Ensisijainen riskienhallintakeino tulee olla henkilöstön koulutus

Tietyömailla ja liikenteen seassa työskennellessä tarvitaan huomattavasti kattavampaa työn ja työympäristön turvallisuuden hahmottamista, kuin esimerkiksi normaaleissa toimisto-oloissa. Työmaa voi aiheuttaa vaaraa tienkäyttäjälle, jolle tietyömaa on aina poikkeustilanne. Tämä pätee niin poikkeuksellisten ajojärjestelyiden kuin myös työmaan rakenteiden, laitteiden ja ajoneuvojen osalta. Samalla tienkäyttäjät voivat aiheuttaa vaaraa tietyömaan työntekijöille, joiden tulee työssään kyetä tämä huomioimaan. Työkohteen suojaamisessa tuleekin huomioida aina työntekijöiden suojaaminen liikenteeltä, liikenteen suojaaminen työmaatoiminnoilta sekä liikenteen osapuolten suojaaminen toisiltaan.

Ihminen aiheuttaa toiminnallaan suurimman osan onnettomuuksista ja siihen voidaan puuttua työntekijöitä kouluttamalla. Samaa riskienhallintakeinoa ei voida toteuttaa työmaan ulkopuolisiin sidosryhmiin, kuten tien käyttäjiin. Myös erityisryhmien huomioiminen voi usein olla vaikeaa, kun työmaasuunnittelusta ja -perehdytyksestä vastaa työkykyinen terve aikuinen, jonka toiminta-, arviointi- ja aistintakyvyissä ei ole rajoitteita. Autoilijoiden ja kevyen liikenteen lisäksi tulee osata huomioida muun muassa näkö-, kuulo- sekä liikuntarajoitteiset sekä lapset. Työmaa-alueen kulunohjaus, -valvonta ja kulun rajoittaminen ei perustukaan ensisijaisesti rikoksentorjunnallisiin tavoitteisiin, vaan ulkopuolisten sidosryhmien turvallisuuteen ja liikkumisen sujuvuuteen.

Osaaminen, turvallisuustietoisuus ja asenne ensisijaisena riskienhallintakeinona

Oikeanlaisen turvallisuusasenteen, suojautumisen ja tietotaidon lisäksi tarvitaan hyvää kykyä hahmottaa jatkuvassa muutoksessa elävä työympäristö. Työntekijän tulee ymmärtää ympäröivän liikenteen vaikutusta työmaan turvallisuuteen ja työn turvalliseen tekemiseen, sekä myös oman toiminnan vaikutusta muihin. Turvallisella työmaalla korostuu jokaisen työntekijän velvollisuus puuttua vaaralliseen toimintaan sekä työympäristössä havaitsemiinsa uhkiin. Turvallisella työmaalla kaikki tehtävät ja toimenpiteet tehdään suunnitellusti ja suunnittelussa huomioidaan kaikki sidosryhmät sekä riskikartoitus.

Alertum kouluttaa tieturvallisuutta ja riskienhallintakeinoja

Tieturvallisuuskoulutus lisää osallistujien työssä tarvittavaa turvallisuusosaamista sekä tietoisuutta tiellä ja liikenteessä tehtävien töiden riskeistä. Väylän ylläpitämässä tieturva 1 -verkkokurssissa keskitytään n. 1,5 tunnin aikana säädöksiin, määräyksiin ja suojavälineisiin sekä turvalliseen toimintaan koneiden kanssa. Tämän lisäksi työnantajan tulee varmistua kouluttamisen ja perehdytyksen kautta siitä, että työntekijä tuntee turvallisen työskentelyn käytännöt yleisellä tasolla, sekä myös kulloisessakin työkohteessa. Laajemman turvallisuusnäkökulman lisäksi Alertumin tieturvallisuuskoulutuksessa kehitetään muun muassa kykyä huomioida muut työympäristön sidosryhmät ja toimia onnettomuustilanteissa. Koulutuksessa opitaan myös liikenteenohjauksen perusteet.

Alertumin uudet tieturvallisuuskoulutukset starttaavat elokuussa 2020 ympäri Suomen ja verkossa. Koulutus kestää 7 tuntia ja se tukee työntekijän turvallisuusperehdytystä antaen hyvät perustiedot turvalliseen työskentelyyn liikennöidyssä ympäristössä. Tutustu tuleviin koulutuksiin tästä.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut Alertumin toimitusjohtaja Tuomas Liukkonen.