Tulityökortin kertauskoulutus on mahdollista suorittaa verkkokoulutuksen ja lähikoulutuksen yhdistelmänä. Verkkokoulutusosuus suoritetaan ennen lähikoulutukseen osallistumista itsenäisesti verkkossa mihin tahansa vuorokauden aikaan. Verkkokoulutukseen osallistumista varten tarvitset vain internet-selaimen. Koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä saat sähköpostiisi linkin ja kirjautumistunnukset verkko-oppimisalustalle. Kyseessä on kertauskoulutus, joten koulutukseen osallistuvalla tulee olla voimassa oleva tulityökortti lähikoulutukseen osallistumisen aikana. Ensikertalaiselle soveltuu kahdeksan tuntia kestävä Tulityökorttikoulutus.

Tulityökorttikoulutus opettaa välttämään vaaratilanteita ja onnettomuuksia tulen kanssa työskenneltäessä. Tulityökortin saatuaan koulutuksen osallistuja on oppinut huomioimaan riskejä ja tulemaan entistä tietoisemmaksi työturvallisuudesta, sekä tietää miten vahingoilta voidaan välttyä.

Tietoa tulityökortin kertauskoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Neljä (4) tuntia
Koulutuksen hinta
119 € + alv. Hintaan sisältyy verkko- ja lähikoulutus sekä tulityökorttikoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Ammattipätevyysmerkintä
Tulityökorttikoulutusta ei ole hyväksytty osaksi kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta eikä siitä ole mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintää.
Pätevyyden voimassaolo
Tulityökortti on voimassa viisi (5) vuotta.

Kuka tarvitsee tulityökortin?

Tulitöiksi katsotaan kipinöintiä aiheuttavat tai avoliekillä tehtävät työt, sekä voimakasta lämpösäteilyä aiheuttavien välineiden käyttö, kuten esimerkiksi erilaiset hitsaus- ja leikkaustekniikat sekä metallien hionta. Tulityökorttia tarvitaan siis esimerkiksi kuumailmapuhallinta tai kaasupoltinta käyttäessä. Tulityökortti tulee olla aina voimassa, kun työskennellään tilapäisellä tulityöpaikalla.

Tulityökorttia tarvitset

  • rakennustyömailla
  • teollisuudessa
  • lukuisissa asennustöissä
  • tulityöluvan myöntäjänä
  • tulityövartijana

Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassaoleva tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Tulityökortin kertauskoulutuksen sisältö

Tulityökortin saa tulityökorttikoulutuksen hyväksytyllä suorituksella. Tulityökortin kertauskoulutuksen lähiopetus kestää noin 4,5 tuntia ja sen lisäksi suoritetaan itsenäinen verkkokoulutus, jonka kesto on noin kaksi tuntia. Lähiopetuksessa käydään läpi riskien minimointia, toimintaa onnettomustilanteissa ja suoritetaan käytännönharjoituksia (suojausharjoitus ja alkusammutusharjoitus). Osuuden päätteeksi tehdään koe, jonka hyväksytystä suorittamisesta myönnetään tulityökortti.

  • Riskien minimointi
  • Toiminta onnettomuustilanteessa
  • Käytännön harjoittelu (suojaus- ja alkusammutusharjoitus)
  • Kurssikoe

Tulityökortti on tulitöiden turvallisuustutkinto

Tulityökorttikoulutuksessa opit ennaltaehkäisemään tulityöonnettomuuksia. Tunnet tulityökoulutuksen jälkeen keskeisen ohjaavan lainsäädännön ja ohjeistuksen sekä eri osapuolten vastuut. Ymmärrät myös tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkityksen sekä osaat tehdä työn turvallisesti. Koulutuksessa käydään läpi palamisen teoriaa, joka tarjoaa osallistujille syvemmän ymmärryksen tulityön aiheuttamista riskeistä.

Tulityökoulutuksen tavoite on vaikuttaa myös tulitöitä tekevien asenteisiin. Opetuksessa käydään läpi ennakkosuunnittelun ja ennaltaehkäisyn roolia. Käytännön tehtävien avulla harjoitellaan turvallista työskentelyä. Tulityökortin myöntäminen edellyttää kirjallisen kokeen läpäisyä.

Kuinka nopeasti tulityökortti tulee?

Tulityökortin saa osallistumalla tulityökorttikoulutukseen. Tulityökurssi kestää yhden päivän ja kurssin todistus, tulityökortti, on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta. Koulutuksesta on mahdollista saada väliaikainen todistus, joka on voimassa kuukauden koulutuspäivästä eteenpäin. Suoritetun koulutuksen jälkeen annettu paperinen todistus tai sähköpostitse lähetetty todistus ei korvaa varsinaista tulityökorttia

Tulityökortit toimitetaan 2-3 viikossa koulutuksen suorittamisen jälkeen. Jokainen tulityökorttikoulutuksen suorittanut saa itselleen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämän tulityökortin postitettuna tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Työturvallisuuskeskuksen yhteinen Korttitieto-sovellus mahdollistaa tulityökortin lataamisen puhelimeen. Sovelluksen löydät puhelimesi sovelluskaupasta.

Tulityökortin voimassaolo

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön myöntämä tulityökortti

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön myöntämä tulityökortti on voimassa viisi vuotta sen suorittamisesta. Kortin tulee olla voimassa aina, kun tehdään tulitöitä. Kortti uusitaan suorittamalla joko kahdeksan tunnin kestoinen tulityökorttikoulutus tai tulityökortin kertauskoulutus, joka on yhdistelmä verkko- ja lähiopetusta.

Tulityökortti on voimassa Suomen lisäksi myös Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Myös Pohjoismaisten palontorjuntaliittojen hyväksymä tulityökortti hyväksytään myös Suomessa.

Tulityökortin kertauskoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme tulityökortin kertauskoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Verkko-opetuksen osuus suoritetaan itsenäisesti etukäteen, ennen lähiopetukseen osallistumista. Lähiopetus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Huomioithan, että koulutukseen sisältyvä käytännön harjoittelu pidetään ulkona, esimerkiksi parkkipaikalla tai piha-alueella, jossa on avointa tilaa n. 5 × 10 m. Koulutus voidaan pitää myös Alertumin koulutustiloissa ja harjoituskentällä.