Tieturva 2 koulutus on 1.1.2022 alkaen mahdollista suorittaa vain verkkokoulutuksena, eikä koulutusta ole enää saatavilla Alertumilta. Verkkokoulutuksen voi suorittaa osoitteessa e-tieturva.fi. Muutos ei vaikuta olemassa olevien Tieturva 2 -pätevyyksien voimassaoloaikaan.

Milloin tarvitset Tieturva 2 korttia?

Väylävirasto edellyttää Tieturva 2 korttia seuraavissa tilanteissa:

  • Tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.
  • Tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä.
  • ELY-keskusten aluevastaavilta.
  • Urakka-asiakirjojen valmistelijoilta ja myös ko. työtä tekeviltä hankintakonsulteilta.
  • Tilaajan edustajana toimivalta tarkastus- ja valvontahenkilöltä ja rakennuttajakonsultilta.

Voimassaoleva Tieturva 2-pätevyys oikeuttaa Tieturva 2-pätevyyden vaativien töiden lisäksi myös Tieturva 1-pätevyyden vaativia töitä. Tieturvakorttien myynti ja toimitus on loppunut vuoden 2021 alussa. Tieturva 2 -pätevyys osoitetaan nykyisin todistuksella eikä kadonneen tilalle voi tilata enää uutta korttia.