Työsuojelupäällikön peruskurssi antaa kaikki tarvittavat perustiedot työsuojelupäällikön tehtävässä toimimiseen. Koulutuksen suorittamisen jälkeen ymmärrät työsuojelutoiminnan tavoitteet, saat käsityksen työsuojelupäällikön vastuista ja tehtävistä. Lisäksi opit työturvallisuuslain vaatimuksista, työpaikan riskien arvioinnista, osaat toimia työtapaturman sattuessa. Työsuojelupäällikön koulutuksessa käydään läpi työsuojelun valvontalain ja valvonnan merkitys, työterveyshoitolain vaatimukset ja yhteistoimintaa työterveyshuollon kanssa.

Tietoa Työsuojelupäällikön koulutuksesta

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
695 € + alv /lähikoulutus ja 675 € + alv /webinaari
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.
Koulutus omalle ryhmälle
Työsuojelupäällikön peruskurssi -koulutuksen hinta omalle ryhmälle 2900 € + alv / ryhmä. Sähköinen todistus ja materaalikulut sisältyvät hintaan. Lue lisää ryhmäkoulutuksesta sivun alareunasta.

Työsuojelupäällikön peruskurssi on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai Alertumin järjestämissä tiloissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.

Työsuojelupäällikön koulutuksen kohderyhmä

Työsuojelupäällikön peruskurssin kohderyhmä on työsuojelupäälliköt, yrityksen johto, esihenkilöt, henkilöstöhallinto.

Työsuojelupäällikön koulutuksen sisältö

Työsuojelutoiminnan tavoitteet

 • Työsuojelun tavoitteet
 • Työsuojelun lisäarvo
 • Työsuojelutoiminnan mittaaminen

Työsuojelun vastuut ja yhteistoiminta

 • Työsuojelun yhteistoiminta
 • Työsuojelupäällikön tehtävät
 • Työsuojeluhenkilöiden roolit

Työturvallisuuslaki

 • Työturvallisuuslain tarkoitus
 • Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
 • Opetus ja ohjaus
 • Yhteistoiminta
 • Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet

Riskien arviointi ja hallinta

 • Riskien arvioinnin vaiheet
 • Vaarojen tunnistaminen
 • Riskin suuruuden arviointi ja merkittävyydestä päättäminen
 • Toimenpiteet , seuranta ja palaute

Työsuojelun toimintaohjelma

 • Työturvallisuuslain vaatimukset
 • Nykytilan kartoitus
 • Työsuojelun toimintaohjelman sisältö

Työtapaturmat ja niistä oppiminen

 • Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkiminen
 • Tutkinnan roolit ja vastuut

Työsuojelun valvonta ja valvontalaki

 • Työsuojelun valvontalaki
 • Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja valvonnan tarkoitus
 • Työsuojeluviranomaisen ja tarkastajan oikeudet
 • Työsuojelutarkastus

Työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa

 • Työterveyshuoltolaki
 • Työterveyshuollon sisältö
 • Työpaikkaselvitys
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Tietojenantovelvollisuus

Työsuojelupäällikön koulutuksen tavoite

Työsuojelupäällikön koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut henkilö

 • Ymmärtää työsuojelutoiminnan tavoitteet
 • Tietää työsuojelupäällikön ja työsuojeluhenkilöstön tehtävät ja yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat
 • Tuntee työnantajan ja työntekijän lakisääteiset vastuut
 • Tietää tärkeimmät työsuojeluun liittyvät keskeiset lait ja säädökset
 • Ymmärtää vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin periaatteet
 • Tuntee työsuojelun toimintaohjelman merkityksen
 • Ymmärtää työtapaturmien ennaltaehkäisyä ja toimintaa tapaturmatilanteissa sekä tapaturmatutkinnan vaiheet
 • Tuntee työsuojelun valvontalain, työsuojeluviranomaisen ja työsuojelutarkastuksen käytännöt
 • Tuntee lakisääteisen työterveyshuollon sisällön sekä yhteistyön työterveyshuollon kanssa

Työsuojelupäällikön koulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelupäällikön koulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa yhden päivän työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous