Työsuojelupäällikön jatkokurssi opettaa työpaikan turvallisuusjohtamisen periaatteet sekä hyvän työsuojelun liiketoiminnalliset edut. Koulutuksessa käydään läpi myös työsuojelulainsäädännön viimeisimmät ja tulevat muutokset. Lisäksi koulutus opettaa mitkä ovat työsuojeluhenkilöiden vastuut yhteisellä työpaikalla sekä etä- ja mobiilityössä.

Tietoa Työsuojelupäällikön jatkokurssista

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
695 € + alv /lähikoulutus ja 675 € + alv /webinaari
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.
Koulutus omalle ryhmälle
Työsuojelupäällikön jatkokurssin hinta omalle ryhmälle 2900 € + alv / ryhmä. Sähköinen todistus ja materaalikulut sisältyvät hintaan. Lue lisää ryhmäkoulutuksesta sivun alareunasta.

Työsuojelupäällikön jatkokurssi on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai Alertumin järjestämissä tiloissa. Jatkokurssi voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.

Työsuojelupäällikön jatkokunrssi kohderyhmä

Työsuojelupäällikön jatkokoulutuksen kohderyhmä on työsuojelupäälliköt, yrityksen johto, esihenkilöt ja henkilöstöhallinto.

Koulutus täydentää myös kokeneempien työsuojelupäälliköiden osaamista.

Työsuojelupäällikön jatkokurssin sisältö

Työturvallisuusjohtaminen työpaikalla

 • Työpaikan turvallisuuskulttuuri
 • Työturvallisuusjohtamisen keskeiset elementit
 • Työturvallisuuden jatkuva parantaminen

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

 • Mittaamisen lähtökohtana organisaation strategia
 • Mittaamisen hyödyt työturvallisuusjohtamiselle
 • Reagoivat ja ennakoivat mittarit

Hyvän työsuojelun liiketoiminnalliset edut

 • Työsuojelu osana hyvää liiketoimintaa
 • Turvallisen työpaikan tuottavuus

Työsuojelulainsäädännön muutokset ja päivitykset

 • Miten pysyä ajan tasalla lakimuutoksista
 • Viimeisimmät muutokset työsuojelun lainsäädännössä

Työsuojelu yhteisellä työpaikalla

 • Toiminta yhteisellä työpaikalla
 • Työsuojeluvastuut yhteisellä työpaikalla

Työyhteisöviestinnällä työhyvinvointia

 • Hyvän työyhteisöviestinnän tunnusmerkit
 • Viestintä on tärkeä osa johtamista
 • Johdon rooli työyhteisöviestinnässä
 • Työsuojeluhenkilöstön rooli työyhteisöviestinnässä

Työsuojelu etätyössä ja mobiilityössä

 • Etätyöstä sopiminen ja vinkkejä onnistumiseen
 • Mobiilin työn vaatimat kompetenssit
 • Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut etä- ja mobiilityössä

Työsuojelupäällikön jatkokurssin tavoite

Tämän koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut henkilö

 • Ymmärtää turvallisuusjohtamisen ja jatkuvan parantamisen periaatteet
 • Tuntee työturvallisuuden mittarit ja mittaamisen hyödyt työturvallisuuden johtamisessa
 • Ymmärtää hyvän työsuojelun liiketoiminnalliset edut
 • Tuntee työsuojelulainsäädännön viimeisimmät muutokset ja päivitykset
 • Ymmärtää työsuojelutoiminnan vastuut yhteisellä työpaikalla
 • Ymmärtää työyhteisöviestinnän merkityksen työsuojelussa
 • Ymmärtää työsuojelun käytännöt etä- ja mobiilityössä

Työsuojelupäällikön jatkokurssi yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa yhden päivän työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous