Tieturva 1 -koulutus jatkossa E-tieturva -palvelussa

Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuteen keskittyvä peruskoulutus, joka on suunnattu kaikille tiellä työskenteleville. Vuoden 2020 vaihteessa Tieturva 1 -koulutus tulee siirtymään verkkokoulutukseksi, eikä koulutusta ole enää keväällä 2020 saatavilla Alertumilta. Tieturva 1 -verkkokoulutukset ovat saatavilla
Väylän kautta vuoden 2020 alusta alkaen. Verkkokoulutuksen voi suorittaa osoitteessa e-tieturva.fi.

Siirtymä ei vaikuta olemassa olevien Tieturva 1 -pätevyyksien voimassaoloaikaan. Verkkokoulutuksena toteutettavasta Tieturva 1 -koulutuksesta ei voi saada kuljettajan ammattipätevyysmerkintää, sillä jatkossa koulutuksen kesto ei täytä Traficomin vaatimusta ammattipätevyyskoulutuksen kestolle (7 tuntia).

Muutos ei vaikuta Tieturva 2 -koulutuksiin

Tieturva 1 -verkkokoulutus ei vaikuta Tieturva 2 -koulutuksiin. Tieturva 2 on jatkokoulutus tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille. Jatkossakin Tieturva 2 -pätevyys pitää sisällään Tieturva 1 -pätevyyden.

Edeltävyysvaatimuksena Tieturva 2 -koulutukseen osallistumiseen on voimassa oleva Tieturva 1 – tai Tieturva 2 -pätevyys. Tieturva 2 -koulutus on jatkossakin kaksipäiväinen koulutus, joka toteutetaan luokkahuoneopetuksena.