Työsuojelun peruskurssilla opitaan työsuojelun ja työturvallisuuden perusteet asiantuntija- ja toimistotyössä. Koulutuksessa käydään läpi työsuojeluvaltuutetun, -varavaltuutetun ja vastuuhenkilön tehtävät ja vastuut sekä työsuojelulainsäädännön perusteet. Lisäksi koulutuksessa perehdytään terveen työyhteisön ominaisuuksiin ja tietokonetyön fyysisiin kuormitustekijöihin.

Tietoa Työsuojelun peruskurssi, asiantuntija- ja toimistotyö

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
575 € + alv / webinaari
595 € + alv / lähikoulutus
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.
Koulutus omalle ryhmälle
Työsuojelun peruskurssi, asiantuntija- ja toimistotyö koulutuksen hinta omalle ryhmälle 2900 € + alv / ryhmä. Sähköinen todistus ja materaalikulut sisältyvät hintaan.

Työsuojelun peruskurssi asiantuntija- ja toimistotyössä toimiville on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai Alertumin järjestämissä tiloissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.

Koulutuksen kohderyhmä

Tämä asiantuntija- ja toimistotyössä työskenteleville suunnattu työsuojelun peruskurssi soveltuu työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille, työsuojeluesihenkilöille, esihenkilöille ja kaikille asiantuntijatyötä tekeville.

Työsuojelun peruskurssi, asiantuntija- ja toimistotyö koulutuksen sisältö

Johdatus siihen mitä on toimistotyön työsuojelu

 • Työsuojelun tavoitteet ja merkitys
 • Työsuojelun keskeinen sisältö
 • Työterveyshuolto
 • Työsuojelun valvonta

Työtapaturmat

 • Toiminta työtapaturmissa
 • Työmatkatapaturmien riskien arviointi ja ennaltaehkäisy

Työsuojelun vastuut ja yhteistoiminta

 • Työnantajan ja työntekijän vastuut
 • Työsuojeluhenkilöstön tehtävät ja oikeudet
 • Työsuojelun yhteistoiminta

Riskien arviointi toimistotyössä

 • Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi toimistotyössä
 • Työsuojelun toimintaohjelma
 • Opetus ja ohjaus
 • Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite

Työympäristön suunnittelu

 • Työympäristön suunnittelu konkreettisesti
 • Avotoimisto työympäristönä, sen suunnittelu, hyödyt, haitat ja pelisäännöt
 • Monitilatoimiston suunnittelu
 • Toimiston siisteys ja järjestys sekä paloturvallisuus

Tietokonetyö ja ergonomia toimistotyössä

 • Fyysinen ergonomia toimistotyössä ja tietokonetyössä
 • Toimiva työpiste
 • Liikkumisen edistäminen

Työsuojelun peruskurssi, asiantuntija- ja toimistotyö koulutuksen tavoite

Tämän koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut henkilö

 • Ymmärtää työsuojelun ja työturvallisuuden perusteet asiantuntija- ja toimistotyössä
 • Ymmärtää työtapaturmien ja työmatkatapaturmien ennaltaehkäisyä ja toimintaa tapaturmatilanteissa
 • Tietää työsuojeluvaltuutetun ja työsuojeluhenkilöstön tehtävät ja yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat
 • Tuntee työnantajan ja työntekijän keskeiset lakisääteiset vastuut
 • Tietää tärkeimmät työsuojeluun liittyvät lait ja säädökset
 • Ymmärtää vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin toimistotyössä
 • Tuntee työsuojelun toimintaohjelman merkityksen
 • Ymmärtää hyvin suunnitellun toimistoympäristön vaikutukset työhyvinvointiin, työturvallisuuteen sekä työn tuottavuuteen ja sujuvuuteen
 • Tuntee toimistotyössä ergonomisesti hyvän työpisteen periaatteet ja keinoja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen

Työsuojelun peruskurssi, asiantuntija- ja toimistotyö koulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelun peruskursseja asiantuntija- ja toimistotyöhön myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous