Esihenkilön työsuojeluvastuut kurssi keskittyy esihenkilön työsuojeluvastuisiin arjen johtamisessa. Kurssi tarjoaa katsauksen työsuojelun perusteisiin ja työpaikan työsuojeluvastuisiin esihenkilön näkökulmasta.

Työnantaja ja työnantajan edustajina toimivat esihenkilöt ovat juridisesti päävastuussa työturvallisuudesta. Lisäksi työsuojelu pitää sisällään arkisia asioita, joista esihenkilö pystyy huolehtimaan aktiivisella esihenkilötyöllä. Työsuojelun näkökulmasta näihin lukeutuvat mm. perehdyttäminen, työaika, työilmapiirin hyvinvoinnista sekä työnkuormittavuuden arvioinnista huolehtiminen. Työsuojelun tavoitteiden ymmärrys on avainasemassa työympäristön työturvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamisessa ja vaaratilanteiden ennakoimisessa.

Tietoa esihenkilön työsuojeluvastuut -kurssista

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
575 € + alv / webinaari
595 € + alv / lähikoulutus
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.
Koulutus omalle ryhmälle
Esihenkilön työsuojeluvastuut työsuojelukurssin hinta omalle ryhmälle 2900 € + alv / ryhmä. Sähköinen todistus ja materiaalikulut sisältyvät hintaan. Yrityskohtaisena tilauskoulutus voidaan toteuttaa joko asiakkaan tiloissa tai Alertumin järjestämissä koulutustiloissa. Ammattitaitoisten kouluttajien johdolla onnistuu sekä luokkamuotoisesti että etänä webinaarimuodossa toteutettavat koulutukset. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.

Esihenkilön työsuojeluvastuut kohderyhmä

Työsuojelukurssimme auttavat työsuojeluorganisaation jäseniä ymmärtämään tehtävänsä tavoitteet ja vaikutusmahdollisuudet. Esihenkilön työsuojelukurssi sopii erinomaisesti esihenkilöasemassa toimiville, työsuojelupäälliköille, yrityksen johdolle ja henkilöstöhallinnon rooleissa toimiville. 

Esihenkilön työsuojeluvastuut sisältö

Työsuojelun perusteet

Työsuojelun tavoitteet
Työsuojelun hyödyt

Työpaikan työsuojeluvastuut

Työturvallisuuslain tarkoitus
Työnantajan vastuut
Työntekijän vastuut
Työsuojelun valvonta ja työsuojelutarkastus

Työsuojelun yhteistoiminta

Työsuojelun yhteistoiminta
Esihenkilö ja työterveyshuolto

Työn turvallisuuden varmistaminen

Perehdytys ja työnopastus
Työluvat ja ammattipätevyydet
Turvallisuuskoulutukset
Työnjohto ja direktio-oikeus
Työaika työsuojelun näkökulmasta

Esihenkilön seurantavelvoite

Jatkuvan tarkkailun velvoite
Seurannan keinot
Puheeksiottaminen
Työkäyttäytyminen, ristiriidat ja kiusaaminen

Työtapaturmat ja kuormituksen hallinta

Toiminta työtapaturman sattuessa
Kuormituksen hallinta

Työsuojelussa onnistuminen

Onnistumisen edellytykset arjen työsuojelujohtamisessa
Esihenkilön oma perehdytys ja jatkuva tuki

Esihenkilön työsuojeluvastuut kurssin tavoite

Tämän esihenkilöille suunnatun työsuojelukurssin tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut henkilö:

  • Ymmärtää työsuojelun perustehtävän
  • Tuntee lainsäädännöstä tulevat työpaikan työsuojeluvastuut
  • Tietää millaista tukea saa työsuojelun yhteistoimintahenkilöiltä ja työterveyshuollosta
  • Ymmärtää turvallisen työn varmistamisen keinoja, kuten perehdytyksen ja työn suunnittelun
  • Tuntee työnantajan seurantavelvoitteen ja keinoja sen toteuttamiseen lähijohtamisessa
  • Osaa toimia työtapaturmien sattuessa sekä osaa huomioida työn kokonaiskuormitusta arjen suunnittelussa
  • Oppii keinoja työsuojelussa onnistumiseen

Miksi esihenkilön työsuojeluvastuut kurssi?

Työturvallisuuslain mukaan 738/2002, 16§ työnantajan on huolehdittava, että esihenkilöillä on riittävä pätevyys, perehdytys ja asianmukaiset edellytykset tehtäviensä hoitamiseen.

Tämä koulutus tarjoaa tehokkaan perehdytyksen siihen, kuinka työsuojelulla voidaan vaikuttaa positiivisesti koko työyhteisön hyvinvointiin sekä miten esihenkilö voi onnistua osaltaan hyvinvoinnin ja työturvallisuuden tukemisessa. Osaamista on hyvä täydentää muilla oman työpaikan tarpeiden mukaisilla kursseilla työpaikan erityispiirteet huomioiden.

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa työpäivän kestoisessa työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen tai etänä webinaarin muodossa.

Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous