Trukinkuljettajan korttikoulutus nyt myös webinaarina

Trukinkuljettajan korttikoulutus on nyt tarjonnassa myös webinaarina. Koulutukset toteutetaan Ramirentin kanssa yhteistyössä. Trukinkuljettajalla on oltava lain mukaan työnantajan myöntämä kirjallinen lupa käyttää trukkia. Edellytyksenä luvan saamiselle on kuljettajan kyvyt ja taidot trukin turvalliseen käyttöön.

Lainsäädäntö edellyttää, että trukinkuljettajalla pitää olla työnantajan antama kirjallinen lupa käyttää trukkia, mutta yksin pelkkä lupalappu ei kelpaa. Työnantajan on ennen luvat antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen.

Verkko-opetuksena suoritettava trukkikortti on helppo ja kustannustehokas vaihtoehto varmistaa osaaminen teoriassa. Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti, teoriapohjaisesti, asiaa trukin käyttäytymisestä, ajamisesta, ympäristöstä sekä työskentelystä turvallisesti eri taakkojen kanssa. Koulutuksen jälkeen kuljettaja ei ole ammattilainen, mutta tietää sekä osaa perusteet käyttää turvallisesti trukkia, minkä kautta hän pystyy kehittämään omaa ammattitaitoaan myöhemmin työssään.

Trukinkuljettajan turvallisuuskoulutus toteutetaan teoriaopetuksena netissä, ja kouluttajan toimii Ramirentin asiantuntija. Netissä toteutettava etäkoulutus on vuorovaikutteinen. Etänä järjestettävässä koulutuksessa hyödynnetään kuvia, videoita ja runsaita käytännön esimerkkejä omaksumisen helpottamiseksi. Mahdolliset tekniset pulmat koulutuksen aikana ratkoo Alertumin tekninen tuki, joten koulutukseen voi huoletta ilmoittautua myös ensikertalaiset.

Koulutuksesta myönnettävä Trukkikortti on voimassa viisi vuotta. Kortti uusitaan suorittamalla kahdeksan tunnin mittainen trukkikorttikoulutus. Webinaarina toteutettava trukinkuljettajan turvallisuuskoulutus soveltuu myös osaksi kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta.

Trukinkuljettajan turvallisuuskoulutukselle on tarvetta

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastot kertovat Suomessa tapahtuvan jokaisena arkipäivänä noin kolme tapaturmaa, mihin trukki on ollut jotenkin osallisena. Kuolemaan johtaneista tapaturmista 40 % on trukinkuljettajia, 25 % trukkityössä avustaneita ja 35 % sivullisia. Tyypillisesti uhri puristuu trukin tai taakan alle tai väliin.

Onnettomuuksia aiheuttaa sivullisten henkilöiden kuvitelmat siitä, että trukinkuljettaja näkisi jo kaukaa mahdolliset esteet tai uhat, jotka saattavat vaarantaa työskentelyn. Tällä ajatusmaailmalla todellisuus on se, että sivulliset, joille trukin kuljettaminen (ohjaus, jarrutus, taakan mahdollinen liikkuvuus piikeillä) ei ole tuttua, vaarantavat työskentelyn esimerkiksi kävelemällä vahingossa trukin eteen, liian lähellä sitä tai vaihtoehtoisesti oleskelemalla trukin takana mahdollisessa pimeässä kulmassa niin, ettei kuljettajalla ole mitään mahdollisuuksia nähdä tai estää toimintaa.

Aina ei valitettavasti sivullisetkaan eivät ole pääroolissa trukkitapaturmissa, vaan kuljettajan piittaamattomuus tai paineensietokyky voivat myös olla päätekijä. Monesti on nähtävissä, että kuljettajat siirtävät trukkia siten, että taakka estää näkyvyyden osittain tai täysin. Myös trukkia peruutetaan ilman, että katsotaan mahdolliseen peiliin tai käännetään päätä niin, että nähdään trukin taakse kunnolla tai trukeilla ajetaan kaasupohjassa taakka piikeillä välittämättä ympäristön keliolosuhteista tai sivullisista.

Laadukas verkko-opetus toimii hyvänä kertauksena ja aloitteleville trukinkuljettajille

Osaavan kouluttajan käsissä verkkokoulutuksesta saa uusia oppeja ja hyvien turvallisuuskäytäntöjen kertausta niin kokeneet konkarit kuin työuraa aloittelevat trukinkuljettajat. Webinaarikoulutus on erinomainen tapa varmistaa lakien ja asetusten vaatimuksien täyttyminen trukin käyttäjän teoriaosaamisesta.

Tutustu trukinkuljettajan turvallisuuskoulutukseen

Ota yhteyttä