Tieturva 2 -koulutus on tarkoitettu yleisellä tiellä työskenteleville liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille. Tieturva 2 -koulutukseen osallistuminen vaatii voimassa olevan Tieturva 1 -pätevyyden. Ota todistus tieturva 1 -pätevyyden suorittamisesta mukaan koulutukseen.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) Tieturva 2 -pätevyys, joka on voimassa viisi vuotta.

Tietoa tieturva 2 -koulutuksesta

Koulutuksen kesto

EMME PERU lupaus

Tieturva 2 -koulutus on kaksipäiväinen. Koulutus kestää 15 tuntia, ensimmäinen päivä on kahdeksan (8) tunnin kestoinen ja toinen päivä tunnin lyhyempi.
Koulutuksen hinta
279 € + alv. Hintaan koulutuksen ja materiaalin lisäksi aamu- ja iltapäiväkahvit lisukkeineen.
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta myönnettävä Tieturva 2 -pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta.

Tieturva 2 -korttia tarvitset seuraavissa tapauksissa

 • Tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä
 • Tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävissä työskentelevältä
 • Tiehallinnon tiemestareilta ja tietarkastajilta
 • Urakka-asiakirjojen valmistelijoilta

Voimassaoleva Tieturva 2-pätevyys oikeuttaa Tieturva 2-pätevyyden vaativien töiden lisäksi myös Tieturva 1-pätevyyden vaativia töitä. Tieturvakorttien myynti ja toimitus on loppunut vuoden 2021 alussa. Tieturva 2 -pätevyys osoitetaan nykyisin kouluttajan allekirjoittamalla todistuksella.

Ennakkovaatimukset

Tieturva 2 -koulutukseen osallistujalta edellytetään voimassa olevaa Tieturva 1 -korttia. Tieturva 1 -kortin voi suorittaa verkkokoulutuksena osoitteessa e-tieturva.fi.

Mikäli sinulla on Tieturva 2 -kortti voimassa koulutuksen toteutusajankohtana, voit osallistua koulutukseen ilman Tieturva 1 -koulutuksen suorittamista.

Tieturva 2 -koulutuksen sisältö

Koulutus suoritetaan kaksi päivää kestävänä luokkahuoneopetuksena.

 • Tiellä tehtävien töiden riskien tunteminen ja niihin varautuminen
 • Turvallisuusasioiden huomioiminen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • Lakisääteisten suunnitelmien tunteminen ja laatiminen
 • Lakisääteisten tarkastusten tunteminen.
 • Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä
 • Perehdyttämisvelvoitteiden tunteminen.
 • Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tunteminen

Tieturva 2 -pätevyys osoitetaan todistuksella

Vuoden 2021 alusta lähtien tieturvallisuuskorttien painaminen on päättynyt. Tieturva 2 -pätevyys osoitetaan nykyisin kouluttajan allekirjoittamalla todistuksella.

Tieturvakortin uusiminen

Tieturva 2 -kortti uusitaan käymällä viiden vuoden välein kahden päivän kestoinen Tieturva 2 -korttikoulutus. Mikäli Tieturva 2 -kortti pääsee vanhentumaan, tulee suorittaa ensin Tieturva 1 -kortti ennen Tieturva 2 -koulutuksen suorittamista.

Voit ladata koulutuksen materiaalit ennakkoon

Tieturva 2 -koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme koulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala ja työpaikan olosuhteet. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Pyydä koulutustarjous