvan myöntäjiä.

Tulityökorttikoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme tulityökorttikoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Huomioithan, että koulutukseen sisältyvä käytännön harjoittelu pidetään ulkona, esimerkiksi parkkipaikalla tai piha-alueella, jossa on avointa tilaa n. 5 × 10 m. Koulutus voidaan pitää myös Alertumin koulutustiloissa ja harjoituskentällä.

Pyydä koulutustarjous