Tulityökortti

Tulityötä tekevän tulee olla tietoinen tulityössä esiintyvistä vaaroista. Tulityökorttikoulutus opettaa ennakoimaan tulityöhön liittyviä palovaaroja, jotta tulityöstä aiheutuvilta vahingoilta voitaisiin välttyä. Koulutuksessa käydään läpi, mitä asioita tulee huomioida ennen tulitöiden aloittamista, niiden aikana sekä jälkeen. Koulutettava oppii myös tulityötä ohjaavan lainsäädännön sekä eri osapuolten vastuut. Koulutuksella pyritään vaikuttamaan tulitöitä tekevien asenteisiin painottaen suunnitelmallisen tulityön ja tulityöluvan merkitystä. Koulutus antaa myös valmiudet toimia mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

Hyväksytysti suoritetusta tulityökorttikoulutuksesta myönnetään SPEK:n tulityökortti, joka on voimassa viisi vuotta sen suoritusajankohdasta. Tulityökortti on voimassa Suomen lisäksi myös Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Minkälaisissa töissä tulityökorttia tarvitaan?

Tulityökorttia tarvitsevat kaikki tulityötä tekevät ja tulityölupia myöntävät henkilöt. Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassa oleva tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Tulityöt ovat erityistä palovaaraa aiheuttavia töitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, tai joissa syntyy kipinöintiä. Tällaisia ovat muun muassa hitsaus-, juotos-, kuumailmapuhallin- ja polttoleikkaustyöt. Katolla tehtävissä töissä tulitöiksi luetaan esimerkiksi bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä ja kermieristyksen kiinnitys kuumentamalla. Tulitöitä tehdään tavallisesti erilaisissa asennustöissä, rakennustyömailla sekä metalli- ja kemianteollisuuden työpaikoilla.

Ota Alertum kouluttajaksi!

Järjestämme tulityökorttikoulutuksia sekä kaikille avoimina että asiakkaidemme omille ryhmille. Asiakaskohtaisissa koulutustilaisuuksissa huomioimme yrityksen toimialan, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Tulityökorttikoulutukseen sisältyy teoriaopetusta, käytännön harjoittelua (suojausharjoitus ja alkusammutusharjoitus) ja tentti. Tulityökorttikoulutusta järjestetään myös ns. monimuotototeutuksena, jolloin teoriaosuus on mahdollista suorittaa verkossa.

Tulityökorttikoulutus on yhden päivän mittainen (8 h). Koulutuksen hinta on 129 € + alv. Hintaan sisältyy koulutus ja tulityökortti hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta.

Tulityökorttikoulutusta ei ole hyväksytty osaksi kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta eikä siitä ole mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintää.

Tulityökorttikoulutuksen sisältö:

• tulityöt turvallisesti
• vastuut ja velvollisuudet
• tulityön vaarojen tunnistaminen
• turvatoimet eri toimintaympäristöissä
• toiminta onnettomuustilanteessa
• käytännön harjoittelu (alkusammutus)
• kurssikoe.

Tulityökorttikoulutuksen hyväksytysti suorittanut saa itselleen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämän tulityökortin postitettuna tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen. Tulityökortit toimitetaan 2-3 viikossa koulutuksen suorittamisen jälkeen. Tulityökortti tulee uusia viiden vuoden välein. Jokainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Työturvallisuuskeskuksen yhteinen Korttitieto-sovellus mahdollistaa tulityökortin lataamisen puhelimeen. Sovelluksen löydät puhelimesi sovelluskaupasta.

Tulityökortti