Trukin turvallinen käsittely vaatii osaamista

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastot kertovat Suomessa tapahtuvan edelleenkin jokaisena arkipäivänä noin kolme tapaturmaa, mihin trukki on ollut jotenkin osallisena. Trukki on yleinen kuormankäsittelykone ja sitä käyttävät niin päätoimiset kuljettajat kuin satunnaiset käyttäjät. Vakavimpia trukkitapaturmia ovat esineisiin törmääminen sekä niiden väliin jääminen, lastauslaiturilta putoaminen ja trukin kaatuminen. Ennen trukin puikkoihin istumista onkin syytä suorittaa trukkikorttikoulutus, jossa opiskellaan perustietoa trukeista ja niiden ominaisuuksista sekä turvallisesti työskentelyä. Trukkikorttikoulutuksen tavoitteena onkin vähentää tapaturmia.

Trukin käytön turvallisuuskoulutuksen voi suorittaa myös etänä

Osallistumalla trukkikorttikoulutukseen työntekijä saa perustiedot erilaisista trukeista sekä niin ominaisuuksista. Päivän mittainen kaikille avoin koulutus ei sisällä ajoharjoittelua, koska työpaikoilla on erilaisia trukkeja, joista jokaiseen ei voida yhden päivän aikana antaa ajo-opetusta. Trukkikortin voi suorittaa myös etäkoulutuksessa. Etäopetuksessa suoritettava trukkikortti on helppo ja kustannustehokas vaihtoehto varmistaa osaaminen teoriassa. Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti, teoriapohjaisesti, asiaa trukin käyttäytymisestä, ajamisesta, ympäristöstä sekä työskentelystä turvallisesti eri taakkojen kanssa. Koulutuksen jälkeen kuljettaja ei ole ammattilainen, mutta tietää sekä osaa perusteet käyttää turvallisesti trukkia, minkä kautta hän pystyy kehittämään omaa ammattitaitoaan myöhemmin työssään.

Alertumin Trukkikorttikoulutus on nyt myös saatavilla webinaarina!

Trukin kuljettajalla tulee olla kirjallinen lupa

Nykylainsäädäntö edellyttää, että trukin kuljettajalla on oltava sen käyttöön kirjallinen lupa työnantajalta. Luvassa esitellään ne trukkityypit, joiden käyttöä lupa koskee. Työpaikalta toiselle liikkuvalla trukin käyttäjällä on oltava lupa mukana. Tämän takia lupa on aina henkilökohtainen.

Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot kyseisen trukin tai trukkityypin käyttämiseen. Alertumilta voi pyytää tarjouksen trukkikoulutuksesta, jos halutaan varmistaa, että turvallisuusasiat sekä ajotaidot halutuilla trukkityypeillä tulee testattua. Tällöin koulutus on yrityskohtainen ja ajoharjoittelu toteutetaan työntekijöiden käytössä olevilla trukeilla.

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta suorittava voi osallistua trukkikorttikoulutukseen

Trukkikorttikoulutus on yksi suosituimmista kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksista. Yksi tyypillinen trukin käyttäjäkunta ovat autonkuljettajat, jotka saavat koulutuksesta ”kaksi kärpästä yhdellä iskulla” eli direktiivipäivän sekä trukkikortin. Koulutuksessa käydään läpi työturvallisuuslakia, työsuojeluasioita sekä trukinkuljettajan vastuita, että erilaisia trukkityyppejä, trukilla työskentelyä, pinoamista ja purkua. Ammattikuljettajalle koulutus antaa tietoa lastauksesta ja purkamisesta, mutta myös kertausta työturvallisuuteen.

Tutustu trukin kuljettajan turvallisuuskoulutukseen

Ota yhteyttä