Työsuojelun ja työhyvinvoinnin perehdytyskoulutuksessa saat kaikki tarvittavat perusteet työhyvinvoinnin parantamiseen ja kehittämiseen työpaikalla. Koulutuksessa opit myös mitkä ovat työsuojeluhenkilöstön tehtävät ja vastuut työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Tietoa Työsuojelun ja työhyvinvoinnin koulutus

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
495 € + alv
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.

Työsuojelun ja työhyvinvoinnin perehdytyskoulutus on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai Alertumin järjestämissä tiloissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.

Työsuojelun ja työhyvinvoinnin perehdytyskoulutuksen kohderyhmä

Työsuojeluvaltuutetut, -varavaltuutetut, työsuojelupäälliköttyösuojeluasiamiehet, esihenkilöt ja muu henkilöstö

Työsuojelun ja työhyvinvoinnin koulutus sisältö

Työhyvinvoinnin käsitteitä

 • Työhyvinvoinnin perusteet ja määritelmät
 • Yksilön työhyvinvointi ja työkyky
 • Työhyvinvointi ja työtyytyväisyys

Työhyvinvointiin liittyvä työsuojelulainsäädäntö

 • Toimiva yhteisö ja työturvallisuuslaki
 • Työterveyshuoltolain vaatimukset
 • Muita työhyvinvointiin liittyviä lakeja ja asetuksia

Työyhteisön toiminta työhyvinvoinnin parantamiseksi

 • Työsuojeluhenkilöstön roolit ja vastuut
 • Työterveyshuollon rooli
 • Työhyvinvoinnin suunnittelu
 • Työhyvinvoinnin kehittämisen keinoja ja välineitä

Työn fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuormittavuus, työssä jaksaminen

 • Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät
 • Työuupumus
 • Kuormitustekijät hallintaan työterveyshuollon avulla
 • Organisaation ja esihenkilöiden keinot kuormituksen hallinnassa

Työhyvinvoinnin johtaminen

 • Työhyvinvointistrategia
 • Seuranta ja mittarit

Työhyvinvointi muutostilanteissa

 • Työelämän muutostrendejä
 • Muutoksen vaiheet
 • Muutoksen toteuttaminen

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhaisen tuen malli

 • Työkyvyn hallinnan käytännöt
 • Varhaisen tuen vaiheet

Työsuojelun ja työhyvinvoinnin perehdytyskoulutuksen tavoite

Tämän koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut henkilö

 • Ymmärtää mistä tekijöistä työhyvinvointi, työkyky ja työtyytyväisyys muodostuvat
 • Tuntee työhyvinvointiin liittyvän keskeisen työsuojelulainsäädännön
 • Osaa kehittää työpaikan työhyvinvointia yhteistyössä koko työyhteisön kanssa
 • Tuntee työsuojeluhenkilöstön ja eri osapuolten roolit ja vastuut työhyvinvoinnin kehittämisessä
 • Tuntee yleisimmät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät työpaikalla
 • Osaa tunnistaa stressin ja työuupumuksen merkit
 • Tietää kuinka työhyvinvointia johdetaan, seurataan ja mitataan
 • Ymmärtää kuinka työhyvinvointia ylläpidetään muutostilanteissa
 • Ymmärtää toimintatavat, joilla ylläpidetään työntekijöiden työkykyä ja tuntee varhaisen tuen mallin

Lue myös työyhteisön vuorovaikutuksen merkityksestä työturvallisuudessa ja työhyvinvoinnissa.

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa kaksipäiväisessä työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous